Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Originalserien

Några utvalda arter

Andorier

De flesta andorier har blå hud med vitt hår och två utstickande antenner på huvudet. De är en fientlig...

Vianer

En teknologiskt avancerad art med förstorade kranium. De är kapabla till att skada andra genom sina...

Molnvarelse

Molnvarelsen är en blandning av materia och energi och är formad som ett gasmoln. Mycket lite är känt...

Companion

En art från en okänd planet någonstans i Gamma Canaris regionen. Trots att varelsen är formad som ett...

Den animerade serien

Några utvalda arter

Vulcaner

En humanoid art med iögonfallande spetsiga öron, arten medverkade i stora delar i skapandet av Förenade...

Romulaner

Romulaner kommer från planeterna Romulus och Remus i hjärtat av romulanska stjärnimperiet. De är en...

Vendorianer

Vendorianerna är en icke mänsklig art som har möjlighet att ändra form på sig själva till i stort...

Caitier

Caitierna var en kattliknande art med lång man och en svans. De varierade i färg från brunt till svart,...

The Next Generation

Några utvalda arter

Benziter

Benziter, humanoid art som behöver speciell andningshjälp för att kunna vistas i syrehaltiga...

Nagilum

Kraftfull varelse som lever i rymden utanför våra normala dimensioner, ser ut som ett stort svart hål....

Pakleder

En humanoid ras som vid första anblicken verkar vara något långsamma, ha svårt att förstå och nästan...

Barzaner

Humanoid art som behöver en speciell apparat för att hjälpa dem att andas när de vistas utanför sin...

Deep Space Nine

Några utvalda arter

Klingoner

Klingonerna är ett krigiskt folk. Dock var det bara för några hundra år sedan som klingonerna hade...

Wadier

Humaoid och warpkapabel ras i gammakvadranten. De älskar att spela och är väldigt duktiga i det. Deras...

Människor

Kolbaserad humanoid livsform. De har inte någon särskild fysisk eller mental styrka som attribut, såsom...

Vorter

En art som tjänar grundarna och betraktar dessa som gudar. De kommer ursprungligen från planeten Kurill...

Voyager

Några utvalda arter

[time and again]

En kultur som troligen inte är warpkapabel, vilken Voyager möter bara veckor efter att de kommit till...

Vhnorier

Vhnorierna är en teknologiskt avancerad humanoid civilisation i deltakvadranten. De tror att de i sitt...

Pralorerna

En civilisation bosatt i deltakvadranten som utkämpade ett hårt krig mot cravicerna. Vidare öden är...

Bothaner

Bothanerna är en ras med särskilt starka telepatiska egenskaper. Med hjälp av bioelektriska energifält...

Enterprise

Några utvalda arter

Hiponer

(Ur böckerna)Hiponerna är en insektoid ras, liknande spindlar dubbelt så stora som människan. De delar...

Risaner

En humanoid art som är väldigt lik människan, men har ett mindre märke i pannan och en annan intern...

Människor

Kolbaserad humanoid livsform. De har inte någon särskild fysisk eller mental styrka som attribut, såsom...

V'radianer

En för människorna okänd humanoid ras i alfakvadrantens delfiska rymd.Enterprise möter handelsmannen...

Discovery

Några utvalda arter

Vulcaner

En humanoid art med iögonfallande spetsiga öron, arten medverkade i stora delar i skapandet av Förenade...

Jah'Sepp

Jah'Sepp, en art som lever i ekosystemet som vi känner som det myceliska nätverket. När deras...

Saurier

Saurier, en warpkapabel art i alfakvadranten. De är ödlevarelser med stora markanta ögon och ett...

Ba'ul

Ba'ul, warpkapabel art från planeten Kaminar i alfakvadranten. De delar planeten med en annan art,...

Filmer

Några utvalda arter

Vulcaner

En humanoid art med iögonfallande spetsiga öron, arten medverkade i stora delar i skapandet av Förenade...

Triller

En humanoid art. De har möjligheten att sammanfoga sig med en annan art från deras planet, kallad symbiont. Detta kräver...

Deltaner

Deltanerna kommer från planeten Delta i alfakvadraneten.De var alla flintskalliga och bar ofta någon slags huvudbonad....

[monchezker]

En art med okänt namn (namnet ovan har deriverats ur namnet på hemplaneten Monchekze) som troligen är medlemmar i...

[Czintier]

Czintier, en art som på 2270-talet tillhörde Federationen.En besättningsman ombord USS Enterprise var från denna art....

Klingoner

Humanoid art, inte medlem av Federationen men upprätthåller diplomatiska relationer med hjälp av fredsfördrag. En mycket...

Sök efter art

Letar du efter en art? Fyll i orden du söker efter och klicka på sökknappen.

[ Avancerad sökning ]
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter