Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Takar II

Takar II är en planet i deltakvadranten och ligger i närheten av den ena änden av Barzans (instabila) maskhål (den andra änden utmynnar nära planeten Barzan II i alfakvadranten) c:a 70000 ljusår från jorden. Invånarna på Takar II kallades takarier. De Vises Sång som hade sitt ursprung i talarierna, framfördes ofta av planetens barder. Samhället befann sig på en bronsåldersnivå.

År 2366 kraschlandade ett Ferengiskepp på Takar II efter att ha passerat genom Barzans maskhål. De två ferengerna ombord (Arridor och Kol) utgav sig för att vara två av de vise männen i De Vises Sång för att lura till sig pengar. De försökte också sälja ferengernas heliga bok Förvärvandets Regler för den hutlösa summan av 10 franger (den lokala valutan på planeten). Innan de helt hade "fördärvat" den takariska civilisationen drevs de dock bort av besättningen på USS Voyager. (False Profits)

Barzans maskhål Takarisk bard Franger
Text markerad med denna färg är ej kanon
Galax: Vintergatan
Kvadrant: Delta
Klass: M - Jordisk
Politisk enhet: Takar
Huvudstad: Info saknas
Art(er): Takarier
Folkmängd: Info saknas
Warpförmåga: Ej uppnådd
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter