Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Pluto

 

Pluto (Sol IX) var den nionde planeten i solsystemet (Sektor 001) och av klass C. Sedan 2006 är den dock nedgraderad till en dvärgplanet (men klassificeringen är omtvistad). Plutos status har skiftat flera gånger (mellan dvärgplanet och planet) fram till slutet av 2300-talet. Pluto går omväxlande utanför och innanför Neptunus bana, men har ett större medelavstånd till Solen än Neptunus. Pluto lutar hela 120° vilket ger stora årstidsvariationer.

 

 

 

Pluto har en kväveatmosfär som sannolikt innehåller moln och/eller dimma. Under ytan kan det finnas ett hav med flytande vatten som värms upp av värmen från kärnan.

 

 

Charon

 

Dvärgplaneten har minst fem månar: Charon, Mix, Hydra, Styx och Kerberus. Av dessa är Charon nästan lika stor som Pluto, medan de övriga är mycket små.

 

 

 

Den första basen på Pluto etablerades 2039 och användes i första hand som en orienteringspunkt och mellanstation för uppdrag utanför Plutos bana. Efter att Federationen bildats 2161 utvidgades den till att bli en forskningsstation, och Pluto togs samtidigt upp som medlem i Federationen. Vid stjärndatum 0/8508 (2163) ledde en okänd och dödlig sjukdom till att samtliga 200 verksamma (människor och alfa centurier) på stationen dog. Det kom senare fram att Plutopesten orsakats av ett muterat Omegavirus som fanns på en souvenir såld av en köpman från Orionsystemet. Som en följd av pesten uppstod ett spänt läge mellan Federationen och orionerna.

 

 

 

År 2293 skulle USS Enterprise-B företa sin jungfruresa till Pluto, och sedan ta sig tillbaka till Jorddockan. Planen övergavs dock när Enterprise mottog ett nödanrop från SS Lakul.

 

År 2364 låg USS Galaxy i omloppsbana runt Pluto och skickade uppdateringar om resultaten från sina system till USS Enterprise-D som var på sin första provflygning.

 

Vid slutet av 2300-talet fanns det endast tolv geologer på dvärgplaneten.

 

Vid mitten av 2380-talet assimilerades Pluto och månen Charon av borgerna som var på väg mot Jorden för att anfalla den.

Text markerad med denna färg är ej kanon
Galax: Vintergatan
Kvadrant: Alfa
Klass: C - Geoinaktiv

Politisk enhet: Federationen

Huvudstad: Ingen

Art(er): Människor/Alfa centurier

Folkmängd: 12 - 200

Warpförmåga: 2067

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter