Jump to content
Sign in to follow this  
Nyhet

Vad Spock sa om tidslinjen i manuset, men inte i filmen

Recommended Posts

Var det inte ett galet sammanträffande att Kirk stötte på Spock i grottan på Delta Vega? Den frågan har diskuterats sedan Star Trek släpptes i maj. Men Spock hade faktiskt ett svar som inte var med i filmen.

I manuset, precis efter Spock hade låtit hans och Kirks sinnen smälta samman, så fanns följande replikskifte med:

Kirk samlar sig, torkar sina ögon med sin ärm...

KIRK

Genom att åka tillbaka i tiden...så ändrade du allas våra liv.

SPOCK PRIME

Men ändå, så verkar händelser i våra tidslinjer, karaktärsdrag, människor överlappa betydligt. Berätta för mig om resten av besättningen? Chekov? Uhura?

KIRK

Han är taktisk officer och hon är kommunikationsofficer.

SPOCK PRIME

-- Sulu? --

KIRK

-- han är skeppets styrman, varför?

SPOCK PRIME

Dr. McCoy skulle hävda att vårt möte här inte är en slump, men snarare, ett tecken på ett högre syfte.

KIRK

... han skulle kalla det för ett j-kla mirakel.

SPOCK PRIME

Ja, det skulle han. Kanske det är tidsflödets sätt att försöka reparera sig själv. I båda tidslinjerna så hamnade samma besättning på samma skepp under en stor kris...däri ligger vår fördel (reser sig upp)

Vi måste gå... det finns inte långt härifrån en utpost som tillhör Stjärnflottan.

[ Till originalnyheten ]

Edited by Nyhet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kirk gathers himself, wipes his eyes on his sleeve...

KIRK

Going back in time... you changed all our

lives.

SPOCK PRIME

Yet remarkably, events within our

timelines, characteristics, people...

seem to overlap significantly. Tell me

about the rest of the crew? Chekov--

Uhura --?

KIRK

Tactical and Communications --

SPOCK PRIME

-- Sulu --

KIRK

-- he's the helmsman, why?

SPOCK PRIME

Dr. McCoy would assert our meeting here

is not a matter of coincidence... but

rather, indication of a higher purpose.

KIRK

... he'd call it a damn miracle.

SPOCK PRIME

Yes he would. Perhaps the time stream's

way of attempting to mend itself. In

both our histories, the same crew found

its way onto the same ship in a time of

ultimate crisis -- therein lies our

advantage.

(rises)

We must go-- there's a Starfleet outpost

not far from here.

Edited by Aike

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för att du skrev det på svenska - det låter bara fel på engelska! ;)

det här var en intressant nyhet och förklarar mycket av de slumpartade händelserna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fel av manusförfattarna att ta bort den här diskussionen. Jag tror att många hade haft en klarare uppfattning om vad det här mysko med alternativa universa var om den hade varit med. J.

Dom sa det (eller i alla fall manusförfattaren Roberto Orci) på kommentatorsspåret att de borde ha haft kvar repliken. Men Abrams klippte bort det på grund av att scenen blev väldigt lång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...