Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

[okända]

Hemplanet: Okänd

Här listas utomjordingar som är helt okända eller åtminstone okända till namnet. Finner vi bilder till dessa så för vi över dem till egna rubriker, och sätter namnen inom [klamrar] för att tydliggöra att vi inte känner till namnet på arten. Är det någon som har tips på vilka de kan vara, så hör av er till redaktionen.

 

Kroppsliga (humanoida, araknoida, etc)

 • ENT Fight or Flight

  Warpkapabel fientlig art som tagit kontroll över axanarernas skepp och utvinner ämnen ur deras kroppar.

 • ENT Two Days & Two Nights
  Humanoid art med en normal livslängd på flera hundra år. Jonathan Archer mötte i februari 2152 ett par på planeten Risa som var av denna art. De var själva där för att fira sin 300:e bröllopsdag och hade således gift sig år 1852. Hemplaneten är Vega Reticuli.

   

 • ENT Marauders

  Människoliknande grupp av personer som utvinner och säljer deuterium. - se [marauders]

 • ENT Horizon

  Pirater som härjar i alfakvadranten och som ofta attackerar transportfartyg med listiga metoder.

 • ENT Rajin

  Humanoid art på planeten Oran'taku med förmågan att dra ut information från andra arter genom elektriska inpulser. - se [rajin]

 • ENT Silent Enemy

  Warpkapabel och fientlig art i alfa- och betakvadranten. Skeppen var synnerligen effektiva. - se [silent enemy]

 • ENT Exile

  En art med flera telepater men där telepaterna stöttes ut. De lever i flera hundra år och bor i delfiska rymden. - se [Tarquin]

 • ENT The Communicator

  Humanoid, ej warpkapabel, art. - se [the communicator]

 • ENT Bounty
  Humanoid art - se [Kago-Darr]

 • ENT Vox Sola

  Araknoid varelse - se [Vox Sola]

 • TOS And the Children Shall Lead

  Humanoid art där alla vuxna av arten på planeten dött.

 • TNG Angel One

  Humanoider i ett matriarkalt samhälle på planeten Angel I - se [angel one]

 • TNG The Outrageous Okona

  Två humanoida arter i samma solsystem, i krig sedan 200 år - se [atlec] och [straleb]

 • TNG Déjà Q

  En humanoid art med ett instabilt solsystem. De räddades av Q. Det är inte känt om dessa hade warpkapabilitet eller ej - se [bre'el IV]

 • TNG True-Q

  Humanoid art boende på en M-klassplanet (Tagra IV) i Argolishopen. Planeten hade massiva miljöproblem, men befolkningen räddas av Q - se [tagra IV]

 • TNG The Quality of Life

  Warpkapabel humanoid art med utvecklade metoder för gruvdrift och mineralutvinning. Även skapare av den artificiella livsformen exocomperna nedan - se [tyrus VIIA]

 • VOY Fair Trade

  Humanoid art i deltakvadranten. En person av denna art var handelsman - se [bahrat]

 • VOY Hope and Fear

  En teknologiskt avancerad civilisation i deltakvadranten, kända för begåvning i språk där flera kunde tusentals språk flytande - se [hope and fear] - art 116

 • VOY Nothing Human

  Cytoplasmisk livsform i deltakvadranten som kontrollerar sina rymdskepp genom kroppens egna noder. Språket är hittills omöjligt för Federationens universaltranslator att hantera - se [nothing human]

 • VOY Parturition

  Ej warpkapabel ödleliknande art i deltakvadranten - se [parturition]

 • VOY Resistance

  Warpkapabel humanoid art i deltakvadranten. Den nuvarande militärregimen är tyrannisk militärisk - se [resistance]

 • VOY Time and Again

  Ej warpkapabel humanoid art som använder sig av polarisk energi, en energimetod som för länge sedan övergivits i alfa- och betakvadranterna pga dess oerhört farliga karaktär - se [time and again]

 

Okroppsliga varelser

 • VOY Coda

  Parasitisk livsform utan kropp som kommer till värdens medvetande precis före döden - se [coda]

 • VOY Elogium

  Livsform som lever i interstellär rymd i deltakvadranten - se [elogium]

 • VOY Twisted

  Denna varelse kommunicerar genom att färdas genom skeppet och samtidigt ta över det tillfälligt. Effekten blir att skeppet förvrids tillfälligt, ett fenomen som återställs när varelsen lämnat det. Har möjligheten att hämta och lämna information från Federationens datasystem under processen - se [twisted]

 

Artificiella intelligenser

 • ENT Dead Stop

  Enterprise NX-01 stöter på en reparationsstation av oklart ursprung. Det är oklart om någon har byggt den eller om den själv äger en intelligens.

 • TNG The Quality of Life

  Exocomperna är en livsform först utvecklad som ett verktyg i gruvdrift men som uppvisade tecken på självbevarelsedrift och intelligens - se [tyrus VIIA]

 

Från andra dimensioner

Informationen om denna art kommer från två eller flera serier och/eller filmer.
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter