Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Originalserien

Några utvalda arter

Vulcaner

En humanoid art med iögonfallande spetsiga öron, arten medverkade i stora delar i skapandet av Förenade...

Människor

Kolbaserad humanoid livsform. De har inte någon särskild fysisk eller mental styrka som attribut, såsom...

Metroner

Metronerna (eng: Metrons) är en avancerad, mäktig och gåtfull art där varje individ kan leva i...

[första federationen]

En art, eller möjligen flera arter tillhörande den interplanetära organisationen Första federationen....

Den animerade serien

Några utvalda arter

Andorier

De flesta andorier har blå hud med vitt hår och två utstickande antenner på huvudet. De är en fientlig...

Tellariter

Civilisation bestående av stadiga humanoider med starka tendenser till starka...

Romulaner

Romulaner kommer från planeterna Romulus och Remus i hjärtat av romulanska stjärnimperiet. De är en...

Vendorier

Vendorianerna är en icke mänsklig art som har möjlighet att ändra form på sig själva till i stort...

The Next Generation

Några utvalda arter

Benziter

Benziter, humanoid art som behöver speciell andningshjälp för att kunna vistas i syrehaltiga...

[straleb]

En av två bebodda världar i Omega Sagittasystemet, den andra är Atlec. Båda planeterna är ungefär...

Dremier

Humanoid kultur som ännu inte börjat med rymdfärder. Lever i ett stjärnsystem vars planeter är...

Borger

Borgerna är ursprungligen från deltakvadranten, även om de också har vistats i alfakvadranten vid olika...

Deep Space Nine

Några utvalda arter

Bolier

Humanoider med ljusblå hud och förhöjning jämnt över huvudet. Ibland har de setts med hår, men i de...

Jägare av Tosk'

Reptiloider, möjligen humanoider, från gammakvadranten som deltar i en sport som inbegriper jagandet av...

Kobliader

Humanoid civilisation. Kobliaderna behöver deuridium för att stabilisera sin cellstruktur och att...

Wadier

Humaoid och warpkapabel ras i gammakvadranten. De älskar att spela och är väldigt duktiga i det. Deras...

Voyager

Några utvalda arter

Nacener

Nacenerna är kända som två olika individer, men det finns saker som tyder på att det är ett stort...

Sikarier

Sikarierna är en högt teknologiskt utvecklad humanoid ras. De är en vänligt sinnad ras och älskar att...

[hope and fear] - ras 116

En teknologiskt avancerad civilisation i deltakvadranten. Medlemmar av denna ras var kända för begåvning...

Nechanier

Ras som är bosatt i deltakvadranten. Vissa på denna planet har en stark tro på förfädernas andar....

Enterprise

Några utvalda arter

Coridaner

Warpkapabel ras som med sina skepp kan nå upp till hastigheten av warp 7. Vulcanerna har hjälpt den...

Xindier

Xindierna är en samling av olika arter som lever i den delfiska rymden (eng: Delphic Expanse) och...

Antaraner

Antaraner och denobulaner hade flera konflikter för 300 år sedan som resulterade bland annat i 20...

Xindiska reptilvarelser

Reptilvarelserna var kallblodiga och hade gula till brunfärgade fjäll i ansiktet med flera utstickande...

Discovery

Några utvalda arter

Kelpier

Kelpier (eng: Kelpiens), en av två arter från sin planet. De var där inte den dominanta arten utan...

GS54

GS54, en rymdbaserad livsform som dras till elektriska system med syfte att äta av dem. När de väl...

Björndjur

En utomjordisk art, också kallat Trögkrypare, besläktad med den jordiska arten vid samma namn. Den...

Gormagander

Gormagander var en varelse som på 2250-talet fanns med på Federationens lista över utrotningshotade...

Picard

Några utvalda arter

Xaheaner

Humanoid art från planeten Xahea i alfakvadranten. Teknologiskt är de högt utvecklade och redan på...

Androider

Androider är mekaniska varelser skapade för att efterlikna humanoider. De finns i olika kulturer med...

Människor

Kolbaserad humanoid livsform. De har inte någon särskild fysisk eller mental styrka som attribut, såsom...

Borger

Borgerna är ursprungligen från deltakvadranten, även om de också har vistats i alfakvadranten vid olika...

Lower Decks

Några utvalda arter

Gelraker

Gelrakierna är år 2380 en relativt ny art vad gäller kontakten med Federationen. 

Caitier

Caitierna var en kattliknande art med lång man och en svans. De varierade i färg från brunt till svart,...

Anabajer

Anabajer, en humanoid art med reptiloida drag.  EgenskaperAnabajer kan förändra sitt utseende på...

Klingoner

Humanoid art, inte medlem av Federationen men upprätthåller diplomatiska relationer med hjälp av...

Filmer

Några utvalda arter

Remaner

Remanerna är en underart till romulanerna och är alltså att betrakta som en av grenarna från det antika...

Son'a

Son'a var en rymdfarande art som ursprungligen kom från Ba'ku, men representerade en annan sida av den infödda...

Tribblar

Tribblar (lat. Polygeminus grex) är små och runda pälsbeklädda djur. De har ingen uppvisad intelligens och kan, när de...

Romulaner

Romulaner kommer från planeterna Romulus och Remus i hjärtat av romulanska stjärnimperiet. De är en krigande...

Tribblar

Tribblar (lat. Polygeminus grex) är små och runda pälsbeklädda djur. De har ingen uppvisad intelligens och kan, när de...

Caitier

Caitierna var en kattliknande art med lång man och en svans. De varierade i färg från brunt till svart, och talade med en...

Sök efter art

Letar du efter en art? Fyll i orden du söker efter och klicka på sökknappen.

[ Avancerad sökning ]
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter