Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning
Borger
Hemplanet: Okänd

Borgerna är ursprungligen från deltakvadranten, även om de också har vistats i alfakvadranten vid olika tillfällen. Borgerna är till hälften humanoida och till hälften maskiner och tvångsinför andra humanoider och annan värdefull teknologi till deras kollektiv, där alla tänker som en, så att den successivt ökar till en skrämmande stor sammanslutning. Med hjälp av injektionstuber som skjuts ut från deras händer så har de möjlighet att föra över nanovirus till andra och förvandla dem till borger.

 

Historia

Borgernas ursprung är inte helt känt. Man vet att de redan år 1484 kontrollerade några enstaka system i deltakvadranten, men redan 2373 hade de assimilerat tusentals världar. De skickade även flera skepp till andra delar av galaxen med hjälp av sina transwarpkanaler. (Dragon's Teeth, Scorpion, Endgame)

 

Vid 2350-talet hade man i alfakvadranten började höra rykten om den okända arter som kallades för "borger" och de båda exobiologerna Magnus och Erin Hansen gav sig ut för att söka reda på dem. De fann borgerna som förde dem ända till deltakvadranten där de år 2356 assimilerades in i borgkollektivet. (The Gift, The Raven, Dark Frontier)

 

Enterprise-D träffar borgerna för första gången

Enterprise-D träffade på borgerna för första gången när Q slungade dem halvvägs över galaxen och in i deltakvadranten. De kände inte till arten sedan tidigare, men Guinan hade träffat på dem förut och visste hur farliga de var. Det var borgerna som var ansvariga för att driva iväg hennes folk, el-aurierna, från sin hemplanet. (Q Who?)

 

År 2372 reste ett borgskepp tillbaka till år 2063 och försökte ändra Jordens historia. De förhindrades av Enterprise-E som följde med dem tillbaka i tiden (Star Trek: First Contact)

Några borger överlevde detta slag och överlevde nerfrusna i Antarktis. Ett forskningsteam aktiverade dem år 2153 och dessa borger lyckades skicka ett subrymdsmeddelande till deltakvadranten innan de förstördes av Enterprise NX-01 (Regeneration)

 

En enda kub försökte under år 2366 invadera Federationens rymd och assimilerade då in Jean-Luc Picard i kollektivet som Locutus. Hans kännedom om federationens taktik och borgernas egna överlägsna teknik gjorde att slaget vid Wolf 359 blev väldigt ensidigt. Den styrka av 39 rymdskepp som försökte förhindra invaderingen förstördes helt. Enterprise-D och dess besättning lyckades senare rädda Picard och genom hans kontakt med borgernas kollektiva medvetande stoppa borgerna innan de kunde assimilera Jorden. (Best of Both Worlds, del I, Best of Both Worlds, del II)

 

USS Voyager mötte dem för första gången på stjärndatum 50614.2 (Unity) och sedan igen några månader senare. (Scorpion) Efter att kontakten mellan Seven of Nine och borgerna hade blivit bruten, var hon inte längre en drönare och blev allt eftersom en självständig medlem i besättningen. Voyager fick då möjlighet att använda sig av borgteknologi för att kunna stå emot kollektivets hot.

 

Voyager gav borgerna en rejäl match, speciellt när de hjälpte borgernas interna motståndare att slå till i ett kraftigt slag. Resultatet blev att flera fraktioner av borgkollektivet bröt sig loss, men borgerna var då fortfarande starka. (Unimatrix Zero, del I-II)

 

Kollektivet

"In their collective state, the Borg are utterly without mercy; driven by one will alone: the will to conquer. They are beyond redemption, beyond reason." - Jean-Luc Picard, citerad av Kathryn Janeway (Scorpion)

Borgerna består av biljarder individer som har assimilerats in i kollektivet som drönare. Med hjälp av sina neurala sändare så kan de samarbeta i ett kollektivt medvetande.

Det kollektiva medvetandet (eng: hive mind) är det som styr hela borgcivilisationen och hela detta kollektiva medvetande tar sina beslut som en enda individ. Det är ännu inte helt känt vad borgdrottningen har för roll i det hela, men hon hjälper till att hålla ordning på kollektivet och alla dess biljarder drönare. (Q Who?)

 

Deras filosofi och huvuddirektiv är att ta andra individers och arters distinkta teknologi och kunnande och assimilera in det i borgkollektivet.

Det var på detta sätt som kollektivet försökte uppnå sin egna definition av perfektionism. All annan sysselsättning ansågs inte vara relevant. Därför gjorde en drönare inget annat än i stort att utföra sina uppgifter och regenerera. (Q Who?, The Best of Both Worlds, Scorpion, del II)

 

Då de inte ser sig själva som individer så har de inga namn utan identifieras istället med beteckningar, som t.ex. "3 of 5". En drönare identifierades även mer specifikt genom att man lade till dess plats inom kollektivet efter beteckningen, t.ex. "7 of 9, Tertiary Adjunct of Unimatrix 01". (I, Borg, Scorpion)

 

Drönare ignorerade vanligtvis andra arter tills att dom utgjorde ett hot eller var möjliga att assimilera. De assimilerade oftast en lite grupp av individer direkt utan att kommentera. När det handlade om en större grupp som t.ex. ett skepp eller planet så skickade kollektivet ett meddelande om att assimilering skulle starta och hur meningslöst det var att motstå.

En av borgernas mogningskammare

"We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile."

(Q Who?, Dark Frontier)

 

Borgerna föder inte fram barn som vanliga humanoida arter utan de ökar endast sin population genom att assimilera andra. Små barn som assimileras placeras i mogningskammare tills att de hade blivit vuxna. (Q Who?, Collective)

 

Fysiologi

Drönarna i borgkollektivet såg lite olika ut beroende på vilken art de hade assimilerat. Oftast assimilerade borgerna humanoider, men de kunde även assimilera icke-humanoider. (Scorpion, Star Trek: First Contact)

 

När en drönare assimilerades så slutade dess kroppsbehåring att växa och dess hud fick en grå färg. Dess cybernetiska implantat opererades antingen fast på kroppen eller skapades av de nanosonder som alla drönare har i sitt blod. De funktioner som dessa cybernetiska implantaten hade varierade från drönare till drönare. I vissa fall tog man bort hela kroppsdelar, som ögon och armar, för att få plats med implantaten. (The Best of Both Worlds, The Gift, Dark Frontier, Star Trek: First Contact)

En av borgernas alkover

 

En fullt utvecklad drönare kunde tack vare sina implantat överleva långa perioder utan både skydd, vatten och mat. Enda kravet för överlevnad var att dess implantat ibland fick energi så att dem hölls igång. Detta skedde via en regenerationscykel i en alkov. (Q Who?, I, Borg)

 

Borgerna har normalt en mängd olika teknologier integrerade i sina kroppar, men det finns några som alla av dem har gemensamt. En neural sändare (eng: neural transceiver) som hade konstant kontakt med det kollektiva medvetandet. (Scorpion, del II) Ett personligt kraftfält som skyddade dem mot de flesta energibaserade vapen. (Q Who?) De hade även assimileringstuber i sin ena hand som injekterade nanosonder i individer för att starta assimileringsprocessen. (Star Trek: First Contact)

 

Alla drönare hade en automatisk säkerhetsanordning som antingen stängde av eller till och med förångade en drönare om den hade skadats eller dött. (Q Who?)

 

Övrigt

Doktor Phlox på Enterprise NX-01 trodde att borgerna genom telepati eller liknande kunde kommunicera med varandra och på det sättet kunde fungera som en enda individ. (Regeneration)

 

Kommendörkapten Siskos fru Jennifer dog i slaget vid Wolf 359, det mest kända slaget mellan borgerna och federationen där många skepp, däribland USS Saratoga och USS Melbourne, blev förstörda med besättning och allt. Enterprise-D, under ledning av kommendör Jean-Luc Picard, ledde de återstående styrkorna i ett lyckosamt segertåg. Sammantaget blev federationens förluster oerhört stora och det tog lång tid innan federationsstyrkorna var i sitt tidigare skick igen. (Emissary)

 

(Ordet Borg nämndes aldrig i ENT-avsnittet Regeneration, utan de nämns endast som okända utomjordingar.)

 

Art- & partikelnumreringar

Borgerna använder numreringar för att ordna de arter och företeelser de stöter på. De för oss kända artnumreringarna är:

Partiklar:

 

Referenser

Borgdrottningen, Diamant, Kub, multikinetisk neutronmina, Seven of Nine, Sfär, Taktisk kub, transwarpdrift, transwarpnav, Unikomplex

 

Viktigare avsnitt

Informationen om denna art kommer från två eller flera serier och/eller filmer.
Text markerad med denna färg är ej kanon

 

En drönare, år 2366

 

En drönare, år 2375

 

Picard som Locutos

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter