Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnkartor

Kartorna täcker hela himmelssfären sedd från Jorden. Flera regioner överlappar varandra. PERSEUS finns t.ex. på "Norra regionen (övre halva)" och "Ekvatorregion 12h - 0h (övre halva)".

 

Koordinaterna för stjärnor och andra objekt på himmelssfären kallas rektascension (RA) och deklination (dec). Koordinaterna liknar dem som används för Jorden: longitud och latitud. Rektascension mäts i timmar, och deklination i grader. En rektascension på 24 timmar motsvarar 360 grader, eller att 1 timme är detsamma som 15 grader.

 

Inte alla objekt som omnämns i Star Trek är utmärkta från början. Vissa objekt har härletts genom objektens rektascension och deklination hämtade från andra källor (det gäller t.ex. för Groombridge 34 i stjärnbilden Andromeda). Sådana objekt är markerade i grönt.

 

Stjärnbilder som är omnämnda i Star Trek (och tillhörande objekt) tas upp i dokumentet Stjärnbilder, och är länkade till från detta dokument.

 

Namnen på stjärnbilderna i rubrikerna anges på formatet: [LATINSKT NAMN] ([Svenskt namn]). De latinska namnen är samma som namnen i stjärnkartorna.

 

 

Stjärnkartor (67 himmelsobjekt listade)

  1. Norra regionen (övre halva)
  2. Norra regionen (nedre halva)
  3. Ekvatorregion 12h - 0h (övre halva)
  4. Ekvatorregion 12h - 0h (nedre halva)
  5. Ekvatorregion 24h -12h (övre halva)
  6. Ekvatorregion 24h -12h (nedre halva)
  7. Södra regionen (övre halva)
  8. Södra regionen (nedre halva)

 

 

1. Norra regionen (övre halva)

 

 

ANDROMEDA (Andromeda)

 

Se Stjärnbilder: Andromeda.

 

1. Andromedagalaxen

 

2. Groombridge 34

 

3. Ross 248

 

AURIGA (Kusken)

 

Se Stjärnbilder: Kusken.

 

4. Capella

 

5. Beta Aurigae

 

DRACO (Draken)

 

6. Sigma Draconis: Den gula stjärnan Sigma Draconis låg i alfakvadrantens Sigma Draconis-sektor (Sektor 004), 18,7 ljusår från Solen. Stjärnan omgavs av nio planeter. Sigma Draconis V fanns en stor vulcankoloni med över 2 miljarder invånare, huvudsakligen vulcaner. Stjärnflottan hade en liten reparationsanläggning på planeten. Sigma Draconis VI var hem åt relativt primitiva humanoider, som dock en gång tillhört en avancerad civilisation. Andra planeter i systemet som omnämndes i Star Trek var Sigma Draconis III och Sigma Draconis IV.

 

LYRA (Lyran)

 

7. Vega (Alfa Lyrae): Stjärnan, som ligger 25 ljusår från Solen och i alfakvadranten, har ett eget planetsystem. Vega är den näst ljusstarkaste stjärnan på norra stjärnhimlen (efter Arcturus).

 

Vegakolonin var en Jordkoloni på Vega IX, och en av de första kolonierna utanför solsystemet. Kolonin representerade fram till 2150 den avlägsnaste bosättning som upprättats av människan, och det längsta människan tagit sig med rymdskepp tills Enterprise NX-01 påbörjade sitt femårsuppdrag.

 

8. Sheliak (Beta Lyrae): Sheliak är en dubbelstjärna på 960 ljusårs avstånd från Solen. Den hade ett obebott planetsystem (med minst två planeter) och en stjärna som lyste upp ett omgivande stoftmoln i flera färger. Systemet ansågs vara ett av de vackraste systemen i Vintergatan, och nästan varje rymdskepp som passerade i närheten tog en senväg genom systemet (t.ex. de som färdades på rutten Kzin - Stjärnbas 25).

 

[Index]

 

 

2. Norra regionen (nedre halva)

 

 

CANES VENATICI (Jakthundarna)

 

1. Cor Caroli: Cor Caroli var ett neutralt stjärnsystem som innehöll fem planeter. På planeten Cor Caroli V fanns en intelligent art. Systemet besöktes av USS Enterprise-D år 2366. Stjärnan ingick i alfakvadranten och befinner sig ungefär 110 ljusår från Solen. Cor Caroli låg på en av vulcanernas handelsrutter.

 

URSA MAJOR (Stora björnen*)

 

2. Alpha Ursae Majoris (Dubhe): En jättestjärna i Alfa Majorissystemet (Alfakvadranten) 123 ljusår från Solen. I systemet fanns planeten Alpha Majoris I som bl.a. var hem för djuret Mellitus, en "molnvarelse". Den existerade som en gas sammanhållen av ett elektromagnetiskt fält.

 

3. 61 Ursae Majoris (Archers system): En relativt svagt lysande dvärgstjärna, 31 ljusår från solen, med ett eget planetsystem. En planet i systemet, Archer IV, namngavs efter kommendör Jonathan Archer (Enterprise NX-01) i samband med hans kartläggning av systemet. När Archer återvänt till Jorden pekade han ut stjärnan för kommendör Erika Hernandez (Columbia NX-02).

 

URSA MINOR (Lilla björnen/Lilla karlavagnen)

 

4. Beta Ursae Minoris (Kocab): En ljusstark jättestjärna ungefär 130 ljusår från Solen. Kring stjärnan kretsade bl.a. planeten Beta Ursae Minor II som hade en filial till Stjärnflottans akademi.

 

[Index]

 

 

3. Ekvatorregion 12h - 0h (övre halva)

 

 

CANCER (Kräftan)

 

Se Stjärnbilder: Kräftan.

 

1. NGC 2812

 

CANIS MINOR (Lilla hunden)

 

Se Stjärnbilder: Lilla hunden.

 

2. Procyon

 

GEMINI (Tvillingarna)

 

Se Stjärnbilder: Tvillingarna.

 

3. Pollux (Beta Geminorum)

 

4. Propus (Iota Geminorum)

 

HYDRA (Vattenormen)

 

5. Epsilon Hydrae: Epsilon Hydrae är en gul jättestjärna på ungefär 129 ljusårs avstånd från Solen. Stjärnan omgavs av sju planeter varav en var bebodd (Epsilon Hydra VII). På planeten fanns ett ansett museum, Royal Museum of Epsilon Hydra VII.

 

LEO (Lejonet)

 

Se Stjärnbilder: Lejonet.

 

6. Regulus (Alfa Leonis)

 

7. Wolf 359 (CN Leonis)

 

8. Omega Leonis

 

ORION (Orion)

 

Se Stjärnbilder: Orion.

 

9. Orionsystemet (Pi3 Orionis)

 

10. Betelgeuse (Alfa Orionis)

 

11. Bellatrix (Gamma Orionis)

 

12. Mintaka (Delta Orionis)

 

TAURUS (Oxen)

 

Se Stjärnbilder: Oxen.

 

13. Aldebaran (Alfa Tauri)

 

14. Murasaki 312 (Relativt nära Almath)

 

15. Alcyone (Eta Tauri - i Plejaderna)

 

16. Plejaderna (M45)

 

TRIANGULUM (Triangeln)

 

17. Triangulumsystemet (Alfa Trianguli): Systemet innehåller en dubbelstjärna, där den ena stjärnan är en (kommande) jättestjärna. Systemet befinner sig 63 ljusår från Solen. År 2366 erinrade sig kommendör Jean-Luc Picard en amiral i Stjärnflottan som hade problem med att hitta en andorisk överlöpare i Triangulumsystemet. Det berodde på att andorierna hade demonterat sitt skepp för att det inte skulle kunna upptäckas.

 

18. Archers planet (Gamma Trianguli): Planeten tillhörde Gamma Trianguli-systemet som låg i Federationsrymd. Den namngavs efter 2100-talets kommendör i Jordens stjärnflotta, Jonathan Archer. Gamma Triangulu är en vit, äggformad (beroende på sin snabba rotation) och ganska ung stjärna på cirka 112 ljusårs avstånd.

 

19. Triangelgalaxen (M33): Denna spiralgalax ligger något längre bort än Andromedagalaxen (ca. 3 miljoner ljusår). Galaxen har fått smeknamnet Vindsnurregalaxen. År 2364 slungades USS Enterprise-D till den bortre sidan av Triangelgalaxen av Resenären under warpfältstester. Rymdskeppet lyckades emellertid ta sig tillbaka till Vintergatan genom att reversera motorerna.

 

 

[Index]

 

 

4. Ekvatorregion 12h - 0h (nedre halva)

 

 

ANTLIA (Luftpumpen)

 

1. Alfa Antliae: Alfa Antliae var en röd jättestjärna i ett obefolkat system med sex planeter.

 

Under 2300-talet var den femte planeten, Dytallix B, platsen för en malmbrytningskoloni. Det var en av sju malmbrytningskolonier som upprättats av Dytallix Mining Company för Förenade planetfederationen.

 

CANIS MAJOR (Stora hunden)

 

Se Stjärnbilder: Stora hunden.

 

2. Sirius

 

CETUS (Valfisken)

 

Se Stjärnbilder: Valfisken.

 

3. Mekab (Ceti Alfa)

 

4. Tau Ceti

 

5. NGC 321

 

6. Mira (Omicron Ceti)

 

ERIDANUS (Floden Eridanus)

 

Se Stjärnbilder: Floden Eridanus.

 

7. Delta Rana-systemet (Delta Eridani)

 

8. Epsilon Eridani

 

9. Omicron2 Eridani (40 Eridani A)

 

10. Acamar (Theta Eridani)

 

FORNAX (Ugnen)

 

Se Stjärnbilder: Ugnen.

 

11. Fornax-katastrofen (NGC 1316)

 

LEPUS (Haren)

 

Se Stjärnbilder: Haren.

 

12. Arneb (Alfa Leporis)

 

ORION (Orion)

 

Se Stjärnbilder: Orion.

 

13. Rigel (Beta Orionis)

 

14. Alnitak (Zeta Orionis)

 

[Index]

 

 

5. Ekvatorregion 24h -12h (övre halva)

 

 

AQUILA (Örnen)

 

1. Altair (Alfa Aquilae): Altairsystemet var ett befolkat planetsystem i alfakvadranten. Systemet låg i sektor 9. Några av planeterna var Altair III, Altair IV och Altair VI. Systemet hade strategisk betydelse för Federationen vid mitten av 2200-talet.

 

2. Beta Aquilae (Alshein): Beta Aquilae var ett dubbelstjärnesystem, 44,7 ljusår från Solen. I systemet ingick planeten Beta Aquilae II som tillhörde Federationen under 2300-talet. Planeten befolkades av människor och hade en filial (Beta Aquilae II Starfleet Academy) till Stjärnflottans akademi.

 

BOOTES (Björnvaktaren)

 

3. Arcturus (Alfa Bootis): Arcturus var en röd jättestjärna och centralstjärnan i Arcturussystemet, 36,7 ljusår från Solen. Kring Arcturus kretsade fem planeter. Systemet som tillhörde Federationen under 2300-talet hade en bebodd planet, Arcturus IV (arcturier). Åren kring 2365 tillhörde inte systemet någon makt utan var hem åt ett kriminellt köpmannagille liknande Orionsyndikatet.

 

4. Izar (Epsilon Bootis): Izar är en dubbelstjärna på drygt 200 ljusårs avstånd från Solen. Izar var det system varifrån Stjärnflottans kommendör av 1:a graden Garth anropade Enterprise. Under 2260-talet gick han under smeknamnet "Garth av Izar". Izar III var en M-klassplanet i alfakvadranten. Efter att ha blivit kartlagd av S.S. Horizon etablerades inte långt därefter en Federationskoloni på planeten 2183. År 2370 hade kolonin 185 miljoner invånare, och med huvudstaden New Seattle. På planeten fanns bl.a. Starfleet Tactical School och Izar Institute of Meteorology. Izar III låg på en viktig rymdled under slutet av 2300-talet.

 

CYGNUS (Svanen)

 

Se Stjärnbilder: Svanen.

 

5. 61 Cygni

 

6. Deneb (Alfa Cygni)

 

7. Albireo (Beta Cygni)

 

8. Ruchba (Omega Cygni)

 

9. Veilnebulosan

 

OPHIUCHUS (Ormbäraren)

 

10. Barnads stjärna (V2500 Ophiuchi):: Stjärnan, som är en relativt ljussvag röd dvärg, är den fjärde närmaste stjärnan efter stjärnorna i Alfa Centauri-systemet. Den befinner sig 5,9 ljusår från Solen (i alfakvadranten - sektor 001). Barnads stjärna var en av de första destinationerna på utforskningsrutter till andra stjärnor efter att warpdriften installerats på rymdskepp. Under 2370-talet fanns flera produktionssatelliter i systemet.

 

[Index]

 

 

6. Ekvatorregion 24h -12h (nedre halva)

 

 

AQUARIUS (Vattumannen)

 

1. Luyten 789-6 (EZ Aquarii): Luyten 789-6 är ett trippelstjärnesystem, ungefär 11,3 ljusår från Solen, och i alfakvadranten. Samtliga stjärnor är röda dvärgar av M-typ.

 

LUPUS (Vargen)

 

2. Cerberus (Eta Lupi): Cerberus var en stjärna och ett planetsystem. I systemet fanns planeterna Cerberus (I) med en Federationskoloni och Cerberus II med en intelligent infödd befolkning.

 

År 2259 drabbades kolonin på Cerberus av svår missväxt, och invånarna hotades av svält. Kolonin fick emellertid hjälp av filantropen Carter Winston som levererade tillräckligt med mat och varor för att kolonin skulle ta sig genom krisen. En av de som räddades var Leonard McCoys dotter Joanna McCoy.

 

Leonard och Joanna McCoy.

 

Cerberus är en blå subjätte (på väg att bli en jättestjärna) på 441 ljusårs avstånd från Solen.

 

HYDRA (Vattenormen)

 

3. Gamma Hydrae: Gamma Hydrae är en gul jättestjärna på 134 ljusårs avstånd från Solen, och befann sig i alfakvadranten. I systemet fanns minst fyra planeter, men ingen var bebodd. I mitten av 2200-talet fanns det emellertid en liten forskningskoloni (tillhörande Federationen) på Gamma Hydra IV med sex permanenta invånare. Gamma Hydra-systemet låg nära Stjärnbas 10 och Utpost 4 (djupt ner i en järnasteroid).

 

SAGITTARIUS (Skytten)

 

4. Trifidnebulosan (M20): En bild på nebulosan tagen av Hubbleteleskopet kunde ses på astrometricsUSS Voyager. Nebulosan är en ovanlig kombination av en öppen stjärnhop, en emissionsnebulosa, en reflektionsnebulosa och en mörk nebulosa. Avståndet till Trifidnebulosan är 5 200 ljusår.

 

 

5. Ross 154 (V1216 Sagittarii): En röd dvärg och flarestjärna som visades på en stjärnkarta i USS Enterprise-D:s biblioteksdator tillsamman med andra stjärnor inom 20 ljusårs avstånd från Solen. Ross 154 är en ljussvag stjärna som befinner sig 9,7 ljusår från Solen. Den är en av våra närmaste stjärnor.

 

6. Sha Ka Ree (Galaxkärnan): Sha Ka Ree var en plats i vulcansk mytologi som motsvarade Eden på Jorden, dvs. paradiset. Sha Ka Ree var enligt mytologin den plats där skapelsen börjat. Platsen visade sig vara en planet nära Vintergatans centrum och bortom den Stora barriären. I verkligheten kan Sha Ka Ree hypotetiskt tänkas motsvara en planet som går i omlopp kring stjärnan S0-2 (eller S0-102) som befinner sig omkring 120 AE från radiokällan i galaxens centrum, vilken bevisats utgöras av ett massivt svart hål ungefär lika stort som solsystemet (Sagittarius A*).

 

SCORPIUS (Skorpionen)

 

Se Stjärnbilder: Skorpionen.

 

7. Antares (Alfa Scorpii)

 

[Index]

 

 

7. Södra regionen (övre halva)

 

 

INDUS (Indianen)

 

1. Draylax (Epsilon Indi): Draylax är en orange dvärgstjärna på 11,8 ljusårs avstånd från Solen, och i alfakvadranten. Systemet, som var bebott (på planeten Draylax och månen Andoria), innehåller även två bruna dvärgar. Draylax-systemet drabbades tidigt av marodörer från planeten Triacus (i stjärnbilden Lyran) som skapade kaos för invånarna i systemet. Efter flera hundra års inkräktande samlades systemets invånare till slut i gemensamma angrepp mot marodörerna, och slutade inte förrän dessa helt hade tillintetgjorts och utrotats.

 

Andorierna levde på månen (Andoria) till gasplaneten Epsilon Indi IIX (Andor).

 

Vid mitten av 2300-talet levde människor på Epsilon Indi II.

 

[Index]

 

 

8. Södra regionen (nedre halva)

 

 

CARINA (Kölen)

 

1. Canopus (Alfa Carinae): Canopus var stjärnan i det befolkade Canopus-systemet i alfakvadranten. Systemet innehöll minst fem planeter, av vilka två var bebodda.

 

År 2267 använde rorsmannen Hikaru SuluUSS Enterprise Canopus som en referenspunkt för att plotta var Enterprise befann sig efter att ha slungats iväg fem hundra parsec av metronerna.

 

Canopus är den näst ljusstarkaste stjärnan på natthimlen efter Sirius. Den är en vit superjätte på ungefär 310 ljusårs avstånd från Solen.

 

CENTAURUS (Kentauren)

 

2. Rigil Kentaurus (Alfa Centauri A, B): Alfa Centauri var ett bebott system i alfakvadranten (Sektor 002, även kallad Alfa Centauri-sektorn) med två stjärnor. I början av 2100-talet grundades en koloni på en av dess planeter. Tillsammans med Terra Nova-kolonierna och Vega-kolonin tillhörde den de första kolonier som anlades av människorna utanför solsystemet. Över decennierna växte kolonin i storlek och betydelse. Alfa Centauri var en av Federationens viktigaste handelspartners utanför solsystemet, dessutom en av grundarna till både Koalitionen av planeter (2155) och Förenade planetfederationen (2161).

 

Alfa Centauri-systemet är det system som ligger näst närmast Jorden, efter Proxima Centauri, på 4,37 ljusårs avstånd.

 

3. Proxima Centauri (Alfa Centauri C): Proxima Centauri är solens närmaste granne på 4,24 ljusårs avstånd. I systemet fanns från åtminstone 2150-talet Förenade jordens Proxima-koloni, som under 2300-talet hyste Proximas underhållsvarv (upprättad av Stjärnflottan).

 

CRUX (Södra korset)

 

4. Kolsäcken: Kolsäcken är den mest framträdande mörka nebulosan på stjärnhimlen, ungefär 600 ljusår från Solen. Den bildar en mörk siluett mot den södra delen av Vintergatan.

 

 

Planeten Cheron var belägen i närheten av Kolsäcken. Fram till slutet av 2260-talet hade regionen som omgav kolsäcken ännu inte kartlagts av Federationen.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

* = De sju klaraste stjärnorna i denna stjärnbild bildar Karlavagnen.

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter