Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Asteroider

 

Asteroid som kretsar kring en gasjätte och med interneringsläger 371.

 

Asteroider är en typ av små himlakroppar som kretsar kring en större himlakropp, oftast en sol. I mars 2014 upptäcktes en asteroid med ett ringsystem. Denna asteroid, med namnet Chariklo, förväntas även ha en liten måne. Bara vårt solsystem uppskattas innehålla över två miljoner asteroider av storleken 1 km och större. I allmänhet samlas asteroiderna i asteroidbälten.

 

 

 

En stor asteroid slog ner i kolonin Terra Nova på 2080-talet.

 

År 2268 hotade en asteroid att kollidera med planeten Amerind. USS Enterprise fick i uppdrag att förhindra en kollision, men lyckades inte avvärja hotet. Asteroiden avleddes dock så småningom med hjälp av en apparat som placerats på planeten av en tidigare civilisation, och tack vare att Spock lyckades aktivera den.

 

Dominion placerade ofta anläggningar på och runt asteroider, som internerneringsläger och ketracel-vitt-komplex.

 

 

Nebulosan Chamras malström.

 

Enligt Croden fanns miljontals asteroider i nebulosan Chamras malström. Croden gömde sin dotter Yareth i en av de större asteroiderna.

 

 

Asteroiden med kolonin Rura Penthe.

 

Den ökända klingonska straffkolonin Rura Penthe konstruerades på en särskilt ogästvänlig asteroid.

 

År 2373 bombarderade Etanias orden en planetkoloni tillhörande nezuerna med konstgjorda asteroider som förberedelse inför en annektering av planeten.

 

 

 

Lista över asteroider

 

 

Index

 

Ej namngivna asteroider

 

Namngivna asteroider

 

 

 

Ej namngivna asteroider

 

Maquis-asteroid i Badlands (alfa- och betakvadranten)

 

 

År 2370 låg Maquisledaren och tidigare kommendören i Stjärnflottan, Calvin Hudson, i bakhåll för kommendör Benjamin Sisko, major Kira Nerys och dr Julian Bashir på denna M klass-asteroid i Badlands.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid med dilitiumbearbetningsanläggning (alfa- och betakvadranten)

 

 

Den här ej namngivna asteroiden var platsen för en dilitiumbearbetningsanläggning som år 2378 använde EMH-program (holografiska personer) av typen Mark I för dilitiummalmbrytningen. Den var utrustad med ett hololaboratorium, och hade en kopia av Doktorns holonovell "Befria fotonerna!"

 

 

[Index]

 

 

 

Vidiiers asteroid (Deltakvadranten)

 

 

År 2371 gömde sig de två vidiierna Dereth och Motura i den här asteroiden ombord på deras rymdskepp efter att de stulit Neelix lungor. USS Voyager förföljde skeppet in i asteroiden och tillfångatog de två vidiierna.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid i Chamras malström (Gammakvadranten)

 

Den tunga rymdskytteln USS Ganges närmar sig asteroiden.

 

En viss stor asteroid i nebulosan Chamras malström hade en andningsbar atmosfär. Den var en av miljontals asteroider i nebulosan.

 

 

Yareth

 

År 2360 gömde den dödsdömde regimkritikern Croden (som fått så gott som hela sin familj mördad av sitt lands regeringsvänliga styrkor) sin dotter Yareth i en stasiskapsel på asteroiden.

 

Senare år 2369 återvände Odo tillsammans med Croden ombord på USS Ganges till asteroiden, där Croden hämtade sin dotter. Odo blev dock instängd i en kollapsande grotta men räddades av Croden. Som tack placerade Odo Croden och Yareth på ett vulcanskt rymdskepp som tog dem till Vulcan där de fick en fristad.

 

[Index]

 

 

 

 

Namngivna asteroider

 

Appersons asteroid

 

Appersons asteroid var en framträdande asteroid på Federationens territorium. Den fanns avbildad på en stjärnkarta som visade förhållandet mellan Stjärnbas 24 och Rura Penthe.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid alfa 331

 

Devolin asteroidfält.

 

Asteroid alfa 331 var en asteroid som ingick i det stora asteroidfältet i planetsystemet Devolin. Hela systemetet innehöll stora mängder joniserad strålning som störde rymdskeppens sensorer.

 

Asteroid alfa 331 låg nära Asteroid beta 671 och Asteroid gamma 601, men var mindre än den senare.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid beta 671

 

Asteroid beta 671 var en asteroid i planetsystemet Devolin.

 

Den låg nära Asteroid alfa 331 och Asteroid gamma 601, men var mindre än den senare.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid gamma 601

 

 

Asteroid gamma 601 var en asteroid i planetsystemet Devolin. Den var ganska stor och hade flera långa tunnlar som var tillräckligt stora för att ett rymdskepp skulle få plats. Den inre strukturen var emellertid mycket instabil. Fasereld i tunnlarna kunde göra att de kollapsade. Asteroiden fanns i närheten av Asteroid alfa 331 och Asteroid beta 671.

 

 

 

Någon gång efter 2357 drev det fasmantlade rymdskeppet USS Pegasus in i Devolin-systemet och återfasades när det delvis var halvt begravt i asteroiden gamma 601, ungefär två kilometer in i asteroiden.

 

År 2370 kom det till Stjärnflottans underrättelsetjänst kännedom att romulanerna möjligen hade hittat vraket av Pegasus i Devolin-systemet. USS Enterprise-D sändes iväg för att undersöka saken tillsammans med den tidigare befälhavaren på Pegasus, konteramiral Erik Pressman.

 

Enterprise tävlade med den romulanska krigssfågeln Terix med att bli först att hitta Pegasus.

 

Pressman gick emot kommendör Jean-Luc Picard och beordrade Enterprise in i tunneln som ledde till Pegasus - första gången ett rymdskepp tagit sig så långt in i en himlakropp. Visserligen lyckades Pressman hämta fasmantlingsenheten från Pegasus maskinavdelning, men under tiden förseglades Enterprise inuti asteroiden av romulanerna (som hävdade att de utförde geologiska experiment). Enterprise lyckades dock använda fasmantlingsenheten för att ta sig ut från asteroiden.

 

[Index]

 

 

 

Asteroid med Interneringsläger 371

 

 

Interneringsläger 371 var ett fängelse tillhörande Dominion och placerat på en asteroid som kretsade runt en gasgigant. Det var åtminstone i drift under 2370-talet. Lägret konstruerades ursprungligen som en ultritiumgruva och hade flera internerade från Slaget vid Omarionnebulosan, överlevare som tillfångatagits efter tillintetgörandet av den romulansk/cardassiska flottan. I lägret var Jem'Hadarernas vapen alltid inställda på max, och skulle förånga fångarna vid minsta överträdelse. En av fångarna var ledaren för Obsidianordern, Enabran Tain.

 

 

 

Tain använde det gamla livsuppehållande systemet som fanns installerat i barackerna för att konstruera en subrymdssändare. Med sändaren kontaktade han Elim Garak som tillsammans med Worf tog sig till Interneringsläger 371 i en skyttel. Signalen spårades dock av Jem'Hadarerna som tog Garak och Worf till fånga. Garak lyckades emellertid modifiera Tains subrymdssändaren så att de kunde kontakta skytteln i omloppsbana, och fly.

 

 

[Index]

 

 

 

Rura Penthe

 

 

Rura Penthe var en asteroid i Beta Penthe-systemet med en straffkoloni som användes av Klingonimperiet. Straffkolonin var allmänt känd som "utomjordingarnas begravningsplats" på grund av det faktum att den förväntade livslängden för en fånge var, som mest, ett år.

 

 

 

Fångarna på Rura Penthe tvingades bedriva malmbrytning i syfte att utvinna det dilitium som fanns i stora mängder en bit ner under marken.

