Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Dvärgplaneter

 

Pluto

 

Dvärgplaneten är ett mellanting mellan den konventionella planeten och småplaneten (t.ex. asteroiden). Den ligger i en egen bana runt sin centralstjärna och är inte bunden till någon annan himlakropp (kan alltså inte vara en måne) och har tillräckligt stor massa för att bli sfärisk av sin egen gravitation. Dess massa ligger i närheten av de minsta planeternas men till skillnad från dessa har den inte rensat bort alla objekt (s.k. planetesimaler) i sin egen omloppsbana. I likhet med planeten klassificerades den efter sina egenskaper (D, L, M, Y eller Theta). Dvärgplaneter av Theta-klass var världar som sågs som Gaia-liknande, dvs. med paradisliknande förhållanden (ett exempel var Norcadia Prime).

 

Norcadia Prime

 

Spock beskrev en gång Kompanjonens hemvärld som mer än en asteroid, som en liten dvärgplanet skulle jag nog säga, möjligen en rest av en planet som brutits upp.

 

 

Namnlösa dvärgplaneter (4)

 

 

Namngivna dvärgplaneter (14)

 

 

Namnlösa dvärgplaneter

 

Alfa- och betakvadranten

 

Dvärgplanet i Azati Primesystemet

 

 

Den här dvärgplaneten befann sig i utkanterna av Azati Primesystemet. Den roterade ett varv på ungefär åtta timmar.

 

Enterprise NX-01 försökte i februari 2154 gömma sig bakom dvärgplaneten för att undgå upptäckt av Xindi-styrkor som befann sig i systemet. Enterprise kände i början emellertid inte till att det fanns en lyssnarpost på dvärgplaneten under dem. När lyssnarposten upptäckts förstördes den av skeppet, men bristen på kontakt från posten med Xindi-styrkorna i systemet tolkades ändå som att Enterprise fanns i närheten.

 

[Index]

 

 

Dvärgplanet använd för att specialgranska en torped

 

 

I den alternativa verkligheten 2259 användes denna dvärgplanet, med en andningsbar atmosfär, av vetenskapsofficeren Carol Marcus och läkarofficeren Leonard McCoy för att öppna en avancerad långdistanstorped utan att utsätta USS Enterprise för fara.

 

 

[Index]

 

 

Deltakvadranten

 

Dvärgplanet i mörk materianebulosa

 

 

År 2371 träffade USS Voyager på flera dvärgplaneter inuti en mörk materianebulosa som energivarelsen komarerna kallade sitt hem.

 

[Index]

 

 

Vidiianernas dvärgplanet

 

 

År 2371 stals Neelix lungor av viidianerna Dereth och Motura i underjordiska grottor på denna dvärgplanet av M-klass.

 

[Index]

 

 

 

Namngivna dvärgplaneter

 

Alfa 441

 

 

Alfa 441 var en dvärgplanet i utkanten av Badlands med en krigsmaterieldepå tillhörande Maquis.

 

Dvärgplaneten var det ursprungliga målet för den cardassiska Dreadnought-missilen, som sändes iväg under 2370. Missilen nådde visserligen målet men detonerade aldrig på grund av en felfungerande kinetisk detonator i stridsspetsen. Senare kunde B'Elanna Torres omprogrammera missilen så att den förstörde den cardassiska bränsledepån på Archelan V i närheten av den demilitariserade zonen.

 

[Index]

 

 

Babel

 

 

Dvärgplaneten Babel fanns i Wolf 424-systemet och hade tre små månar (Zion, Ba och Ruim). Babel hade en diameter på 4 200 km och kretsade kring en röd dvärg, som senare visade sig vara en flarestjärna. Wolf 424 befinner sig 14,2 ljusår från Solen i stjärnbilden Jungfrun.

 

Förenade jorden och senare Förenade planetfederationen använde ofta Babel som mötesplats för konferenser.

 

[Index]

 

 

Kompanjonens hemvärld

 

 

Kompanjonens hemvärld var en dvärgplanet inom ett asteroidbälte som fanns i den avlägsna Gamma Canaris-regionen.

 

Dvärgplaneten var en av runt 7000 himlakroppar i asteroidbältet som var från storlek typ A till typ N. Den bestod av järn och nickel. Atmosfären var syre- och kväverik. Ytemperaturen låg i genomsnitt på omkring 24 °C.

 

 

Kompanjonen var en infödd icke-kroppslig varelse på dvärgplaneten.

 

[Index]

 

 

Gamma II

 

 

Gamma II var en obefolkad dvärgplanet i gammasystemet omgett av ett ringsystem. Systemet var anslutet till Federationen, och på dvärgplaneten Gamma II fanns en obemannad forskningsutpost. Utposten var en automatisk kommunikationscentral och rymdnavigeringsfyr.

 

År 2268 strålade kommendör James T Kirk, kapten Nyota Uhura och fänrik Pavel ChekovUSS Enterprise ner till dvärgplaneten för att utföra en standardinspektion. Det ledde emellertid till att de bortfördes av triskelionerna från M24 Alfa.

 

[Index]

 

 

Gamma Canaris N

 

 

Gamma Canaris N var en bebodd planet i Gamma Canaris-regionen.

 

I de förfalskade dataregistreringarna om kommendörkapten Keiran MacDuff påstods att han var född på Gamma Canaris N den 27 september 2334.

 

[Index]

 

 

Memory Alpha

 

 

Memory Alpha var en bebodd dvärgplanet och platsen för en stor Federationsanläggning.

 

 

 

I början av 2200-talet valde Federationen en namnlös dvärgplanet för ett centralt bibliotek. Biblioteket skulle lagra information om alla Federationsmedlemmars kulturhistoria och vetenskapliga kunskap. Under byggandet monterades inga skyddande sköldar på biblioteket eftersom det ansågs opassande på en anläggning som dedicerats för akademisk forskning.

 

Under 2240-talet föddes Brian Vogt Raymond, son till Max Gabl Raymond och hans hustru, på dvärgplaneten.

 

År 2269 bestod bibliotekskomplexet av fem stora och sju mindre kupoler på dvärgplanetens yta. Förutom tekniker uppehöll sig elever, forskare och vetenskapsmän från Federationsmedlemmarna i varierande antal i komplexet.

 

Samma år var USS Enterprise på väg till Memory Alpha för att leverera ny utrustning. Innan Enterprise hunnit fram attackerades emellertid Memory Alpha av de icke-kroppsliga zetarianerna. De orsakade stor skada på komplexet.

 

[Index]

 

 

Memory Delta och Gamma

 

 

Memory Delta och Gamma var två dvärgplaneter.

 

År 2367 var Memory Delta och Gamma utmärkta på en taktisk skärm i kommendör Benjamin Maxwells briefingrumUSS Phoenix.

 

Memory Delta och Gamma var två av flera utposter som tillsammans hyste Federationens väldiga biblioteksanläggningar. Memory Delta skapades speciellt för studiet och katalogiseringen av data om bildandet och utvecklingen av stjärnor och planeter. Memory Gamma skapades på liknande sätt för studiet och katalogiseringen av Federationens ekonomi och jordbruksdata.

 

Memory Delta och Gamma var delar av ett omfattande och komplext datanätverk som kontrollerades från den starkt försvarade och underjordiska biblioteksanläggningen på Memory Prime.

 

[Index]

 

 

Regula

 

 

Regula var en avlägsen dvärgplanet i närheten av Mutaranebulosan och inom Federationsrymd. Den klassificerades som en D-himlakropp. Runt Regula kretsade forskningsstationen Regula I.

 

Enligt kommendör SpockUSS Enterprise var Regula "väsentligen en stor sten i rymden".

 

Det avslöjades senare att forskningslaget som utvecklat Genesisenheten, lett av doktorerna Carol och David Marcus, hade konstruerat en gigantisk grotta inuti dvärgplaneten. Grottan var fylld med olika växter och vattendrag. Enligt Carol Marcus hade det tagit Stjärnflottans ingenjörskårer tio månader att gräva ut den underjordiska strukturen, medan det bara tog en dag för Genesisenhetens matris att terraforma grottan.

 

[Index]

 

 

Ty'Gokor

 

 

Ty'Gokor var en befäst dvärgplanet i ett asteroidbälte djupt inne i klingonsk rymd (betakvadranten). Den var hem åt Krigarnas sal, och Bat'leths orden hade sitt högkvarter här. Under krigstider fungerade Ty'Gokor som ett högkvarter för kanslern och Klingonernas högsta kommando. Som sådan var dvärgplaneten den kraftigast försvarade installationen i Klingonimperiet.

 

 

 

Ty'Gokor omgavs av högenergisköldar och hade ett otal vapenplattformar i omloppsbana. Utplacerat på de omgivande asteroiderna fanns ett takyondetekteringsnät. Dessutom patrullerades närrymden (Ty'Gokors försvarsperimeter) alltid av minst ett trettiotal krigsskepp.

 

 

 

Runt Ty'Gokor kretsade också ett stort skeppsvarv. Under flera år arbetade ingenjörer här med att konstruera det tunga hangarskeppet Vo'Quv.

 

År 2373 flyttade kansler Gowron klingonernas militära högkvarter från Qo'noS till Ty'Gokor.

 

När Qo'noS till stora delar låg i ruiner efter borgernas invasion 2381 flyttade kansler Martok klingonernas regeringssäte till Ty'Gokor. Det var osäkert om denna förflyttning skulle vara permanent.

 

[Index]

 

 

Vandor IV

 

 

Vandor IV var en dvärgplanet i Vandorsystemet. Dvärgplaneten gick i en elliptisk bana runt en dubbelstjärna ungefär i mitten av systemet.

 

År 2351 valdes den av dr Paul Manheim som platsen för hans tidsexperiment. Med hjälp av sitt forskarlag uppförde han två laboratorier på var sin sida om dvärgplaneten.

 

Under det följande decenniet lyckades han skörda väldiga mängder energi från systemets pulsar. Så kraftig var energin att det öppnades ett fönster in i en annan dimension (2364). Detta ledde emellertid till att ett av laboratorierna förstördes, och skapade Manheimeffekten, en temporal störning som spred sig från det ödelagda laboratoriet.

 

Hålet förslöts av besättningen på USS Enterprise-D. Manheim stannade kvar på Vandor IV tillsammans med sin fru för att fortsätta sitt arbete.

 

[Index]

 

 

Velos

 

Velos var en bebodd dvärgplanet i deltakvadranten.

 

 

Kipp

 

År 2377 övertygade lurendrejaren Gar köpmannen Kipp på Velos att i konsignation överlämna 3000 induktionsenheter till honom, men återkom aldrig för att betala. USS Voyager anlände senare till Velos för att gör efterfrågningar om Gar som hade stulit deras EMH.

 

[Index]

 

 

Moneanernas vattenvärld

 

 

Moneanernas vattenvärld var en unik dvärgplanet i deltakvadranten som nästan helt bestod av vatten. År 2375 hade den en radie på 600 km och mer vatten än Jordens Atlanten och Stilla havet tillsammans. Moneanernas vattenvärld innehöll en komplex ekologi, inklusive en gigantisk livsform som liknade en elektrisk ål.

 

Vattenvärlden beboddes av den humanoida arten moneanerna som upptäckt dvärgplaneten på 2000-talet. 2375 uppgick befolkningen till över 80 000. Sedan koloniseringen av Moneanernas vattenvärld hade inneslutningsfältet som höll kvar vattnet på dvärgplaneten börjat försvagas. Moneanerna förutsåg att havet helt skulle ha försvunnit till 2380 men kunde inte dyka djupt nog (över 100 km) för att ta reda på orsaken.

 

[Index]

 

 

Weytahn

 

 

Weytahn var namnet som gavs av andorierna på en tidigare obefolkad dvärgplanet (klass D), ungefär lika stor som Jordens måne. På dvärgplaneten fanns ett elakartat mutagen som var farligt för människorna men inte påverkade vulcanerna. Weytahn låg i gränsområdet mellan vulcanernas system och andoriernas. Båda sidor hävdade att dvärgplaneten tillhörde dem, och hade två gånger varit nära att gå i krig med varandra av detta skäl.

 

Dvärgplaneten terraformades av andorierna under 2050-talet i syfte att anlägga en koloni där. När väl en atmosfär bildats bosatte sig andoriska kolonister på de mest gynnsamma ställena. På grund av sin relativa närhet till vulcanskt territorium troddes Weytahn, av Vulcans Högsta kommando, vara platsen för en förtäckt militär installation.

 

Vulcanerna och andorierna nådde så småningom en territoriell kompromiss, men som tog åtta år att utarbeta, och som senare av andorierna betraktades som en källa till sekellång aggression.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter