Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Enterprise

Några utvalda arter

[Kago-Darr]
En warp-kapabel art utan för oss känt namn.  År 2152 mötte...
Valakier
Valakierna lider av en epidemi som dödar deras folk. De skickade ut ett skepp...
M'klexa
M'klexerna har haft kontakt med planeten Valakis där valakierna och...
Loque'equer
Loque'equerna tappade förmågan att fortplanta sig för flera århundraden...
[harbinger]
Rasen lever i en annan dimension och de sänder i slutet av december 2153 en...
Xindiska primater
Primaterna är den av xindi-arterna som mest liknar människor. Precis som...
V'radianer
En för människorna okänd humanoid ras i alfakvadrantens delfiska...
Tandaraner
Denna ras är i krig med Sulibanerna. (Detained)
Retellier
Firek Goff och Firek Plinn var två retelliska bröder som hade kidnappat...
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter