Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnhopar

Klotformig stjärnhop (Messier 15)

 

Stjärnhopar är grupper av stjärnor som hålls samman av gravitationen. Stjärnhoparna kan vara klotformiga stjärnhopar innehållande hundratusentals äldre stjärnor, eller mindre öppna stjärnhopar med några hundratals yngre stjärnor. Runt hela Vintergatan finns några hundra klotformiga stjärnhopar, både över och under det galaktiska planet. I det galaktiska planet, och ofta i anslutning till gas- och stoftmoln, finns i huvudsak de öppna stjärnhoparna.

 

Öppen stjärnhop (Plejaderna)

 

 

 

Övriga typer av stjärnhopar

 

Förutom klotformig stjärnhop och öppen stjärnhop fanns:

 

 

 

Lista över stjärnhopar (30)

 

 

 

Övriga typer av stjärnhopar

 

Svart hop

 

 

En svart hop (kallas också ibland enbart hop) var en typ av stjärnhop som skapades när ett stort antal protostjärnor kollapsade i närheten av varandra. Resultatet av denna kollektiva kollaps var ett område av rymden som absorberade energi och allvarligt påverkade systemen på rymdskepp. Under 2300-talet förekom flera rapporter om rymdskepp som passerat genom svarta hopar och fått stora problem med sensorsystemen.

 

Federationens rymdstation Deep Space 3 (den station Odo först förflyttades till) låg nära en svart hop.

 

[Index]

 

 

Klass Y-hop

 

En klass Y-hop var en typ av stjärnhop.

 

USS Voyager undersökte en klass Y-hop 2375.

 

[Index]

 

 

 

Klass T-hop

 

 

En klass T-hop var en typ av stjärnfabrik som innehöll ett stort antal protostjärnor, gasjättar, radiogeniska källor och olika rumsliga anomalier.

 

Delta Flyer undersökte en klass T-hop år 2376, och träffade då på en livsform uppbyggd av mörk materia.

 

[Index]

 

 

 

Lista över stjärnhopar

 

Strnadsystemet

 

Edoguden, USS Enterprise-D och Rubicun III (omgivna av stjärnhopens stjärnor)

 

Strnadsystemet låg inuti en stjärnhop med över 3000 stjärnor. År 2364 koloniserade Federationen en M-klassplanet i systemet. Strnadsystemet låg i närheten av Rubicunsystemet med den bebodda planeten Rubicun III.

 

Edoguden, en transdimensionell varelse som dyrkades av edoerna (befolkningen på Rubicun III), gjorde anspråk på stjärnhopen.

 

Strnad fanns återgiven på en stjärnkarta som studerades av Data och Picard i stjärnkartografirummet 2371.

 

[Index]

 

 

 

Doriashopen

 

Bebodd planet i Xendi Kabu-systemet.

 

Doriashopen var en stjärnhop som innehöll över tjugo stjärnsystem, inklusive Xendi Kabu-systemet med en bebodd planet. Hopen innehöll också en tvåfärgad nebulosa och en klass 4-pulsar tre ljusår från varandra.

 

År 2370 skickade DaiMon Bok några sonder med meddelanden till kommendör Jean-Luc Picard från ett skepp nära Xendi Kabu-systemet.

 

[Index]

 

 

 

Muratas stjärnhop

 

Triannon

 

Muratas stjärnhop var en stjärnhop som bl.a. innehöll den krigshärjade planeten Triannon. Under 2100-talet låg stjärnhopen i Delphic Expanse, med planeten Triannon 6,3 ljusår från den 12:e sfären.

 

 

[Index]

 

 

 

Zaihopen

 

Tankesmedjans farkost (under attack)

 

Zaihopen var en stjärnhop i deltakvadranten. Problemlösarkollektivet Tankesmedjan (eng. Think Tank) ansvarade för att två röda jättestjärnor i Zaihopen tändes på nytt.

 

[Index]

 

 

 

Berussianhopen

 

 

Berussianhopen var en bebodd stjärnhop.

 

Lurendrejaren som låtsades vara Ardra hävdade att hon var känd som (en motsvarighet till) djävulen inom Berussianhopen.

 

[Index]

 

 

 

Orlitushopen

 

 

Orlitushopen var en stjärnhop synlig från brunaliernas hemvärld.

 

[Index]

 

 

 

Obattahopen

 

Planeten Teplan efter Jem'Hadars härjningar.

 

Obattahopen var en region i gammakvadranten som låg nära Teplansystemet och Jenkatanebulosan. Delar av hopen patrullerades regelbundet av Jem'Hadar, som även inkluderade Kendisystemet.

 

[Index]

 

 

 

Plejadhopen

 

 

Plejadhopen var en berömd stjärnhop. Velara III och en namnlös stjärnbas fanns nära hopen.