 

 

 

Landskapet dominerades av glaciärer och ofta återkommande snöstormar. Då temperaturen på Rura Penthe var extremt låg kunde ingen humanoid överleva under längre tid på ytan utan passande kläder och mat, så därför fanns de flesta anläggningar under ytan. Varje gruva omgavs av ett kraftfält med en kupol som inneslöt ett område som sträckte sig flera kilometer bort från gruvan. Detta för att förhindra att fångar skulle kunna strålas upp från asteroiden. Gruvorna patrullerades regelbundet av beväpnade vakter. Ytterligare säkerhetsåtgärder ansågs inte nödvändiga på grund av det hårda klimatet på ytan.

 

Malmbrytningen utfördes med hjälp av spetshackor och lasrar.

 

[Index]

 

 

 

Talaxiernas asteroidkoloni

 

 

Talaxiernas asteroidkoloni fanns på en asteroid i ett asteroidfält i deltakvadranten. Kolonin grundades av omkring 500 talaxier som lämnat sin hemvärld vid 2300-talets slut.

 

 

 

USS Voyager besökte kolonin 2378 efter att besättningen upptäckt flera talaxiska livstecken i närheten. När Voyager anlänt fick besättningen ombord emellertid inga svar på sina anrop. De bestämde sig därför för att skicka iväg en utetrupp i skytteln Delta Flyer för att undersöka saken. Olyckligtvis utförde en grupp utomjordingar gruvarbete i asteroidfältet. Som en följd av verksamheten träffades Flyer av en termolytisk laddning, vilket fick skytteln att krascha på den talaxiska asteroiden. Besättningen skadades bara lätt, men talaxierna var misstänksamma mot besättningen och tog dem i förvar. Efter att talaxierna avgjort att Flyers besättning inte utgjorde något hot, släpptes de fria men uppmanades att ge sig av från asteroiden.

 

 

Talaxist koloniskepp tillhörande asteroidkolonin.

 

Utomjordingarna som bedrev malmbrytning hade emellertid planer för talaxiernas asteroid. De behövde asteroiden eftersom den innehöll majoriteten av de mineraler i asteroidbältet som behövdes för att driva deras skepp. När en av utomjordingarna var på väg att attackera Dexa, en av invånarna på asteroiden och änka, försvarade Neelix henne och hennes son Brax. Kommendör Janeway försökte förhandla med gruvarbetarna, men utan framgång. I stället för att evakuera satte talaxierna, på Neelix inrådan, därför upp en omgivande sköld som hindrade gruvarbetarna från att förstöra asteroiden. Detta fick dem att överge sina planer.

 

Dexa

 

Neelix stannade kvar på asteroiden och tog Dexa till sin hustru. Voyager behöll kontakten med kolonin under resten av tiden i deltakvadranten, bl.a. för att Seven of Nine och Neelix (som nu utnämnts till Stjärnflottans ambassadör i deltakvadranten) skulle kunna fortsätta spela Kadis-kot.

 

[Index]

 

 

 

Yonada

 

 

Yonada var ett 10 000 år gammalt asteroidskepp som byggts av fabrinierna efter att de insett att deras sol var på väg att bli en supernova som skulle förstöra allt liv på deras planet. Yonada konstruerades med hjälp av en ihålig asteroid och hade skickats på en datorstyrd kurs till en beboelig kolonivärld. USS Enterprise träffade på asteroidskeppet när det besköts av Yonadas automatiska försvarssystem.

 

Enterprise upptäckte att Yonada var på kollisionskurs med den bebodda planeten Daran V.

 

Invånarna på Yonada hade varit i rymden så länge att de glömt att de var på ett skepp. De kallade skeppsdatorn Oraklet och hade byggt upp en sofistikerad religion runt det och dess mål att ta dem till den nya världen.

 

 

 

Central för tron var Orakelrummet som innehöll en fysisk representation av Oraklet, en knäkudde varifrån översteprästinnan konverserade med Oraklet och en sockel med Folkets bok. I Orakelrummet fanns även en dold ingång till Yonadas kontrollrum.

 

 

Folkets bok

 

Enterprises besättning hjälpte Natira, ledaren för Yonadas kolonister, att förstå att deras värld var ett skepp, och korrigerade asteroidskeppets kurs till det tilltänkta målet.

 

Natira

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter