Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Originalserien

Några utvalda arter

Scalosier
På 2260-talet drabbades scalosierna av strålningsförgiftning, vilket gjorde...
Bevararna
En högt avancerad art som flera århundraden tidigare tog på sig ansvaret att...
Romulaner
Romulaner kommer från planeterna Romulus och Remus i hjärtat av romulanska...
Zetarier
En före detta kroppslig art vars hemplanet drabbades av katastrofala...
Axanarer
Denna art möter skeppet Enterprise NX-01 år 2151. Inte mycket sägs om denna ras...
[sigma draconis VI]
På Sigma Draconis VI kallas män morger och kvinnor eymorger, dom bor skilda...
Kelvaner
Kelvanernas planet är en del av kelvanimperiet som ligger i...
Vulcaner
En humanoid art med iögonfallande spetsiga öron, arten medverkade i stora delar i...
[beta III]
En humanoid art mycket lik människan, boende på Beta III. Samhället styrdes...
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter