Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Romulaner

Romulaner
Hemplanet: Romulus

Romulaner kommer från planeterna Romulus och Remus i hjärtat av romulanska stjärnimperiet. De är en krigande civilisation och en gren av vulcanska arten.

 

Historia

När Surak började lära ut sina ideal om logik och bortstötandet av känslor, så var det en grupp av vulcaner som inte gick med på dessa förändringar. De lämnade planeten Vulcan under det 4:e århundradet. Några ättlingarna till dessa koloniserade senare planeterna Calder II, Dessica II, Draken IV, Yadalla Prime och Barradas III, dessa kallades debruner, men de dog senare ut helt.

Vid någon annan tidpunkt så koloniserade den återstående gruppen två planeter, som senare kom att kallas Romulus och Remus. Dessa två planeter var grunden till ett imperium som till slut blev det romulanska stjärnimperiet. (Gambit, del I, Gambit, del II, Star Trek: Nemesis)

 

Människorna hade första kontakten med denna ras under år 2152 när Enterprise NX-01 stöter på ett minfält som tillhör romulanerna. (Minefield)

Romulanerna försöker år 2154 skapa obalans i kvadranten med att hjälp av ett obemannat holografiskt skepp anfalla olika arter. (Babel One, United, The Aenar)

 

Neutrala zonen

År 2160 skapades den romulanska neutrala zonen efter en svår konflikt mellan människorna och romulanerna. Zonen är ungefär ett ljusår brett och separerar det romulanska stjärnimperiet från Federationen. Även om den neutrala zonen var intakt under 106 år, åstadkom Federationen ett par brott mot vapenmakt i zonen. Det första skedde år 2266 av USS Enterprise (Balance of Terror) och det andra år 2365 av USS Yamato. (Contagion)

 

Samhälle & kultur

Romulanerna är ett passionerat, aggressivt men högt ärorikt folk som högt värderar sitt slutna och ordnade samhälle. Även om de av naturen är hemlighetsfulla och misstänksamma mot andra, har romulanerna skapat sig en kraftfull och aktiv politisk kraft i alfakvadranten, något som sällan uppskattas hos angränsande civilisationer.

Den centrala politiska makten finns i den romulanska senaten, som leds av en praetor, vilken också är chef för den exekutiva delen. Praetorn är ordförande över Kommittén för löpande verksamhet (eng: Continuing Committee), som består av imperiets yppersta elit. Kommittén beslutar i frågor av yttersta vikt. Under sig har praetorn prokonsuler som är chefer över olika verksamheter inom imperiet. (Inter Arma Enim Silent Leges, The Q and the Grey)

 

Under 2300-talet så är romulanerna till står del beroende av Tal Shiar, som är deras hemliga polis, för att hålla ordning i samhället och behålla stabiliteten. Tal Shiar torterar, kidnappar och mördar befolkningen för att hålla den i schack. Folk är så rädda för dem att de undviker att ha avvikande åsikter. (Face of the Enemy)

Till skillnad mot andra högt utvecklade arter så använder romulanerna fortfarande slavar i sitt samhälle, mestadels till arbete och som soldater. (Star Trek: Nemesis)

 

Vid 2300-talet så hade en ny rörelse börjat ta fart, som ville lära sig mer om Vulcan och vulcanernas ideal. Spock var inblandad i detta och det slutliga målet var att återförena Vulcan och Romulus. (Unification, del I)

 

När en romulan har svårt att få ordning på sammanhang och kontext i sin egen hjärna kan de använda sig av en teknik vid namn Zhal Makh som hjälper personen att strukturera upp sammanhanget och sätta ord och förnimmelser på det som tidigare var oklart och förvirrande. Denna teknik är enbart för romulaner och får inte användas för utomstående. (The Impossible Box)

 

Sociala strukturer

Romulaner har ett personnamn som de berättar för utomstående, ex för personer från andra världar, men ett annat namn som bara berättas för de som de delar sitt liv med, såsom familj och mycket nära vänner. (The Impossible Box)

 

 

 

Övrigt

Efter en lång tid av diskuterande lyckas Sisko till sist med stöd av federationen att lura romulanerna in i det krig med Dominion som de så gärna ville undvika. (In the Pale Moonlight) Som allierade har de ändå visat sig vara svåra att lita på, och en incident i början av det sista året under Dominionkriget höll på att helt bryta alliansen. (Shadows and Symbols)

 

USS Voyager möter en medlem av denna ras som är på en vetenskaplig undersökning i närheten av ett mikroskopiskt maskhål, och de tar kontakt med honom. Efter mycket stark misstänksamhet från romulanernas sida får de sedermera en fruktbar och positiv kontakt. (Eye of the Needle)

 

Språk

Några romulanska ord och fraser:

OrdBetyder
d'deridexEn romulansk stridsfågel
jolan trueEn hälsning. Används på samma sätt som "hej" och "hej då". Betyder antagligen "god dag"
Tal ShiarDen romulanska underrättelseorganisationen
veruulEn svordom
viinerineNågon mat
Vorta'VorSkapelsens källa

(dessa ord och fraser kommer enbart från kanon-källor)

 

Referenser

D'deridex-klass, Disruptor, Norexan-klass, Remus, Romulus, Rovfågel-klass, Scimitar

 

Viktigare litteratur

 

Viktigare avsnitt

Informationen om denna art kommer från två eller flera serier och/eller filmer.
Text markerad med denna färg är ej kanon

 

En kvinnlig romulan, år 2268

 

Romulanen Vreenak, år 2374

 

Romulanen Valdore, år 2154

 

Diskutera: Romulaner

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter