Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Navigering i vintergatan

Hur navigerar man rymdskeppen i Star Trek?

På bryggan är det styrman (eng. helmsman) som har ansvar för att tala om var man befinner sig och lägga ut kurser mot olika mål.

 

Denna kan:

Ange en destination (tex sol 3 eller sektor 001). Alla kända objekt ur skeppets databas kan anges.

Ange en kursändring (tex kurs 030 mark 30) Detta där 000 mark 00 är rakt fram i skeppets färdriktning.

Ange en absolut kurs relativt centrum av vintergatan (tex kurs 045 mark 60) där 000 mark 00 är mot vintergatans centrum.

Ange en valfri position antingen mot vintergatans centrum eller mot valfritt objekt i data basen (tex standardbana runt Jorden).

Ange en mötande kurs mot ett rymdskepp eller liknande rörligt objekt (tex ta oss jämsides med ett Excelsior-skepp).

 

Man kan anta att när befälhavaren eller annan ansvarig säger tex "Styrman ta ut en kurs som tar oss till Vulcan, warp 8" så lyssnar datorn på det och söker igenom databasen och tar fram de alternativ som ligger närmast det som befälhavaren säger så att det som är troligast (i det här fallet Vulcan) kommer upp först överst på en lista. Då kan styrmannen bara välja det han vill. Annars får styrmannen själv knappa in rätt objekt/kurs i datorn via bildskärmen.

 

 

En vetenskaplig kommentar

 

Det galaktiska koordinatsystemet

 

Basen för all navigering i rymden utgörs av det galaktiska koordinatsystemet som använder vintergatan som grundplan. Latitudvinkeln kallas galaktisk latitud, och longitudvinkeln kallas galaktisk longitud. Longitudvinkeln utgår från en tänkt linje som går från jorden till vintergatans centrum, närmare bestämt positionen för radiokällan Sagittarius A. Nollpunkten (origot) i systemet utgörs av solen. Det galaktiska koordinatsystemet använder samma riktning till polerna som det geografiska koordinatsystemet (dvs den galaktiska nordpolen ligger ovanför den geografiska, nära stjärnan Cygnus). Det här förenklar förstås förståelsen av vad som är upp och ner i rymden. Vi vet förstås inte om det här systemet fortfarande kommer att användas om några hundra år, men det är åtminstone väl etablerat.

 

Det är väl iallafall rimligt att anta att ett kommando som "ta oss till det himmelsobjektet" översätts till en latitud och longitudposition, samt ett avstånd, av Star Treks dator.

 

 

Nyheter: 120330

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter