Jump to content

Kan vi närma oss Star Trek?


Borgmi

Recommended Posts

Jag undrar lite vad ni tror om framtiden. Star Trek presenterar en väldigt positiv framtidsvision som iallafall jag gärna vill leva i.

Finns det en möjlighet att vi närmar oss en framtid som är lik Star Trek? Vad krävs för att vi ska ta oss dit? Finns det tecken på att vi redan är på väg dit, eller är vi på väg någon helt annanstans?

Om det finns en tidigare liknande diskussion om det här så får man väldigt gärna länka mig dit, jag är sugen på att veta mer om vad ni tycker om det här =)

Link to comment
Share on other sites

Det finns mycket som pekar på att vi är på väg ditåt rent tekniskt. Det är egentligen ganska omöjligt att spekulera. Ta t.ex. warp.motorer. Idag anser man att det behövs en energikälla som kan leverera lika mycket energi som solen för att det ska vara möjligt att warpa rymden. Men vi vet inte om det kommer genombrott inom fysiken som gör att energibehovet sänks drastiskt. T.ex. att man upptäcker en typ av exotiska partiklar som omkullkastar dagens beräkningar. Konstgjord gravitation tror jag inte ligger så långt bort. Man har redan gjort lovande försök. Även när det gäller att reducera trögheten finns det teorier hur det skulle kunna gå till. Tänk t.ex. att flyga ett rymdskepp som har en tröghet som motsvarar att skeppet väger några kilo eller nåt, lätt som en plätt att accelerera skeppet upp till hastigheter när ljusets!

Personligen tror jag att tidsramarna generellt är för snävt satta. Att flyga omkring som i Star Trek tror jag inte är möjligt förrän om kanske 1000 år.

Link to comment
Share on other sites

Att ha ett samhälle likt det i ST är nog inte omöjligt, men absolut inget lätt.

Det finns en ST-teknologi som jag tror verkligen är nyckeln till hela ST-samhället, och det är replikatorn. Samhället i ST fungerar sannolikt till stor del just därför att replikatorer existerar, vilket i sin tur innebär att folk inte styrs av ekonomiska faktorer och ha-begär såsom vi t.ex. gör IRL idag. (Dock ska det givetvis erkännas att en hel del framsteg gjorts som direkt följd av vårt ekonomiska system - en drivkraft som inte skulle vara lika dominerande i ett sådant framtida samhälle).

Problemet som vi har idag är ju att det i princip alltid är någon stackars sate någonstans i världen som har det mindre bra för att vi ska ha det bättre. Så länge det fortsätter så så kan ett ST-utopiskt samhälle inte framkomma.

Dagens konflikter är alla dessutom på ett eller annat sätt kopplade till frågan. Folk slåss för att behålla det de har, eller i desperation för att de inte har något.

Kanske aningens mer kontroversiellt; Religiösa problem skulle troligen minska som direkt följd av det ökade (universella) välståndet. Detta till stor del eftersom en stor källa till religiositet är just hopp om en bättre framtid (även om "framtid" här är "livet efter detta").

De stora religiösa konflikterna skulle dessutom minska eftersom dessa till stor del drivs av orättvisa i grund och botten - mer så än av rena religiösa motsättningar (även om dessa givetvis spelar en viktig roll).

TL;DR: Replicators - awesome.

Sen skulle givetvis replikatorer ha en del omvälvande negativa effekter åtminstone till en början. Skulle folk t.ex. fortsätta att kämpa för att nå höga mål när de inte längre har något att vinna på det rent materiellt? Åtminstone till en början skulle nog utvecklingstakten minska, men det kanske uppvägs av det faktum att det helt plötsligt finns några miljarder till välmående människor varav åtminstone några nog är villiga att kämpa för att nå mål de tidigare inte hade möjlighet till.

Hmm, ok, nu ska jag sluta rant:a.

Slutsats; Med replikatorer skulle det nog vara möjligt, utan är det nog tveksamt.

Link to comment
Share on other sites

Det finns mycket som pekar på att vi är på väg ditåt rent tekniskt. Det är egentligen ganska omöjligt att spekulera. Ta t.ex. warp.motorer. Idag anser man att det behövs en energikälla som kan leverera lika mycket energi som solen för att det ska vara möjligt att warpa rymden. Men vi vet inte om det kommer genombrott inom fysiken som gör att energibehovet sänks drastiskt. T.ex. att man upptäcker en typ av exotiska partiklar som omkullkastar dagens beräkningar. Konstgjord gravitation tror jag inte ligger så långt bort. Man har redan gjort lovande försök. Även när det gäller att reducera trögheten finns det teorier hur det skulle kunna gå till. Tänk t.ex. att flyga ett rymdskepp som har en tröghet som motsvarar att skeppet väger några kilo eller nåt, lätt som en plätt att accelerera skeppet upp till hastigheter när ljusets!

Personligen tror jag att tidsramarna generellt är för snävt satta. Att flyga omkring som i Star Trek tror jag inte är möjligt förrän om kanske 1000 år.

Personligen måste jag nog ställa mig rätt skeptisk till de flesta sådana teorier. Jag tycker det är väldigt mycket "cop outs" och väldigt många 'kanske' i sådana spekulationer. Att överkomma warpkrav genom hypotetiska partiklar kräver för det första att sådana partiklar faktiskt existerar, och för det andra att det över huvudtaget är möjligt att göra något sådant som "warp".

Tills sådana saker som warp och inertia reduction kan visas vara rimliga tycker jag att man bör ta sådant med en rätt stor nypa salt.

Jag tycker mycket sådant känns som olika sätt att försöka "fuska" sig ur begränsningar som tycks vara rätt fundamentala. Notera dock "tycks" - inget är ju aldrig säkert. Visst vore det kul att kunna flyga omkring där ute i rymden med rymdskepp som inte begränsas av sin egen tröghet.

Edited by Fmi
Link to comment
Share on other sites

Teknologin kanske vi kan förverkliga någon dag. Dock vill jag hävda att människan inte kommer att förändras till de vi ser i Star Trek. Vi är drivna av makt och girighet. Däri brister Roddenberrys utopi. Männsikan är fortfarande densamma som vi var när vi bodde i grottor. Vi har med hjälp av våra förfäders upptäckter lyckats skapa den teknologi och det samhälle vi har i dag. Varje generation bygger vidare på den tidigare, och ibland river ner. Men vi är samma människa i dag som då, drivna av samma drifter.

Link to comment
Share on other sites

Jag är böjd att hålla med Unkas, jag förvånas ständigt över hur likt vårt samhälle är Ferenginar. Det tillhör den mänskliga naturen att vilja ha mer av allt och vi är alla fast i våra begär efter mer pengar, mer prylar och bättre livsvillkor. Dessutom finns idag stora monster till företag som också inte bara inriktar sig på att gå med vint utan med mer vinst för varje år, något som aldrig håller i praktiken, och då får vi plötsligt Husqvarna AB: som varslar och flyttar runt sin produktion i världen för att kortsiktigt tillfredsställa aktieägarnas krav.

Problemet idag är att precis allt som har med makt att göra är "proportionellt" kopplat till pengar och så länge det är det kommer vi aldrig att få ett samhälle i Star Treks anda. Se bara på alla skivbolag som fortfarande håvar in pengar fastän det är över 30 år sedan Elvis kolade. Det är till en övervägande del för att tillfredsställa deras girighet vi fick lagstiftning mot ned-laddning. Ferengiöronen bara växer och växer, tyvärr... :ferengi: Jag har väldigt svårt att se hur vi "humaans" ska ta oss vidare själva från det här samhället...

Link to comment
Share on other sites

Dessutom finns idag stora monster till företag som också inte bara inriktar sig på att gå med vint utan med mer vinst för varje år, något som aldrig håller i praktiken, och då får vi plötsligt Husqvarna AB: som varslar och flyttar runt sin produktion i världen för att kortsiktigt tillfredsställa aktieägarnas krav.

Dock kan det här åtminstone i viss mån vändas till en fördel om man söker en ST-utopi. Genom att flytta industrier till låglöneländer bidrar de positivt till den ekonomiska utvecklingen i de regionerna, vilket (om än inte jättemycket) bidrar till att öka det allmänna välståndet (d.v.s. medan västerlänningen blir olycklig och får söka nytt jobb så är ökningen i välstånd för den fattiga låglönelandsinvånaren kanske totalt positivt omvälvande.)

Sen ska det givetvis påpekas att det inte alls är så enkelt då en sådan outsourcing givetvis har flera negativa konsekvenser, t.ex. på miljöområdet.

Link to comment
Share on other sites

Till viss del tror jag att Unkas har rätt om människans drivkrafter. Men visst ser man väl en del av det även i star trek. Men samtidigt tror jag att det finns väldigt många som vill ha ett samhälle som inte drivs av makt och girighet. Titta bara på de senaste århundradenas utveckling inom demokrati och människorätt. Eller globala samarbeten inom vetenskap, kultur, välgörenhet, handel, kommunikation etc. Skulle Roddenberry och gänget fått en glimt av vår tid tror jag att de skulle tycka att mycket av deras science-fiction redan blivit verklighet.

Jag tycker att det finns drag av star treks filosofi inom rörelsen för fri programvara där man arbetar mer för den gemensamma utvecklingen än för egen vinning. Kan tänka mig att det är en hel del trekkers involverade i de kretsarna :)

Man ser även en ökad medvetenhet om problemet att någon har det eländigt för att vi skall ha det bra. Många ifrågasätter det rimliga i det. Och vissa tillochmed väljer alternativ där produktionen sköts på ett snyggare sätt. Trots att det ofta kostar en slant extra. Så helt ferengi är vi inte.

Men jag tror aldrig att star trek kommer att bli verklighet. Framtiden är ett rörligt mål. Förutsättningarna förändras hela tiden. Science-fiction är ju inte egenligen planer för en framtid, utan en spegling av en nutid. TOS speglar 60-talet och dess samhällsfrågor. (Plus givetvis en hel del tidlösa frågor om vad det är att vara människa, men det är i princip samma historier som berättats sedan vi uppfann språket.) Om hundra år kommer folk säkert att förundras över hur vi tänkte nu och ha helt andra frågor att ta upp i de star trek serier som produceras då. För visst kommer det väl att produceras trek om hundra år?

Link to comment
Share on other sites

Visst har framsteg gjorts inom demokrati och människorätt. Vi gör sakta sakta förändringar mot det bättre. Jag fruktar dock att detta lätt skulle kunna rasa om något allvarligt händer. Rommariket som var en mycket utvecklat sammhälle kolappsade, och efter det kom medeltiden i europa att regera. Mänskligheten tog ett steg tillbaka i hundra år. Glömde mycket av det man hade lärt. Ett stort krig, naturkatastrof eller annan omvälvande händelse skulle, fruktar jag, allt för lätt riva vad vi byggt upp.

Kanske är vi redan, ur en annan synvinkel, på väg in i en mörkare period för människan. Om man betänker det faktum att dagens största land, och faramtidens ekonomiska stormakt, är en diktatur där männsikorätt hålls föga högt. En stormakt som världen slåss för att få göra handel med. I Sverige hördes få kritiska röster när Volvo köptes upp av en diktatur. Man kan undra om vi i dag håller männskliga rättigheter och demokrati lika högt som man gjorde för 40-50 år sedan? Pengar i första hand, rättigheter först därefter??

Edited by Unkas
Link to comment
Share on other sites

Min mage vänder sig lite grand när Unkas kallar världens största land (Kina, gissningsvis?) för en diktatur. Enligt NE betyder väl diktatur någonting i stil med enmansvälde och detta får väl Kina inte anses ha även om mycket makt är koncentrarad till ett fåtal män i toppen av ledarskiktet, men så är ju fallet även i till exempel USA, som alla anser är en demokrati. Exakt vad man ska kalla Kinas ledarsystem vet jag icke, men diktatur känns fel.

Och ja, Kina har gjort en hel del övergrepp på sin egen befolkning som vi i Sverige fördömmer men det gör dem automatiskt inte till diktaturer, i så fall torde även USA vara en diktatur. *som bara vill nyansera uttalandet* J.

Link to comment
Share on other sites

USA är ingen diktatur. Presidenten väljs av folket (även om det egentligen så kallade elektorer man röstar på som sin tur väljer president). Kinas kommunistparti har all makt, till exempel är det en liten grupp på max tusen medlemmar som kontrollerar hela ekonomin. Volvo har ju i praktiken blivit en del av partiet. Sedan är ju Kinas kommunistpartis historia helt annorlunda demokraternas och republikanerna. Partiet kom till makten via en grym diktator som rensade ut miljontals. Partiet är definitivt diktatoriskt.

Edited by Aike
Link to comment
Share on other sites

Ja det är Kina jag syftade på.

Håller med Aike i ovandstående inlägg.

I en demokrati har varje individ rösträtt i fria val, och det fins frihet att säga och läsa vad man vill. Det oönskade censureras inte bort av staten. Detta är raka motsattsen till Kina i dag.

Link to comment
Share on other sites

Innan vi börjar bli alltför mycket OT så kan jag väl egentligen bara säga vad jag redan har sagt. Exakt vad man ska kalla kinas styrelseskick vet jag inte, men någon regelrätt diktatur, per se, är det inte. Däremot är det väl förmodligen ingen demokrati enligt vår mening heller men det finns fler sätt att styra ett land än genom motpolerna demokrati och diktatur. Nough said, end of discussion. J.

Link to comment
Share on other sites

När JAF och jag gick i skolan fick vi lära oss att kommunistiska länder inte var diktaturer eftersom det råder, eller borde råda, ekonomisk demokrati. Det råder ju även rösträtt, även om man bara har ett val på röstsedeln. Man har efter murens fall omdefinierat begreppet demokrati för efterkommande generationer. Jag vet att jag hade samma diskussion med min samhällskunskapslärare efter jag skrivit på ett prov att forna Sovjet var en diktatur men fick då fel på denna fråga.

Link to comment
Share on other sites

När JAF och jag gick i skolan fick vi lära oss att kommunistiska länder inte var diktaturer eftersom det råder, eller borde råda, ekonomisk demokrati. Det råder ju även rösträtt, även om man bara har ett val på röstsedeln. Man har efter murens fall omdefinierat begreppet demokrati för efterkommande generationer. Jag vet att jag hade samma diskussion med min samhällskunskapslärare efter jag skrivit på ett prov att forna Sovjet var en diktatur men fick då fel på denna fråga.

Den biten av skolundervisningen måste jag ha missat. Men jag skulle inte kalla forna sovjet för en diktatur heller, dock är det solklart ett enpartivälde och det är väl närmast vad man kan kalla Kina med. J.

Link to comment
Share on other sites

Att du anser det vara så är en sak, men huruvida fakta kan stödja det är en annan. Som sagt, efter murens fall vågar även svenska läroböcker skriva att kommunistiska stater som forna Sovjet, röda khmer-styrda Kambodja och Kina är diktaturer. Rätt eller fel? Enligt de gamla defintionerna har du helt rätt JAF, men de moderna definitionerna säger helt annat än vad du är uppfostrad till. (via hem, skola, media...)

Citerar wiki

"Diktatur är i lexikalisk mening detsamma som regering utövad av en diktator. I sin moderna innebörd innefattar diktaturen även regering av ett totalitärt eller auktoritärt kollektiv, som exempelvis en militärjunta eller politbyrå."

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...