 

Vid stjärndatum 41463.9 kartlade USS Enterprise-D hopen.

 

[Index]

 

 

 

Phoenixhopen

 

 

Phoenixhopen var ett område i rymden som innehöll ett stort antal stjärnor. År 2368 blev USS Enterprise-D det första rymdskepp från Federationen som besökte Phoenixhopen, och var där på ett två veckors kartläggningsuppdrag.

 

[Index]

 

 

 

Horvianhopen

 

 

Horvianhopen var en stjärnhop som bl.a. innehöll den ringformade semesterplaneten Casperia Prime.

 

[Index]

 

 

 

Lembattahopen

 

Lembattahopen var en region i rymden nära gränsen mellan Förenade planetfederationen och Klingonimperiet i betakvadranten.

 

År 2373 förstördes nebulaklasskeppet USS Farragut av klingonstyrkor nära Lembattahopen när det var på väg till Federationskolonin på Ajilon Prime.

 

[Index]

 

 

 

Lorenzehopen

 

 

Lorenzehopen var en stjärnhop som innehöll den tidigare befolkade planeten Minos.

 

USS Drake

 

År 2364 undersökte USS Enterprise-D försvinnandet av den lätta kryssaren USS Drake i Lorenzehopen.

 

I början av 2365, när Enterprise var nära den koloniserade planeten 'aucdet IX, syntes Lorenzehopen tydligt från Ten Forward.

 

[Index]

 

 

 

Telerishopen

 

Telerishopen var ett område med stjärnor i gammakvadranten. Planeten Mundahla, som var berömd för sina stjärndansare, låg i Telerishopen.

 

Q erbjöd att ta med Vash hit 2363, men hon var inte intresserad.

 

[Index]

 

 

 

Tenarushopen

 

 

Tenarushopen var en region inom deltakvadranten som låg nära det bebodda Hanonsystemet, och dominerades av Kazon-Nistrim. År 2372 passerade USS Voyager i närheten av Tenarushopen.

 

[Index]

 

 

 

Brechtianhopen

 

 

Brechtianhopen var en stjärnhop som innehöll två bebodda planeter. År 2368 hotades allt liv på planeterna av kristallväsendet. USS Enterprise-D lyckades emellertid förhindra att kristallväsendet tog sig vidare till Brechtianhopen.

 

[Index]

 

 

 

Argolishopen

 

 

Argolishopen var ett område i deltakvadranten som innehöll en protostjärnahop samt sju stjärnsystem. Ett av dessa system var Tagras planetsystem som innehöll den bebodda planeten Tagra IV.

 

År 2368 utförde USS Enterprise-D en kartläggning av Argolishopen som förberedelse för en eventuell Federationskolonisering. Under kartläggningen upptäckte skeppet en kraschad Borgfarkost med en överlevande drönare (Hugh).

 

Under Dominionkriget gömde Dominion en stor sensorgrupp i utkanten av Argolishopen.

 

[Index]

 

 

 

Lonkahopen

 

Pulsaren i Lonkahopen

 

Lonkahopen var en stjärnhop som innehöll en pulsar relativt nära planeterna Cor Caroli V (en bebodd planet som över en längre period plågats av phyroxfarsoten) och Browder IV (en bebodd planet som valts för ett terraformningsprojekt). Pulsaren var en neutronstjärna 4 356 gånger tyngre än solen.

 

År 2366 gav en utomjording sig ut för att vara Jean-Luc Picard, och beordrade USS Enterprise-D till Lonkahopen. Detta fick till följd att skeppet missade ett avtalat möte med USS Hood.

 

[Index]

 

 

 

Boriashopen

 

Boriashopen var en stjärnhop som låg inom Cardassiska unionen. Under Dominionkriget fanns lagerdepåer på flera planeter i olika stjärnsystem i hopen.

 

[Index]

 

 

 

Zeta Gelis-hopen

 

 

Zeta Gelis stjärnhop var en region 2,3 ljusår från planeten Zalkon i betakvadranten.

 

År 2366 utförde USS Enterprise-D en rutinmässig kartläggning av ett obefolkat stjärnsystem i Zeta Gelishopen när de upptäckte en amnesisk zalkonier som de kallade "John Doe".

 

[Index]

 

 

 

Idrans stjärnhop

 

Idrans stjärnhop var en region i rymden.

 

Stjärnhopen fanns på den stjärnkarta Data och Picard studerade i stjärnkartografirummet 2371.

 

[Index]

 

 

 

Epsilon pulsarhop

 

 

Epsilon pulsarhop var en stor grupp pulsarer som relativt nyligen bildats i sektor Epsilon IX. I sektor Epsilon IX fanns bl.a. Epsilon IX-stationen. Strax efter stjärndatum 42779 utförde USS Enterprise-D en astronomisk undersökning av hopen, ett uppdrag som kommendör Jean-Luc Picard såg fram emot med stort intresse.

 

Epsilon IX-stationen (kommunikationsnav)

 

[Index]

 

 

 

Idinis stjärnhop

 

Idinis stjärnhop var en grupp av stjärnor mellan Persephone V och Mordan IV.

 

År 2364 passerade USS Enterprise-D genom Idinis stjärnhop på väg till Mordan IV. Amiral Mark Jameson navigerade skeppet genom stjärnhopen då han var förtrogen med området.

 

[Index]

 

 

 

FGC 13

 

 

FGC 13* var en stjärnhop som befann sig inom den enorma klotformiga stjärnhopen Amargosa Diaspora.

 

FGC 13 kartlades av stjärnkartografiavdelningen på USS Enterprise-D år 2369.

 

*= Federation General Catalogue

 

[Index]

 

 

 

47 Tucanae

 

 

47 Tucanae (NGC 104) är en klotformig stjärnhop i stjärnbilden Tukanen.

 

En bild av stjärnhopen, tagen av Hubbleteleskopet, visades i stjärnkartografirummet på USS Voyager 2374.

 

[Index]

 

 

 

Amargosa Diaspora

 

 

Amargosa Diaspora var en enorm klotformig stjärnhop med ovanligt hög täthet. Inom den fanns bl.a. stjärnhopen FGC 13.

 

År 2369 tilldelades USS Enterprise-D uppdraget att kartlägga denna region. Örlogskapten Geordi La Forge kom på ett sätta att förbättra långdistanssensorerna genom att överföra warpkraft till huvuddeflektorn. Hans modifieringar drog dock till sig fientliga solanogenbaserade livsformer.

 

[Index]

 

 

 

NGC 321

 

 

NGC 321 var en stjärnhop i alfakvadranten. Hopen innehöll stjärnan Eminiar och planeterna Eminiar VII och Vendikar.

 

År 2267 skickade Federationen ambassadör Robert FoxUSS Enterprise till Eminiar VII för att ordna en fördragshamn där. Federationen var bekymrad över det stora antalet döda i det femundraåriga kriget mellan eminier och vendikarer i Eminiarsystemet, och hoppades att en fördragshamn skulle dämpa fientligheterna mellan dem. Till slut lyckades Fox förhandla fram ett fredsavtal som gjorde slut på kriget mellan Eminiar VII och Vendikar.

 

[Index]

 

 

 

Talos stjärngrupp

 

 

Talos stjärngrupp var en stjärnhop namngiven efter Talos planetsystem. Den fanns i alfakvadranten mellan de bebodda planeterna Rigel VII och Vega IX (koloni), ungefär sex dagar från Stjärnbas 11 för rymdskepp av Constitution-klass som färdades i maxwarphastighet.

 

Vid mitten av 2200-talet var stjärnhopen fortfarande outforskad och det fanns inga kolonier i den. Den enda expeditionen till regionen skedde via ett kartläggningsuppdrag med SS Columbia. SS Columbia försvann emellertid under mystiska omständigheter 2236. Arton år senare (2254), och under befäl av Christopher Pike, tog sig USS Enterprise till stjärnhopen i syfte att försöka återfinna SS Columbia och eventuella överlevande i besättningen. Inga andra skepp hade då ännu besökt stjärnhopen.

 

På 2280-talet användes material från Talos III i projektet Genesis.

 

[Index]

 

 

 

NGC 602

 

 

NGC 602 är en stjärnhop i Lilla magellanska molnet.

 

En bild som avbildade NGC 602 skannades av talosierna när de granskade datorns biblioteksfiler på USS Enterprise 2254.

 

[Index]

 

 

 

Drömmarnas fönster

 

 

Drömmarnas fönster var lokirrimernas namn på en pulsarhop i deltakvadranten som var känd för sina elektromagnetiska fält. Fälten skapade vackra harmoniska toner när de vibrerade mot ett rymdskepps skrov.

 

År 2377 visade kommendör Ranek Drömmarnas fönster för Doktorn. Han påpekade att "du kan resa från ena änden av kvadranten till den andra änden och ändå inte se någonting som liknar detta", och att "det var den vackraste synen i hela sektorn".

 

[Index]

 

 

 

Örnnebulosan

 

En av Skapelsens pelare

 

Örnnebulosan (NGC 6611), även kallad Stjärndrottningnebulosan, är en ung öppen stjärnhop i stjärnbilden Ormen. Den innehåller flera aktiva stjärnbildande gas- och stoftregioner, inklusive de berömda Skapelsens pelare och Stjärnspiran.

 

En bild av nebulosan, tagen av Hubbleteleskopet, visades på USS Voyagers Astrometrics-avdelning 2374.

 

Stjärnspiran

 

[Index]

 

 

 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter