Jump to content

Tagus III-liknande ruiner med uråldriga texter dekrypteras med nytt datorprogram


Nyhet

Recommended Posts

För nästan 5000 år sedan skapade ett hemlighetsfullt folk ett otal sigill, tabletter och amuletter (man har räknat in sammanlagt runt 5000 stycken) i indusdalen med en mystisk text som fram till helt nyligen varit helt omöjlig att tyda, förutom några få symboler. Ett nytt datorprogram är tänkt att råda bot på det. Programmet utvecklades ursprungligen för att avkoda DNA-strängar och bygger på att en statistisk modell sätts upp utifrån alla sekvenser av symboler som man funnit (symbolerna bildar associerande mönster på en jättelik symbolkarta). De få symboler som man tidigare lyckats tyda utgör basen. Basen fylls sedan på med hjälp av en form av statistisk syntes där man i första hand letar efter signifikanta symboler; dvs. symboler som utgör nycklar till förståelsen av texten i sin helhet. Syntesen är självförstärkande, dvs. för varje ny symbol som lösts, ökar den statistiska sannolikheten för att de nya symboler man undersöker i sin tur får sin lösning.

Ett viktigt skäl till att texten inte kunnat lösas tidigare beror på att det inte finns några två- eller flerspråkiga texter där den mystiska texten ingår. Detta har tidigare varit det enda sättet att tyda okända texter på (tänk t.ex. på Rosettastenen som innehåller samma text skriven med egyptiska hieroglyfer och grekiska bokstäver).

Ledaren för projektet är den finske professorn Asko Parpolo vid Helsingfors universitet.

ancient_text_thumb_090829.jpg tagus_iii_ruins_map.jpg

Källa

[ Till originalnyheten ]

Edited by Nyhet
Link to comment
Share on other sites

Intresant!! Tycker det är på tiden att man sätter några superdatorer på att lösa gåtor så som denna. Med tanke på vad datorer är kapabla till är det märkligt att vi inte fören nu lyckats skapa program lämpliga för arbete som detta.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...