Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Månar

 

Månen Europa

 

En måne är en naturlig satellit som kretsar kring en planet eller asteroid i ett solsystem. Om månen går i en bana runt en asteroid kallas den för asteroidmåne. I bestämd form - Månen - avses jordens måne. Man har aldrig observerat en måne som kretsar kring en annan måne.

 

 

Deimos

 

Månar kan förekomma i en mängd olika former och storlekar, från den mycket osfäriska och döda lilla månen Deimos, som går i en "tight" bana runt Mars, till den planetstora bajoranska M-klassmånen Jeraddo.

 

Jeraddo (2374)

 

 

De flesta planeter tycks ha månar, men det finns undantag, som solsystemets Merkurius och Venus, och exoplaneten Vulcan.

 

 

 

 

Lista över månar (21)

 

 

 

Lista över månar

 

Alfamånen

 

 

Alfamånen var planeten Peliar Zel II:s yttre måne. Den koloniserades av infödda från Peliar Zel någon gång under 1800-talet. Genom hela sin historia hade de varit i krig med Betamånen. År 2337 lyckades emellertid ambassadör Odan förhandla fram en fred.

 

Under 2360-talet hade Alfamånens regering utvecklat ett sätt att tappa Peliar Zels magnetfält på energi med hjälp av en energistråle, och var därefter helt beroende av denna energikälla. Det orsakade dock en förödande global uppvärmning på Betamånen när dess bana korsade Alfamånens energistråle. Spänningarna ökade mellan de två månarna och de var återigen nära att hamna i krig med varandra. Än en gång lyckades dock Odan förhandla fram en fred mellan de två månarna.

 

[Index]

 

 

 

Andoria

 

 

Andoria var en M-klassmåne som kretsade kring en Saturnusliknande gasgigant i Andoriasystemet. Det fanns två intelligenta humanoida arter på månen: andorier och aenarer. Andorierna deltog i samtalen 2155 för att skapa en koalition av planeter, och blev också en av grundarna till Förenade planetfederationen 2161.

 

Andoria låg i ett system som var granne till Vulcansystemet, vilket ledde till flera konflikter mellan Andoriaimperiet och Vulcankonfederationen. Andoriasystemet låg också relativt nära Solsystemet.

 

Andoria var en isvärld med en andningsbar atmosfär. Andoriska städer låg under jord och fick sin energi från geotermiska brunnar. Städerna var förbundna med varandra via tusentals kilometer långa tunnlar. Temperaturerna på Andoria låg i allmänhet en bra bit under fryspunkten.

 

[Index]

 

 

 

Betamånen

 

 

Betamånen var den inre månen till planeten Peliar Zel II. Månen koloniserades av infödda från Peliar Zel någon gång under 1800-talet. Flera gånger sedan koloniseringen hade Betamånens invånare varit i krig med Alfamånens kolonister.

 

År 2367 utvecklade Alfamånen ett sätt att utvinna energi från Peliar Zels magnetfält med hjälp av en energistråle, som dock skar genom Betamånens omloppsbana. Detta ledde till en global uppvärmning på månen som försämrade förhållandet till Alfamånen.

 

[Index]

 

 

 

Bre'el IV:s måne

 

 

Bre'el IV:s måne var en infångad asteroid som gick i bana runt den bebodda planeten Bre'el IV i Bre'els planetsystem.

 

 

 

År 2366 började månen mer och mer avvika från sin bana och hotade så småningom planeten den kretsade kring. Q teoretiserade att detta orsakades av en massiv himlakropp som passerade i rät vinkel mot planetsystemet - sannolikt ett svart hål. USS Enterprise-D försökte flera gånger placera månen i sin ursprungliga bana, men misslyckades. Till slut placerade dock Q månen i sin rätta bana och förhindrade därmed en katastrof.

 

[Index]

 

 

 

Deimos

 

 

Deimos är den mindre av de två månar som kretsar kring Mars.

 

En målning av Deimos som kretsade runt Mars fanns på flera av Stjärnflottans anläggningar, rymdskepp och rymdstationer fram till åtminstone mitten av 2360-talet. Målningen kunde ses i korridoren på planeten Relva VII:s utpost, gästlogierna på USS Enterprise-D, en korridor på Stjärnflottans högkvarter och Drafting Room 5Mars Station.

 

[Index]

 

 

 

Derna

 

 

Derna var en liten och obefolkad fjärde måne till Bajor.

 

I början av 2375 placerades, på romulanernas begäran, ett fältsjukhus på månen. Detta för att romulanerna önskade ha ett ställe att behandla sina sårade på för romulaner som färdades denna väg (romulanerna var allierade med bajoranerna). Det framkom dock senare att romulanerna försett sjukhuset med plasmatorpeder. Federationens chef över sektorn, amiral William Ross, hotade med att Federationen skulle ta bort vapnen från månen om inte romulanerna själva gjorde det.

 

[Index]

 

 

 

Gailas måne

 

Gailas måne var en måne som ägdes av Quarks bedrägliga kusin Gaila. Han hade lyckats köpa månen med hjälp av vinsten från vapenförsäljning.

 

Quark menade att ägandet av en måne var ett tecken på att man lyckats riktigt bra i affärer.

 

Gaila hade ett överdådigt hem på månen och drev även en lönande gruvdriftverksamhet där.

 

 

[Index]

 

 

 

Ganymedes

 

 

Ganymedes var en bebodd måne och planeten Jupiters största måne.

 

I mitten av 2200-talet nämnde maskinchefen Montgomery Scott på Federationens rymdskepp USS Enterprise en mystisk "grön drink" han smakat på Ganymedes.

 

 

 

I början av 2366 fanns en målning av Ganymedes yta på väggen i konferensrummet på USS Enterprise-D.

 

[Index]

 

 

 

Io

 

 

Jupiters måne Io är en av de största månarna i solsystemet, och den geologiskt mest aktiva månen med över 400 vulkaner.

 

 

 

År 2259 hade Sektion 31 en stor hemlig hangar i omlopp runt månen, där det väldiga rymdskeppet USS Vengeance konstruerades.

 

[Index]

 

 

 

Jeraddo

 

Jeraddo (2369)

 

Jeraddo var en av fem månar som kretsade kring planeten Bajor. Jeraddo, som även gick under namnet Lunar V, var en klass-M-måne och bebodd fram till och med 2369.

 

År 2369 beslutade sig Bajors interimsregering för att utnyttja månens smälta kärna som energikälla för Bajor, speciellt som Bajor led av stor energibrist. Den stora nackdelen med detta var att invånarna på månen var tvungna att lämna denna.

 

 

Keena

 

De flesta gick med på att flytta till andra ställen i Bajorsystemet, men tre bajoraner vägrade lämna sina hem: Mullibok, Baltrim och Keena. Den bajoranska milisen tvingades slutligen använda våld för att få dem att lämna månen.

 

 

 

På Jeraddo fanns Lunar V-basen som var ett uppehållsställe för den bajoranska motståndsrörelsen. Några av de bajoranska raiderskeppen hade gömts i grottor intill basen.

 

[Index]

 

 

 

Pentarus 3B

 

 

Pentarus 3B (även känd under namnet Lambda Paz) var en måne till Pentarus III. Pentarus 3B var en ökenmåne med en medeltemperatur på 55 °C. År 2367 kraschlandade gruvskytteln Nenebek med kommendör Jean-Luc Picard och Wesley Crusher ombord efter ett motorhaveri.

 

 

Picard och Crusher sökte skydd i en närliggande grotta som innehöll en vattenfontän. Så småningom blev de räddade av USS Enterprise-D.

 

 

[Index]

 

 

 

Månen

 

 

Se Månen

 

[Index]

 

 

 

Lunar V

 

Danars stulna polisskyttel lämnar Lunar V.

 

Lunar V var en måne i omlopp kring den bebodda planeten Angosia III. Efter Tarsiska kriget förvisades krigsveteraner till månen eftersom de inte ansågs kunna anpassa sig till det normala samhället. Planen var att skapa en koloni på Lunar V. Emellertid vägrade flera av soldaterna att bli nybyggare på månen, så kolonin gjordes därför om till ett högsäkerhetsfängelse.

 

År 2366 rymde kapten Roga Danar från fängelset på Lunar V till USS Enterprise-D. Han befriade senare övriga fångar från fängelset med hjälp av en angosisk polisskyttel.

 

[Index]

 

 

 

Mimas

 

 

Mimas är en måne som kretsar kring Saturnus. Med en diameter på 396 km är Mimas den minsta måne som är sfärisk på grund av sin egen gravitation.

 

2368 fanns en nödevakueringsstation för Academy Flight Range på månen. Efter olyckan med Novaeskadern fördes de skadade kadetterna hit.

 

[Index]

 

 

 

Praxis

 

 

Praxis var Qo'noS enda måne. Den användes under 2200-talet av Klingonimperiet för energiproduktion, och hade den viktigaste produktionsanläggningen i Imperiet.

 

2293 förstördes Praxis av en stor explosion som berodde på överexploatering av månen (genom hänsynslös gruvdrift) och otillräckliga säkerhetsåtgärder. Explosionen gav upphov till en chockvåg i subrymden som träffade USS Excelsior (rymdskeppet var på väg tillbaka i full impulsfart till Federationsrymd efter ett treårigt uppdrag i Betakvadranten).

 

Explosionen på Praxis skapade ett asteroidbälte (Praxisbältet) runt planeten Qo'noS som avgav stora mängder ozon. Ozonet hotade att förorena Qo'noS atmosfär, så att planeten inom femtio jordår inte längre skulle vara beboelig. På grund av Imperiets enorma militärutgifter fanns inte tillräckligt med resurser för att bekämpa katastrofen. Detta tvingade Imperiet till fred med Federationen så att mer resurser kunde avsättas för att rädda planeten.

 

[Index]

 

 

 

Rhea

 

 

Rhea är den näst största av Saturnus månar. Som för månen vänder Rhea alltid samma sida mot Saturnus. Rhea har en av solsystemets äldsta ytor, som nästan inte förändrats på miljarder år.

 

 

 

En målning av Saturnus avbildade den från månen Rhea. Målningen fanns i flera logier på USS Enterprise-D och i en korridor på Stjärnflottans högkvarter.

 

[Index]

 

 

 

Rinax

 

 

Rinax var en måne till talaxiernas hemvärld Talax. Månen var en av de mest behagliga platserna i systemet fram till 2376. En välkänd region på Rinax var dess träskområde, som hade det hetaste klimatet i sektorn. På månen fanns en stor talaxisk koloni.

 

År 2376 placerades en metreonkaskadbomb på månen av Haakonieordern i syfte att försöka få slut på det tio år långa kriget mellan haakonier och talaxier. När bomben detonerade förstördes månens ekosystem, vilket resulterade i en ändlös kall vinter och ungefär 300 000 döda talaxier. Detta fick till följd att talaxierna kapitulerade.

 

[Index]

 

 

 

Tarok

 

 

Tarok var en M-klassmåne i Deltakvadranten, och platsen för ett Kazon-Ogla träningsläger. Det fanns tillräckligt med gömda vapensystem på månen för att förstöra hela månens yta: faserkanoner, kraftfält och fotonurladdare.

 

År 2372 teletransporterades kommendörkapten Chakotay och kazonpojken Kar till Tarok efter att ha flytt från förste maje (=kapten) Jal Razik. Chakotay och Kar räddades av landsättningsgrupper från USS Voyager och Kazon-Ogla.

 

[Index]

 

 

 

Teneebias månar

 

Teneebias månar var två bebodda månar som kretsade kring den likaledes bebodda planeten Teneebia. Månarna befann sig i Alfakvadranten, knappt 90 ljusår från jorden. År 2378 blev teneebierna medlemmar i Federationen.

 

 

 

Travis Mayweather besökte en gång Teneebias månar när han var ombord på fraktskeppet ECS Horizon.

 

Ett infött däggdjur som ibland hölls som sällskapsdjur var den teneebiska skunken.

 

 

 

Teneebisk ametist var en mycket dyrbar och ovanligt stor ädelsten som fanns på månarna.

 

[Index]

 

 

 

Titan

 

 

Titan är Saturnus största måne och den enda måne i solsystemet som har en tät atmosfär.

 

Titans atmosfär var giftig för människorna. Den kunde användas för speciella rymdskeppsmanövrer.

 

Under 2140-talet när Charles Tucker III med kommendör Jonathan Archer, som del av ett Omega träningsuppdrag befann sig på Titan, råkade Tucker ut för problem på Titans yta. Det livsuppehållande systemet i Tuckers ryggsäck frös till is och han drabbades av kvävenarkos. Archer lyckades övertyga Tucker om att inte ta av sig hjälmen så länge han var oskyddad på Titans yta.

 

Titan var en viktig navigeringsreferens i närheten av Saturnus. Novaeskadern använde Titan år 2368 som mötespunkt innan de började sina träningsmanövrer som förberedelse inför examensflygningarna.

 

Titan var också en vägpunkt för piloter som utförde Titans vändning. En mycket farlig rymdfarkostmanöver som senare bannlystes av Stjärnflottan (Titans vändning innebar att man använde Titans atmosfär för att snabbt ändra kurs i en hastighet som var strax över halva ljusets).

 

[Index]

 

 

 

Triton

 

 

Triton är den största av Neptunus månar, och den enda kända månen i solsystemet som rör sig i motsatt riktning till vad som är normalt. Månen liknar i stor grad dvärgplaneten Pluto.

 

 

 

Ovanstående är en bild av en målning av Neptunus sedd från Triton som fanns på flera platser på USS Enterprise-D. Den kunde ses i observationsrummet, Geordi La Forges logi och Elizabeth Shelbys gästlogi.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter