Jump to content

Schran

Stjärnflottan
 • Content Count

  199
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Schran

 1. Jag tänkte länge och väl på om och hur jag skulle fortsätta diskussionen i den här tråden som väsentligen spårat ur och börjat handla om person snarare än sak, med benäget bistånd av Aike och andra. Jag förstår fortfarande inte varför jag och andra som diskuterat vad vi upplever som problem med det här forumet har gjort för att få så mycket ovett, och varför vi verkar upplevas som ett hot mot ett slags inbillat tillstånd av jämvikt som den aktiva minoriteten med näbbar och klor vill upprätthålla. I min enfald trodde jag att det fanns en öppenhet och vilja till mångfald på det här forumet och vi var mer än fanboys som skriver för att imponera på varandra. Men helt klart är att den vilja till mångfald i harmoni som är kärnan i ST inte återspeglas på det här forumet. Så istället för att fortsätta att ödsla energi på ovett och trivilateter så lämnar jag forumet omedelbart och på obestämd tid. Jag hör inte hemma på forumet, vilket understrukits med frenesi av Aike och andra. Så, varsågod, lekplatsen är eran igen.
 2. (Ovanstående var riktat till Kai Dukat.) Så jag har inte försökt tillräckligt? Inte startat tillräckligt många djupa trådar för att få uttala mig? Kom igen. Jag och andra har försökt på mitt sätt att fördjupa diskussionen i olika trådar, men mötts av ointresse eller ovilja. Forumet vill inte ha dem, och det faktum att vi istället har eyt tjogtal omröstningar om bästa ditten eller datten istället för mer djuplodande diskussioner säger mig att min upplevelse är intersubjektiv. Detta klimat, vad det sen må bero på, är vad jag och andra reagerat på. Att då få ett förtäckt personangrepp som indirekt svar av Aike, och mer direkt av Tom Hell, av typen men gör bättre själv då, är inte kosher. Tyvärr är det inte första gången denna attityd slår igenom här på forumet. Som Kai Dukat säger (välkommen tillbaka förresten!) är det konstigt att jag, susdan74 och andra måste försvara oss när vi önskar en utveckling av forumet. Jag gick in i den här diskussionen med en vilja att förbättra forumet och bidra till att skapa en bättre och mer dynamisk miljö där jag känner att mer seriösa diskussioner välkomnas och frodas, inget annat. Det finns som sagt en anledning till att jag deltar i diskussionen och jag INTE startat alla dessa djupa trådar Aike talar om, därför att jag upplever att de försök som görs av mig och andra till mer djuplodande diskussioner trängs undan och möts med ointresse och ovilja. Jag och andra har gjort våra försök men mötts med en kompakt vägg av trivialiteter, ointresse och ibland spydigheter. Låt mig vända på Aikes påstående: varför har inte du (och andra) startat eller deltagit i mer djuplodande diskussioner? Om det inte är forumets miljö som är problemet kan jag bara anta att du är ointresserad. Om jag ska följa Aikes (och Tom-Hells) logik så är det alltså jag, susdan74 och andra som lyfte frågan som är problemet, inte forumets ton och miljö? Way to shoot the messenger... Naturligtvis är det båda det handlar ju om dynamik och vi visar ju vilja till utveckling och fördjupning av forumet, men har ännu att få någon egentlig respons från forumet och övriga medlemmar. Återigen, vi vill ju något tillsammans här, skapa ett forum med mångfald, dynamik, högt i tak, med olika perspektiv, en blandning mellan högt och lågt, med ST som gemensam bas men inte som lagbok. Inte en klubb där antalet inlägg spelar roll utan vad folk faktiskt skriver. Där det inte bildas klubbar för inbördes beundran, där diskussion snarare än utrop och tyckanden är framträdande. Vill någon något annat? Eller anser ni andra att vi har det idag?
 3. Det kanske inte är svar på varför tjejer eller snarare kvinnor inte gillar ST, men faktum att nya BSG går hem starkt hos kvinnor, inte minst de mellan 25-40. Men fokus på människor och relationer (inte nödvändigtvis romantik), snarare än teknik och naturvetenskap, starka, komplexa kvinnliga karaktärer och ett stort inslag av epik är ju saker som präglar nya BSG. Själv tycker jag att romanserna i ST ofta är rätt platt skrivna och inte sällan rätt juvenila. Karaktärerna är oftare representationer av idéer än komplexa, motstridiga varelser (som de flesta av oss är), vilket ju följer av det utopiska draget i ST. Det lyckas inte alltid. Kort sagt, ST är mer uniformer, technobabbel medan BSG är mer "blood, sweat, toil and tears". Nu tror ju inte jag att kvinnor per definition vill ha romantik, men just mer av ett relationellt perspektiv, och framförallt mer än män ha karaktärer de kan relatera till på ett mer känslomässigt plan. Jag är man och gillar jag båda serierna, men klart är att den emotionella aspekten och "närheten" hos BSG är starkare än den hos ST även hos mig. Samma sak med B5, med ST förblir det en viss distans. DS9 är delvis ett undantag. I korthet, det bränner aldrig riktigt till i ST, i min mening.
 4. Det är sant att att ett forum är dess medlemmar, men ett forum får också de medlemmer det förtjänar. Om medlemmarna håller en trivial nivå, är det för att de lockats hit av en trivial nivå och vill ha en trivial nivå. Det bli en cirkelgång där trivialt attraherar trivialt och tränger ut mer djuplodande diskussioner. Med det sagt tror jag inte att nivån på forumet idag motsvarar alla dess medlemmars intressen och vilja, utan det representerar den aktiva minoriteten. Så är det alltid, och det bör man vara medveten om, för att inte forumet ska stagnera eller likriktas. Med det sagt, det är klart att för att forumet ska bli en plats för en större mångfald av diskussioner måste jag och andra medlemmar göra vårt genom att delta i de diskussioner som är av den art vi efterfrågar. Men det förändrar inte det faktum att det finns en viss kultur på forumet (liksom på andra forum) som de facto påverkar vilken typ av diskussioner som förs och vilken typ av medlemmar som attraheras. Som påpekats är det fler som besöker databasen än som besöker forumet, och än färre som verkligen deltar på forumet. Någonstans kanske det är dags att ställa sig frågan varför det är så? Och där spelar i min mening den upplevda nivån på forumet en viktig roll, den attraherar vissa och avskräcker andra. Så, visst ett forum är dess medlemmar, men ett forum får de medlemmar det förtjänar. Att såpass få är aktiva på forumet och att de aktiva diskussionerna är av mer trivial art säger något om forumet och påverkar både vilka medlemmar som kommer till och vilka som är aktiva. Det ska också understrykas att det gjorts försök till mer djuplodande diskussioner som då urartat till bråk eller blivit off-topic eller mötts med ointresse och sakta dött ut. Min upplevelse är att den aktiva minoriteten (och där räknar jag in mig själv) inte har ork, intresse eller kompetens att diskutera mer komplicerade frågeställningar. Omröstningar om bästa det och det och annat mer trivialt blir då substitut som upprätthåller en bild av aktivitet och diskussion på forumet. Min erfarenhet på senare tid är att jag loggar in, finner lite av intresse i diskussionsväg och går någon annanstans. Inget på forumet idag uppmuntrar mig att starta diskussioner som intresserar mig då dessa dränks i trivialiteter, och vis av erfarenheten från tidigare försök av mig och andra inser jag att mer djuplodande diskussioner får jag finna någon annanstans. Ledsen, men så är det. Och få av svaren i den här tråden får mig att hoppas på en förändring. Snarare förstärker den den bild jag redan har, av vilka som deltar i diskussionerna och varför de och forumet ser ut som de gör. Och återigen, min kritik kommer ur en vilja att förbättra och utveckla forumet, inget annat. Det är ingen personlig kritik mot enskilda medlemmar utan en analys av vad som de facto skrivs på forumet och mina slutsatser av det. Jag förväntar mig inte att alla ska dela mina slutsatser och ser gärna att de ifrågasätts, på ett seriöst sätt. Hittills i tråden har jag inte sett mycket som egentligen gör det. Det förefaller som att forumet har de medlemmar det vill ha och att den aktiva minoriteten (med några undantag) är nöjda med nivån, (den bristande) mångfalden av och kvalitén på diskussionerna. Och att innan den kultur som upprätthålls av den aktiva minoriteten förändras (av en tillströmning av nya medlemmar, av att gamla medlemmar kommer tillbaka, av insatser av forumledningen etc) så kommer läget att förbli som det är. Vilket jag tror är till forumets förfång. Och något som borde intressera och oroa forumägarna, om de nu har ett intresse att driva ett dynamiskt och levande forum som är den självklara diskussions- och umgängesplatsen för svenska trekkers av alla de slag.
 5. Ingen kan beordra fram mer djup i diskussionerna, det är det ingen som hävdar. Men det går och bör skapas en miljö där sådana diskussioner kan ske. En sådan miljö finns inte på STDB idag. Idag finns en miljö och en kultur där trivialiteter och diskussioner om ST:s yttre attribut (uniformer, arter, rymskepp) frodas, på djupare diskussioners bekostnad. Det ytliga och triviala sätter nivån. Naturligtvis ska vi också diskutera trivialiteter, det är ju en del av ST och livet självt, men inte bara. I nuläget är det svårt för seriösare diskussioner att tränga igenom bruset och få fäste på STDB, vilket jag tycker är synd. Och det är det jag och andra påpekar iden här tråden. Det hela handlar ju om vilket typ av forum man vill ha, forumet såsom det ser ut idag avspeglar kanske ägarnas och de met aktiva medlemmarnas vilja, men inte allas. De som vill ha en lekplats får gärna ha det, men var ska vi som tröttnat på att leka ta vägen? Jag antar att ägarna till forumet inte vill att vi ska lämna forumet, som alla forum vill de väl ha fler medlemmar inte färre. Med det sagt, så förstår jag mycket väl och har inget emot ivriga tonåringar, en bra blandning är nödvändig, men meningen med ett forum är ju att det ska växa och utvecklas tillsammans med sina medlemmar. Alla är vi fanboys i olika grad, men alla blir vi också äldre och efter ett tag är inte omröstningar om bästa kapten så intressanta längre. I mörkare stunder undrar jag egentligen vad det är för fankultur svenska trekkers utgör om det forum ska anses vara dess bästa uttryck. Jag vill att det ska vara mångfald och dynamik på en fanforum, högt i tak, en blandning mellan högt och lågt, en blandning av alla åldrar och perspektiv. Inte en klubb där man tävlar i knappologi eller idoldyrkan. Och nota bene, det är för att jag bryr mig om ST och och detta forum jag bryr mig om att artikulera en kritik, inte för att jag har något emot någon här på forumet, allra minst ägarna som ska ha en eloge för sitt arbete att hålla STDB igång. Vi må ha olika åsikter om innehållet, men utan ett forum hade vi inte haft något innehåll att "bråka" om.
 6. Jag håller helt med om susdan74's synpunkter. Jag saknar också mer seriösa och djuplodande diskussioner där flera perspektiv får mötas och är även rätt trött på den mängd omröstningar som finns. Inte för att omröstningar är fel, de kan var grund för bra diskussioner, men den typ av fanboy-omröstningar som finns i överflöd här ger inte upphov till mycket diskussion. Fanboy-omröstnignar ska också få finnas, men inte bara. Det är som med godis, det är gott men inte om du äter för mycket av det. Till slut tröttnar man på godis och vill ha något mer matnyttigt. Vad gäller ivriga, ofta yngre medlemmar, är det förståeligt att man är ivrig och inget ont med det, men där kunde forumledarna gå in och styra upp bättre och uppmuntra ett annat beteende. (Det här med att gamla trådar lyfts med enradare är verkligen ett otyg och en arkivering eller dylikt av äldre trådar vore önskvärt.) Med det sagt, det innebär inte att alla måste skriva en essä i varje inlägg och det ska och måste finnas en blandning av seriöst och mer "lättsmält". Men idag är problemet är att det "lättsmälta" (fanboyism, enradare och omröstningar) helt tar över på seriösare diskussioners bekostnad. Det är med andra ord så att ingen uppmuntras (ibland snarare tvärtom) av tonen i forumet att skapa och delta i mer seriösa diskussioner. Det är i alla fall min upplevelse, det kan ju hända att forumledningen har en annan upplevelse och tycker att forumet som det är idag är bra och inte saknar det jag (och susdan74) efterfrågar. Jag vet själv hur svårt det är att driva forum och hitta rätt balans och inte minst få folk att delta, särskilt när det gäller mer seriösa diskussioner, och risken med att styra upp är att man förlorar kvantitet. Det är alltid en avvägningsfråga och att hitta balansen kvalitet/kvantitet är svårt, men min erfarenhet är att kvalitet är det som får forum att överleva. Jag drogs själv hit av de djupare diskussioner som fördes av numera inaktiva medlemmar. Vi vill ju alla att STDB ska vara ett forum för alla och inspirera till en mångfald av samtal kring Trek och inte minst attrahera nya medlemmar av alla de slag, unga som gamla.
 7. Ja, superbowlspoten gav mig verkligen blandade känslor. Ingen tvekan kommer det smälla på och se bättre ut än någonsin, Abrams kan leverera sådant. Frågan kvarstår ju dock, hur blir det med manus? Där är det mer tveksamt... Thinking man's sci-fi eller drinking man's sci-fi?
 8. Schran

  "The 4400"

  Nej, The 4400 är nerlagd. Definitivt. Tyvärr. Mitt när historien verkligen nådde en kritisk och riktigt intressant punkt kan ju tilläggas. Har väl varit löst (väldigt löst) prat om en tv-film eller bok eller annat för att avsluta historien, men det blir inga fler säsonger.
 9. Grejen var väl att Microsoft la ner pengar i utvecklingen av HD-DVD? Och att det är därför de valde det formatet till sin Xbox(360?). Format kriget var ju inte avgjort när den kom med HD-DVD. Sen är det klart att Sony licensierar ut tekniken till andra elektronikföretag, de vill ju tjäna pengar. Dessutom byggs ju allt ändå i samma fabriker i Kina. (Sen vad gäller Apple köper de ju sina läsare från andra tillverkare, ofta Pioneer och Matshita.)
 10. Jag håller med dig. Föredrar också Zawinul före Jarrett. Det blir väldigt mycket teknik med Jarrett och Zawinul är klart intressantare som musiker betraktat. Jag lyssnar dock hellre på båda när de spelade med Miles Davis än deras egna grejer.
 11. Jo, det var så att både Joe Zawinul, Chick Corea och andra (Herbie Hancock till exempel) spelade ju med Miles Davis under hans "elektriska" period (1969-1974 ungefär). Ibland var de till och med tre klaviaturspelare samtidigt. Bland annat dubblade Zawinul och Corea mycket på scen och platta. Allt för att Miles ville ha flera klaviaturer och olika "sound", olika klanger; syntheziser, percussivare grejer, piano, whatnot. För det krävdes två eller fler (utomordentligt skickliga) klaviaturspelare. Ända tills Keith Jarrett kom och gjorde vad Chick Corea och Joe Zawinul gjorde tillsammans helt själv, han kunde spela alla dessa olika klaviaturer samtidigt själv. Alltså blev de onödigt att ha två klaviaturspleare och framför allt Chick Corea blev överflödig (Zawinul skrev ju även en del låtar), samtidigt som både han och Zawinul säkert ville jobba med andra projekt (Weather Report t. ex). Keith Jarrett kom och stal showen helt enkelt. Nu innebär ju inte det att Miles inte gillade Zawinul/Corea längre (eller att de var "sämre" helt plötsligt), det var liksom bara så att Keith Jarrett tog över för han passade just då, och fyllde det behov Miles hade. Han tillförde något nytt och något annat än Zawinul/Corea. Och Miles ville alltid spela med de bästa av de nya. Så utkonkurrerad är kanske hårt sagt, men de facto kom han in, spelade bort de andra (Corea/Zawinul/anyone) tekniskt och tog sedermera över deras roll i det kreativa. Jag bör kanske tillägga att jag gillar Zawinul (och även Corea), inte minst som kompositör, även om jag inte är mycket för jazzrockfusion per se (förutom originalet Miles då). Själv gillar jag främst perioden mellan Piper at the Gates of Dawn och Wish You Were Here (och framförallt just de två albumen). Jag är inte så imponerad av deras senare produktion, med undantag för Animals möjligen. The Wall är ingen favorit direkt.
 12. Gates of Delirium! Själv föredrar jag Pink Floyd när det gäller brittisk progressive/symfoni, men allra helst ska det vara tysk krautrock: Can, Faust, Neu!, Amon Duul II. Jag hoppas du har kollat "hans" plattor med Miles Davis och även de där han inte är med efter att ha blivit utkonkurrerad av Keith Jarrett. Även om jag inte är lika drastisk, eller lika stor purist, så håller jag med om att MP3 inte är mycket att hänga i julgran. Själv använder jag det som ett komplement. Men i slutändan är ändå musiken är viktigare än formatet och hellre MP3 än inget alls. Skulle dock aldrig betala för en MP3.
 13. Nu tror jag du har snurrat till det. Famke Jenssen har aldrig varit med i BSG. Däremot är hon med i ett avsnitt av TNG. Jag tror du blandat ihop henne med Michelle Forbes som spelar Admiral Helena Cain i BSG och inte minst Ro Laren i TNG. Och som var påtänkt som Kyra Nerys i DS9, men tackade nej.
 14. Jag är tveksam att din analys stämmer här. Om man tittar på de serier som kommit på senare år och som gått bra (i varierande grad) så är det ofta rätt "komplicerade" serier med längre arcs och ibland en hel uppsjö karaktärer (i varierande grad naturligtvis). Jag menar tänk på The Wire, Lost, BSG, Heroes, Prison Break, 24 men även Alias, Veronica Mars, Six feet under, Sopranos eller Dead Like Me och så vidare. Sen kan man ju tycka vad man vill om serierna, själv tycker jag Lost och Prison Break är våldsamt tråkiga, men det är kontinuitet och många karaktärer deluxe. Jag tror inte knäckfrågan är komplicerat eller inte, utan om det berör eller inte. Folk är intresserade av människor och relationer, inte av teknik och teknik-babbel (annat än som instrument för att lösa eller skapa problem för, just det, människor). Där har ST ett problem, tror jag. Det är för lite kött och blod och för mycket scenografi och formalia, grovt uttryckt. Nej då, det har han inte, jag tror bara inte på hans förmåga. Eller på att vare sig han själv eller Paramount tänker sig Abrams som en en ny Berman eller Braga.
 15. Till att börja med håller jag med om att miniserier, gärna utanför Stjärnflottan, är vägen att gå för ST även om många trekkers/trekkies antagligen skulle gå i taket. Det finns ett nästan religiöst förhållande hos vissa till den pseudo-militära Stjärnflottan. Sen vad gäller så kallad mainstream-appeal så säger jag bara: bra historier är nyckeln. Det är det som lockar publik och skapar en franchise som överlever. Resten: effekter, rymdskepp, uniformer, rymdvarelser och whatnot är sekundärt och är bara intressant i den mån de fungerar som instrument för att berätta en bra historia. Sen är det nu en gång så att i dagens mediesamhälle kan ingen förvänta sig en upprepning av TOS eller TNG som tv-fenomen. Dessutom är tittarsiffror ett rätt trubbigt instrument, särskilt i dag när folk laddar ner eller köper avsnitt på iTunes eller på DVD. Jag tror på ST-franchisen, inte som den ser ut idag, men att det kommer komma någon ny producent/manusförfattare (det är dock INTE Abrams) och ge den nytt liv antagligen på ett sätt som vi inte hade väntat oss.
 16. Ok... Jag kan ju inte hålla med dig där överhuvudtaget, men vi är ju alla olika. För mig är det ett absurt påstående att karaktärerna i Alien (som jag antar att du menar med Alien 1) skulle vara kalla outvecklade acionhjältar och att de i AVPR skulle vara motsatsen. Men, men, each to his own. Och AVPR har sina stunder, även om de är få. Jag hade ju önskat att de skulle våga föra ut striden i rymden och kanske till och med skippa människor överhuvudtaget. Nu blev det liksom varken eller.
 17. Jag tycker du överskattar tvåan. Nej, men allvarligt, AVPR var ingen höjdare, dåligt manus, obefintligt skådespeleri och mycket fånigheter. Men visst var där också en del bra action och det är ju alltid kul att se Predators in action. Om de hade struntat i de flesta intriger och fokuserat på just Alien vs Predator så hade det funkat bättre. Manus är i nuläget subpar och det blir bara fånigt. Och jag bör tillägga att jag är ett stort fan av hela franchisen så det gjorde mig ont att se att AVPR blev så dåligt som det blev.
 18. Grejen är ju att de professionella översättarfirmorna har tillgång till manus och kringmateriel vilket amatörerna på nätet inte har. Jag tycker generellt amatörerna gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna, medan de professionella ibland verkar för bundna till manus och översätter lite "rakt av" ibland och inte anpassar översättningen till vad som händer på skärmen. Ofta missar de syftningar då deras översättning säkert är rätt utifrån manus, men blir konstig i konversationen on-screen.
 19. SCJAF: Jag förstår inte riktigt varför du tolkar bra språk som svårt eller avancerat språk. Svårt språk är inte bra språk, snarare tvärtom, men ibland behöver man höja nivån för att kunna uttrycka avancerade tankar, som till exempel i vetenskap. Ett bra språk är ett språk som förstås bra av andra och som lyckas överföra emotioner och tankar till läsaren. Så spridda titlar som Snabba Cash, Strändernas Svall och Slakthus 5 har alla bra språk även om språken i de olika böckera sinsemellan är väldigt olika. Det finns ingen allmän mätsticka som ka avgöra vad som är ett bra språk utifrån färdiga ramar. Men samtidigt betyder inte det att det inte finns dåligt språk, det gör det, det är sådant språk där överföringen inte funkar som Stephen King säger. Böcker med bra språk kan vara dåliga, böcker med dåligt språk kan vara bra. Men böcker med dåligt språk hade varit ännu bättre med ett bra språk. Det är ju lite det handlar om, det att vara författare, att berätta en historia så bra man kan genom ett bra och fullödigt språk och formuleringsförmåga. Sen hur det språket ser ut rent konkret det är en annan fråga.
 20. Vill jag att saker jag ser ska ha hänt? Det blir ju lite svårt med science-fiction då... Nej, men skämt åsido, jag vill att saker ska ha konsekvenser och vara grundat i berättelsen. Jag vill inte att någon använder tidsresor och annat för att "go berserk" och sedan bara trycka på en knapp så är allt som vanligt igen. Det är ett billigt dramaturgiskt knep som ytterst sällan är till berättelsens gagn. Och uttalandena tyder på så använder Abrams tidsresor för att kunna göra "sin" ST och sedan anknyta till canon genom någon slags deus ex machina. Så när alla ropar "det bryter mot canon!" kan han bara säga "alternativ tidslinje, stupid!"...
 21. Hehe, jo. Men jag föredrar att man ger sjutton i resetknappen överhuvudtaget. Det är lazy writing (and thinking). Period.
 22. Forskning är ju en kumulativ process, så att Einstein i stort syftade till att sy ihop en "teori om allt" på basis av tidigare tänkare och forskare är ju helt i linje med god vetenskap. Att han dessutom inte själv klarade av matematiken som behövdes för att få ihop relativitetsteorin utan fick hjälp med den visar ju också att den här idén om ett ensamt, omnipotent geni är väsentligen en myt. Idéer existerar ju inte heller i ett vakuum. Som jag ser det handlar det om att rätt person, naturligtvis kompetent och kreativ, befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle och ser det inte andra ser, eller i alla fall få andra. Exemplet Darwin visar även på att det är lurigt att tala om det ensamma geniet, han var knappast ensam om sina idéer det fanns ju andra som "kommit på" samma sak, mycket på grund av att forskningen nått en viss kritisk massa, men Darwin var snabbast med att formulera tankarna till en teori och presentera den för världen och vetenskapen.
 23. Ok, inte för att vara sådan, men att kalla Jesus och Buddha för genier är kanske att ta i. Jesus faktiska existens som historisk person är ju knappast bevisad och det åsido så må de varit retoriskt skickliga men Jesus budskap är i väsentlligen ett judiskt budskap, en omtolkning av Gamla Testamentet. Alltså gammal visdom i nya kläder. Dessutom skrevs ju hans visdom ner av andra som nog både lagt till och dragit från så att det är svårt att bedöma vad han faktiskt tänkte om han nu fanns. Jag kan gå med på att Jesus och Buddha var stora ledare och talare, men genier, njae... Men det är ett sidospår.
 24. Det är just av sådana här skäl jag verkligen ogillar tidsresor. Man ändrar på saker för att sedan radera den aternativa tidslinjen och status quo är uppnått. Jag tycker det är fegt att ta till tidsresor och deras implicita deus ex machina för att få ett carte blanche att ändra hur man vill för att sedan automagiskt återställa allt. Men jag ska inte döma på förhand, filmen kan bli bra, allt hänger på ett bra manus, visuellt är den ju klart hemma. Men jag blir allt misstänksam av sådana här uttalanden.
×
×
 • Create New...