Jump to content

Fleetadmiral

ST Databas-redaktörer
 • Posts

  1,426
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Fleetadmiral

 1. Det intressanta är ju att även vår utrikesminister (nu Carl Bildt) är vår militäre överbefälhavares chef. Under tidigare krig var dock den högste befälhavaren kungen, följd av utrikesministern och därefter den militäre överbefälhavaren. Både kungen och utrikesministern hade oftast rätt att bära marskalkstav (under pågående krig). Idag är fältmarskalk endast en hedersgrad som kan utdelas under krig för enastående militära insatser.
 2. Jag skulle vilja att det stod "USS Ford" på min bils registreringsskylt. (En bil av klassen Ford)
 3. Det behöver inte uppstå tidsparadoxer eftersom tidslinjerna enligt en teori skulle kunna vara oändligt många (Carl Sagan): Om man färdas bakåt i tiden skapar man enligt denna ide automatiskt en ny tidslinje när man återigen börjar färdas framåt i tiden. En del forskare menar dock att detta enbart skulle kunna vara möjligt på kvantnivå.
 4. Det galaktiska koordinatsystemet Om man skall navigera interstellärt i rymden kan man använda sig av det galaktiska koordinatsystemet. Det är ett sfäriskt referenssystem på himlen där noll-punkten ligger nära vintergatans centrum, och "ekvatorn" är längs med det galaktiska planet. Precis som med geografiska koordinater, har positioner i det galaktiska koordinatsystemet latituder och longituder. "Upp" och "Ner" är förstås riktningen i förhållande till det galaktiska planet. Tufft blir det däremot om man skall navigera mellan galaxerna. För närvarande finns inget koordinatsystem för det eftersom det helt enkelt inte finns behov av det! Men man skulle ju kunna tänka sig att man analogt med det galaktiska koordinatsystemet kan skapa ett intergalaktiskt koordinatsystem, där planet t.ex. utgörs av ett fiktivt plan längs med orienteringen av den lokala galaxgruppen.
 5. Warpfaktorn (så som den har överförts som ett begrepp inom fysiken. Se mitt tidigare inlägg om fysikprofessorn Alcubierre) är ett mått på att man exponentiellt kortar ner avståndet mellan två punkter A och B genom att man sas komprimerar rymden framför skeppet och expanderar det bakom.
 6. Jag har sett bilder på Star Trek skepp som är flera kilometer långa! Påhittade av Star Trek-fans - som väl vill bräcka de största skeppen i Star Wars - förstås Ett sådant är USS Goliat.
 7. Warpteknologin finns redan idag som en fysikers skrivbordsprodukt! De flesta av oss är väl rätt övertygade om att det inte går att färdas snabbare än ljuset, eftersom det verkar bryta mot Einstein's relativitetsteori. Men faktum är att vad som egentligen sägs, är att ingenting kan lokalt röra sig snabbare än ljuset. Det finns ingenting som hindrar att referenssystemet självt rör sig snabbare än ljuset! Det gällde t.ex. i början av Big Bang, då utvidgningen var många gånger snabbare än ljuset. Exempelvis har fysikprofessorn Miguel Alcubierre visat att det - genom att förändra rumtiden på ett speciellt föreskrivet sätt - är möjligt att resa snabbare än ljuset sett från en betraktare utanför den störda regionen. Detta utan att bryta mot den lokala ljushastighetsbegränsningen inom regionen (Jämför med två punkter A och B på ett papper. Genom att böja det mer och kommer punkterna närmare varandra. Det fascinerande är att punkterna skulle kunna hamna väldigt nära varandra, motsvarande nästan Warp 10 inom Star Trek-världen!) Vidare innebär Alcubierres lösning att accelerationen i rymdskeppets färdriktning skulle vara noll, och rymdskeppet skulle inte förändra gången av tiden. Det skulle kunna krävas ofantliga mängder energi för att förändra rumtiden, men Alcubierre spekulerar med att man skulle kunna använda sig av negativ eller imaginär massa (en tankeprodukt, vi vet inte om det finns, eller går att skapa), som teoretiskt skulle kunna förändra rymdens geometri genom en inneboende egenskap. De som fortfarande lever om några hundra år får se!
 8. Högre grader än Fleet Admiral har förekommit inom Star Trek-litteraturen! Som många har förstått vid det här laget baseras gradbeteckningarna i Star Trek på de inom den amerikanska flottan. Den högsta gradbeteckningen inom den amerikanska flottan är Admiral of the Navy som bara har utdelats en gång, till George Dewey under första världskriget. Under andra världskriget föreslogs den ers??ttas med Flag Admiral (6-stjärnig amiral), men detta var strax före världskrigets slut så ingenting beslutades (de högsta officersgraderna är normalt enbart aktuella under krigstider). Flag Admiral (Flaggamiral) har dock förekommit inom Star Trek. Både för TOS- och TNG-perioderna. Man har föreslagit att de skulle sitta på svarta uniformer (sektionsneutrala). Nedan visas gradbeteckningarna som de skulle kunna komma att se ut: TOS: TNG: Fleet Admirals (TOS): Nogura Morrow Cartwright Robert Bennett Bill Smillie Fleet Admirals (TNG) Shanthi Bracket NOT: Fleet Admiral översätts ibland felaktigt till Flottamiral, precis som General of the Army översätts till armegeneral. Båda är inte vedertagna, Fleet Admiral bör översättas till Amiral av Flottan eller femstjärnig amiral (motsv. ung. storamiral), och General of the Army till General av Armen eller femstjärnig general (motsv. ung. Fältmarskalk). Flaggamiral skulle ungefär motsvara en svensk riksamiral (under svenska stormaktstiden). Inom parentes kan det också sägas att det även finns 6-stjärnig general, General of the Armies. Endast två innehavare; George Washington och John J Pershing. Närmaste motsvarigheten här är militär riksmarskalk (t.ex. Marskalken av Finland. Tänk på Gustaf Mannerheim!).
×
×
 • Create New...