Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

The Next Generation

Några utvalda arter

[bre'el IV]
En bebodd värld som står inför en planetär katastrof med jordbävningar,...
Promellier
En utrotad art som utplånade mentharerna i slaget om planeten Orelious IX för...
Kristallväsendet
Varelse som lever i rymden, ser ut som en jättestor snöflinga. Behöver liv...
[tyrus VIIA]
Ett dubbelplanetsystem med mycket mineraler. Innevånarna har utvecklat ett...
Husnocker
En aggressiv art bestående av 50 miljarder krigare som ansågs vara både...
Jarader
En insektoid art med väldigt strikta regler och regulationer och med ett...
[atlec]
En av två bebodda världar i Omega Sagittasystemet, den andra är Straleb....
Lysianska alliansen
En art som låg i krig med satarranerna år 2368. Inte speciellt teknologiskt...
Kataaner
Ett människoliknande folk som dog ut när deras stjärna exploderade. Innan de...
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter