Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Mars

Officiellt namn: Sol IV

Mars (2100), och delvis terraformad (2400?)

 

Mars, även kallad "den röda planeten", är en jordliknande planet med tunn atmosfär och med ytformationer som påminner både om nedslagskratrarna på Månen, och vulkanerna, dalarna och polarisarna på Jorden. På Mars finns det högsta kända berget i solsystemet, Olympus Mons, och den djupaste och längsta kända kanjonen, Valles Marineris. Utöver de geografiska likheterna, påminner årstiderna om Jordens, och rotationstiden är nästan densamma (24,6 timmar).

 

Phoenix på Mars (2008)

Genom sin likhet med Jorden tror forskare att den kan ha, eller har haft liv. Redan 1996 upptäcktes strukturer i små rymdstenar som kan ha varit tecken på mikroskopiskt liv.

 

Rymdsonden - med samma namn som Zefram Cochranes warpskepp Phoenix - är i skrivande stund på väg till Mars för att landa på en arktisk slätt som kallas Vastitas Borealis vid Mars norra polarregion, för att bl.a. undersöka om planeten har hyst någon form av liv. Landningen är tänkt att ske i slutet av maj, 2008.

 

Fossil av marssköldbaggar

Under 2021 (troligtvis av en obemannad farkost) upptäcktes centimeterstora fossil av en kiselbaserad sköldbaggeart, efter att en sandstorm blottlagt dem. Man daterade fossilet till att vara flera miljoner år gammalt. (The Last Outpost, Datalore)

 

I början av år 2032 sände den internationella rymdorganisationen ISA och den amerikanska rymdflygstyrelsen NASA iväg rymdskeppet Ares IV på en av de första bemannade färderna till Mars. När uppdraget på Mars var nästan klart råkade dock skeppet ut för en rymdanomali som skickade skeppet in i subrymden med en av besättningsmedlemmarna, och lämnade de övriga i expeditionen strandsatta på Mars (de räddades senare av en undsättningsfarkost). Tragedin med Ares IV gjorde att man sköt upp fortsatta bemannade resor till Mars i flera år. (One Small Step, Demons)

Ares IV

 

 

Fram till mitten av 2000-talet uppfördes mindre domer (biosfärer) på Mars, vilka i första hand var boningar för vetenskapsmän som arbetade inom olika forskningsfält. Med tiden började Mars koloniseras av "vanliga" människor, som såg möjligheter likt de som utvandrarna till amerika hade gjort flera hundra år tidigare.

 

 

Utpost på mars

 

Vid början av 2100-talet hade marskolonierna blivit en maktfaktor att räkna med, med en befolkningsexplosion som liknade den på Månen många år tidigare, och flera av marsinvånarna förespråkade att man skulle bilda en egen oberoende marsstat. För att stävja självständighetssträvandena - men också förföljelsen av oliktänkande - formulerade marskolonierna 2103, gemensamt med representanter för Förenade jorden (Eng: United Earth), ett dokument som gavs namnet Marskoloniernas deklaration av grundläggande rättigheter (Eng: Fundamental Declarations of the Martian colonies). Troligtvis införlivades marskolonierna inte långt efter detta i Förenade jorden. Bland de första kolonisterna på Mars märks förfäder till Jean Luc Picard. (Court Martial, The Best of Both Worlds, del I och II, Generations, The Next Generation Technical Manual)

 

Med start omkring 2100, påbörjade man terraformningen av Mars. Med hjälp av ett nätverk av verteron pulskanoner, omdirigerades kometer och mindre asteroider att slå ner i Mars polarregioner. Frigörelsen av koldioxid i atmosfären ökade planetens temperatur (växthuseffekten), och smälte isen vid polerna, så att vattnet kunde användas till exempelvis de stora växtplanteringsprojekten.

 

Verteron pulskanon

 

Vid mitten av 2150-talet hade förhållandena på låglandet ändrats så pass mycket att man inte längre behövde ha på sig otympliga rymddräkter.

 

I närheten av samlingen av verteron pulskanoner finns ett monument till minne av platsen där NASAs marsbil Sojurner slutligen upphörde att fungera i slutet av 1998. Monumentet är rest av Marssällskapet för historiens bevarande (Eng: Mars Historical Preservation Society), och platsen benämnd Carl Sagans minnesplats (Eng: Carl Sagan Memorial Station). Inskriptionen på monumentet lyder:

WHATEVER THE REASON YOU'RE ON MARS I'M GLAD YOU'RE THERE,

AND I WISH I WAS WITH YOU.

 

Minnesmonument över första marsbilen

- Carl Sagan

 

(Sv: Oavsett skälet till att du är på Mars så är jag glad att du är där, och jag önskar att jag var med dig.)

 

Många av marskolonierna har inga individuella namn, utan har bara tillfogats ett ordningsnummer (som Martian Colony 1, 2, 3, o.s.v.).

 

Utopia Planitia Shipyards emblem

Både på Mars yta och i omloppsbana runt planeten, finns installationer som tillhör Utopia Planitia (På ytan Utopia Planitia Station, Utopia Planitia Planetary Construction Facilities och Mars Station. I omloppsbana, Utopia Planitia Shipyards).

 

 

Utopia Planitia Station från omloppsbana

 

 

Stjärnflottans akademi för teknisk service (Eng: Starfleet Technical Services Academy) är ett institut för träning av kandidater för anställning inom Stjärnflottan. Akademin är förmodligen en filial till Stjärnflottans akademi i San Francisco på Jorden.

 

Attackskepp tillhörande mars försvarsperimeter

Mars utgör en viktig del av försvaret av solsystemets inre planeter, främst genom Mars försvarsperimeter (Eng: Mars Defense Perimeter), som bl.a. innefattar flera grupper av attackskepp.

Text markerad med denna färg är ej kanon
Galax: Vintergatan
Kvadrant: Alfa
Klass: K - Anpassningsbar

Politisk enhet: Förenade planetfederationen

Huvudstad: Utopia Planitia

Ras(er): Människor

Folkmängd: Info saknas

Warpförmåga: Från 2063

 

Nyheter: 090724

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter