Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Kometer

Halleys komet

 

"Skåda, ett under i mörkret."

Romulansk befälhavare, 2266 (Balance of Terror)

 

En komet är en himlakropp som kretsar runt en stjärna, och består av sten och is. Om en komet passerar tillräckligt nära en stjärna förlorar den massa på grund av kometkärnans ökade temperatur. Detta skapar en koma (atmosfär) eller en svans.

 

En av de mest kända kometerna i solsystemet är Halleys komet.

 

 

 

År 2151 upptäckte rymdskeppet Enterprise NX-01 den största komet som någonsin observerats av människan. Den fick namnet Archers komet efter befälhavaren ombord, kommendör Jonathan Archer. Kometen hade en diameter på 82,6 kilometer vid det bredaste stället.

 

 

 

Under 2100-talet avleddes flera kometer i solsystemet till Mars av Verteronkanoner, som ett första led i terraformningen av planeten. Vid en tidpunkt planerades fjorton kometer att slå ner på Mars under en trettiomånadersperiod. Den första kometen var Burke som anlände till Mars i januari 2155.

 

Under hela sjunde säsongen av Star Trek: Deep Space Nine flyger en komet förbi i början av öppningstexterna.

 

 

 

Protokomet av mörk materia

 

 

En protokomet av mörk materia var en teoretisk typ av komet som bestod av mörk materia.

 

Besättningsman Mortimer HarrenUSS Voyager skrev en gång en uppsats om denna typ av kometer. Han teoretiserade att en tertiär biprodukt vid sammanslagningen av två stjärnor skulle vara en kometlik aggegering av mörk materia. Kometen skulle dras till varje källa av antimateria och sedan neutralisera källan vid kollision. Han trodde att Delta Flyer träffades av en protokomet av mörk materia 2376 när skytteln kolliderade med ett okänt föremål. Det visade sig emellertid att skytteln träffats av en livsform av mörk materia. Existensen av en sådan typ av komet är därför fortfarande bara en teori.

 

 

Fri komet

 

Fri komet (Stjärnornas svärd) bestående av huvudsakligen silitium.

 

En fri komet (eng. rogue comet) eller interstellär komet är ett objekt som har samma egenskaper som en komet men som inte är bunden av gravitationen till någon stjärna, utan färdas genom rymden som ett oberoende objekt. De fria kometerna tros vara objekt som har sitt ursprung som kometer i omloppsbana runt en stjärna, men som kastats ur sina banor. De färdas i interstellär rymd tills de eventuellt fångas upp av gravitationen från ett annat större objekt.

 

Exempel på fria kometer:

* Kometen som passerade genom Gamma hydrasystemet 2267 avgav en strålning som orsakade mycket snabbt åldrande hos humanoider. Omloppsbanan för planeten Gamma hydra IV (hade en Federationskoloni speciellt ägnad åt experiment) tog den direkt genom kometens svans, vilket exponerade planeten och dess kolonister för strålningen.

 

* En fri komet rik på silitium visade sig i gammakvadranten 2371 och tog sig ut ur det bajoranska maskhålet till alfakvadranten. Den spelade en avgörande roll i Trakors tredje profetia och troddes vara Stjärnornas svärd.

 

 

* USS Enterprise-D träffade på en fri komet 2370 som sannolikt hade sitt ursprung i D'Arsaysystemet för ungefär 87 miljoner år sedan. Den innersta kärnan innehöll ett kulturellt arkiv av en utomjordisk art från ursprungssystemet. Enterprise förgasade höljet i syfte att undersöka kometen och arkivet.

 

 

 

* Kometen som upptäcktes i deltakvadranten av USS Voyager 2372 hade en märklig bana som inte liknade någon annan. Det visade sig att filosofen Quinn från Q-kontinuumet hade fängslats inne i kometen på grund av sina radikala idéer som kunde hota kontinuumet. USS Voyager befriade Quinn från hans fångenskap.

 

 

 

 

Lista över kometer (16)

 

 

 

Lista över kometer

 

1889 V

 

 

1889 V eller Brooks komet är en periodisk komet i solsystemet som upptäcktes av astronomen William Robert Brooks (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

1892 III Holmes

 

Holmes komet med sin blå jonsvans

 

1892 III Holmes eller Holmes komet är en periodisk komet i solsystemet upptäckt av den brittiske amatörastronomen Edwin Holmes. I oktober 2007 blev kometen det största objektet i solsystemet då dess koma (atmosfären) under en kort tid hade en diameter som översteg solens (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

1892 V

 

 

1892 V är en periodisk komet i solsystemet. Den upptäcktes av astronomen Edward Emerson Barnard och var den första komet som upptäcktes via fotografiska metoder (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Archers komet

 

 

Archers komet upptäcktes av Enterprise NX-01 i juni 2151. Med en diameter på över 80 kilometer var det den största komet som observerats av människan.

 

Kometen antogs av kommendörlöjtnant T'Pol från början bara vara av sten och is, men vidare analys visade att den innehöll stora mängder av det extremt sällsynta och naturligt förekommande ämnet eisillium. Kommendör Jonathan Archer föreslog att en del av ämnet, som fanns under ett 20 meter tjockt lager av magnesit, skulle hämtas upp med en transportör. Ämnet befann sig emellertid utanför transportörens räckvidd, så kapten Malcolm Reed rekommenderade i stället att ett borrlag bröt ämnet med hjälp av en portabel borrigg.

 

[Index]

 

 

 

Bielas komet

 

 

Bielas komet är en periodisk komet i solsystemet som först registrerades av Jacques Leibax Montaigne 1772. Kometen splittrades i början av 1846 i två delar (bilden) (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Burkes komet

 

 

Burkes komet låg i omloppsbana runt solen till mitten av 2100-talet. Kometen var uppkallad efter den brittiske astronomen John Burke som upptäckte kometen kring mitten av 2000-talet.

 

År 2147 dirigerades kometen om av en stor samling verteronkanoner på Mars, så att den skulle slå ner på Mars norra polarområde som var täckt av is. Burkes komet ingick i en strategi där ett stort antal kometer skulle fås att slå ner i polarisen som ett första steg i terraformningen av Mars. Syftet med nedslagen var att göra atmosfären så tjock (genom uppkastad vattenånga och annat material) fram till 2155 att dess sammansättning kunde ändras till att bli mer jordlik.

 

Samma år utnyttjade kommendör Jonathan Archer kometen för att med en skyttel (som gömde sig i kometens svans) ta sig obemärkt till Mars yta och förhindra att John Frederick Paxton från terroristorganisation Terra Prima riktade verteronkanonerna mot Stjärnflottans högkvarter i avsikt att utplåna detta.

 

[Index]

 

 

 

Komponent 37329

 

 

Komponent 37329 var en tillfällig benämning för en fri komet som upptäcktes av USS Voyager under deras resa i deltakvadranten.

 

Delar från komponent 37329 slog hundratals år före Voyagers besök ner på en planet inom det senare Krenimimperiet, och ledde till att liv uppstod på planeten. Vid Voyagers besök hade runt 8000 arter sitt ursprung i detta första liv.

 

[Index]

 

 

 

d'Arrest

 

 

d'Arrest är en periodisk komet i solsystemet som först observerades av tysken Heinrich Ludwig d'Arrest 1851. Kärnan beräknas ha en diameter på 3,2 kilometer (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

de Vicos komet

 

 

De Vicos komet är en periodisk komet i solsystemet som upptäcktes av fader Francesco de Vico 1844. Kometen passerar ofta i närheten av Jupiter (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Enkes komet

 

 

Enkes komet är en periodisk komet i solsystemet som upptäcktes av Pierre Méchain 1786. Kometen är uppkallad efter astronomen som beräknade dess bana, Johann Franz Encke. Den har den kortaste omloppstiden av alla kända kometer (3 år). Kärnans diameter är 4,8 km.

 

Vissa astronomer tror att Tunguska-händelsen 1908 (den största kända kollisionen mellan jorden och en annan himlakropp under de senaste 100 000 åren) kan ha orsakats av ett större fragment från Enkes komet (upp till ca. 1 kilometer i diameter) (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Fayes komet

 

 

Fayes komet är en periodisk komet i solsystemet som tillhör Jupiterfamiljen och upptäcktes av Hervé Faye vid det Kungliga obsevatoriet i Paris 1843 (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Finlay

 

 

Finlays komet är en periodisk komet i solsystemet som upptäcktes av sydafrikanen William Henry Finlay 1886 (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

Halleys komet

 

 

Halleys komet är den mest kända kortperiodiga kometen och syns från jorden ungefär vart 76 år. Kometen är den enda komet som syns för det blotta ögat från jorden, och kan också visa sig två gånger för en människa. Kometen har åtminstone observerats och registrerats från 240 f.Kr.

 

Halleys komet har flera gånger omnämnts i Star Trek (TNG, ENT, VOY).

 

[Index]

 

 

 

Ikarus IV

 

 

Ikarus IV var en komet som passerade nära den romulanska neutralzonen 2266. Denna ljusstarka komet bestod av en joniserad massa som lämnade en svans av gasformad materia efter sig.

 

Samma år befallde befälhavaren på en experimentell romulansk rovfågel att ta det kamouflerade skeppet in i kometens svans för att undkomma USS Enterprise som förföljde henne. James T Kirk förutsåg emellertid detta drag och använde rovfågelns störningar på kometsvansen till att ta reda på dess position och därefter gå till attack.

 

[Index]

 

 

 

Stjärnornas svärd

 

Fragmenten från Stjärnornas svärd tar sig ut från maskhålet.

 

I den bajoranska profetian var Stjärnornas svärd ett objekt som enligt tolkningarna av Trakors tredje profetia skulle förstöra det Himmelska templet i det bajoranska maskhålet.

 

Profetian verkade besannas 2371 då en experimentell kommunikationsmatris påverkade en komet i gammakvadranten så att den ändrade kurs till det bajoranska maskhålet. Även om försök gjordes av USS Defiant att förstöra kometen innan den nådde maskhålet, klarade sig tre fragment och tog sig in i maskhålet. Genom att innesluta fragmentens silitium (som kunde förstöra maskhålet) i ett warpfält tog sig fragmenten hela vägen genom maskhålet, och lämnade det på den motsatta sidan.

 

[Index]

 

 

 

Winneckes komet

 

 

Winneckes komet är en periodisk komet i solsystemet som återupptäcktes av Friedrich August Theodor Winnecke (Bonn) 1858. Den tros vara ursprunget till meteorregnet Juni-Bootiderna som syns för blotta ögat under senare delen av juni. Kärnans diameter är 5,2 kilometer (öppningstexterna till Star Trek: Enterprise*).

 

[Index]

 

 

 

 


*= I öppningstexterna till Star Trek: Enterprise visades dessa kometer på en tysk karta från Meyers Konversations-Lexikon (encyklopedin utkom mellan 1839 - 1909).

 

 

 

 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter