Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Bourgeter

Hemplanet: Okänd
Bourgeter, en art bosatt i deltakvadranten på 2300-talet. USS Voyager mötte en holografisk efterliknelse av deras planet ombord det nyriska biosfärskeppet år 2373. 148 bourgeter var fångar ombord det nyriska skeppet precis som Voyagers besättning och många andra. Skeppet var indelat i olika separata zoner, eller holodäck, där de olika arterna kunde leva vidare var för sig. Det är inte känt om Voyager mötte några bourgeter men det får antas att besättningen var behjälplig vid det slutliga befriandet av samtliga arter.

De atmosfäriska förhållanden hos bourgeternas holodäck var en gravitation i ungefärlig jämförelse med Jordens, en temperatur på omkring 76° (celsius) samt luft bestående av syre och kväve, en blandning som inte skulle vara skadlig för exempelvis människor. Enligt den nyriska databasens klassifikation har den geologi typ Z/Y. (Displaced)
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter