Jump to content

Dear Doctor


jantangring

Recommended Posts

Jag tycker att han gjorde rätt eftersom "sjukdokmen var genetisk och en del i den normala utvecklingen.

Man vet ju heller inte om de hade uppfunnit nåt bot mot den senare heller....(efter enterprise vart där)

Om man följer avsnittets egen logik, så handlade Archer rätt. Det kan jag hålla med om.

Men det är någonting som är mystiskt och obehagligt med manuset till avsnittet.

Evolutionen fungerar i verkligheten inte på det viset som avsnittet påstår. Arter har inga "öden".

Det obehagliga är att jag känner igen tanken. Den har använts förut. Av rasister.

Den falska idén om att arter är dömda att dö ut har använts på riktigt för att försvara utrotandet av amerikas indianer och andra urbefolkningar världen runt.

Jag påstår inte att Archer är rasist. Eller att de som gör Star Trek är rasister.

Men jag tycker det är mycket illa att de i detta avsnitt blåser liv i falska påståenden som haft oerhört tragiska konsekvenser i historien. Och kanske fortfarande har det.

Jag fortsätter att skriva om saken på min webblogg.

Link to comment
Share on other sites

Den falska idén om att arter är dömda att dö ut har använts på riktigt för att försvara utrotandet av amerikas indianer och andra urbefolkningar världen runt.

Jo, men då handlar det ju snarare om att man lägger sig i dessa urbefolkningars liv och aktivt gör ngt för att utrota dem. Hade man ist låtit dem leva ifred hade de troligen klarat sig mkt bra. Vad archer gör här är ju inte ngn aktiv handling som leder till artens utrotning, utan han låter den ist klara sig själv. Här kommer man ju också in lite på Darwins lära om den starkastes överlevnad, och huruvida den bör tillämpas eller ej. I och med att den andra rasen som fanns på planeten, verkade ha anlag för att bli den dominerande kan man ju tycka att de skulle få utvecklas till det. Samtidigt så är ju det ganska osolidariskt. Så den här frågan är mycket intressant. Personligen tycker jag att Archer gjorde rätt i att inte ge dem teknologin. Just det problemet har vi ju sett mindre versioner av på jorden. När urbefolkningar fått tillgång till sådant som de "civiliserade" samhällena har, har ju inte alltid resultatet varit särskilt önskvärt.

ps. F ö kan det tilläggas att Archer själv är medveten om sina fördomar mot Vulcanerna och försöker bli av med dem. Och warpdriften fick jorden genom att Zefram Cochrane designade en warpmotor.

Link to comment
Share on other sites

Evolutionen fungerar i verkligheten inte på det viset som avsnittet påstår. Arter har inga "öden".

Den falska idén om att arter är dömda att dö ut har använts på riktigt för att försvara utrotandet av amerikas indianer och andra urbefolkningar världen runt.

Jag tycker inte avsnittet säger att arter har öden. Archer och Phlox sa ju att Valakierna mycket väl kan komma på ett botemedel mot sjukdomen och de fick ju mer tid att komma på ett botemedel. Människan kan inte fara omkring i universum som "the good guys" och göra saker som lättar deras samvete men som har konsekvenser som inte alltid är uppenbara.

:tomte: Och som sagt jag tycker man inte kan jämföra urbefolkningarnas utrotning med det Archer gjorde.

Men man kan oxå se detta på ett annat sätt:

Om vi ska mäta lycka :) vad ger mest lycka? Om valakierna dör kommer det betyda mycket lidande :( , då familjemedlemmar dör etc. Och troligen kommer menkerna också känna sorg. :( (jag tror inte de blir glada precis)

Och vad säger att Valakierna och Menkerna inte kan leva tillsammans. Förutsätter den enes död den andras överlevnad? Jag tror att Menkerna skulle kunna utvecklas bra även om valakierna överlevde.

Så om enterprise skulle ge botemedlet skulle det troligen betyda mer positivt än negativt men det kan man ju aldrig veta i förhand.

Edited by Captain Proton
Link to comment
Share on other sites

När jag läser här slås jag av att alla fokuserar på hur det gick på slutet, hur Phlox och Archer fattade beslutet att inte ge Valakierna botemedet. Men är verkligen målet hela resan?

Frågorna som ställs, hur Archer och Phlox resonerar och gafflar över problemet tycker jag är det mest intressanta. Och att avsnittet gett upphov till en egen tråd med etiska frågeställningar här på forumet tycker jag är mycket bra.

Link to comment
Share on other sites

Öde och öde, vem säger att det egentligen inte finns öden? Finns ju inget motbevis i varje fall.

Känns bra att Starfleet senare gör så att kaptener inte får blanda sig in i andra världar och "raser". Dock finns det ju avsnitt i TNG med mera där de gör det ändå.

Men sedan är det klart att "de mänskliga rättigheterna" borde finnas överallt i hela universum, så det är en knivig fråga det där om att blanda sig i eller inte.

Men här på jorden kan man ju dra paralell med att t.ex. USA lägger sig i i andra länders utveckling och störtar diktaturer och enhäldigt bygger upp landet utan FN:s inblandning etc...

Det är ju faktiskt egentligen samma sak. Om ett land kommer på ett botemedel mot cancer ska de då behålla det för sig själva? För styret i landet är ju unikt för varje land och har egenltigen inget med de andra länderna att göra. FN ska ju fungera som en slags nutida "federation" bara att det inte gör det.....tyvärr....

Link to comment
Share on other sites

Om ett land kommer på ett botemedel mot cancer ska de då behålla det för sig själva? För styret i landet är ju unikt för varje land och har egenltigen inget med de andra länderna att göra. FN ska ju fungera som en slags nutida "federation" bara att det inte gör det.....tyvärr....

I Star Trek är ju det en gränsdragning som man gjort där. Att en planet är så att säga ett slutet ekosystem. Om ngn hittar cancerbotemedel i ett land, kan det ändå spridas till andra länder, men det är osannolikt att det ksulle spridas till en annan planet. Dessutom så räknas ju människan som en ras/art, som kan dela med sig av teknologiska framsteg inom den egna slutna kretsen. Men även det är ju en gränsdragningsfråga iom att det är en viss (om än liten) skillnad mellan olika människor på jorden, beroende på var de bor. Så då skulle man ju kunna dra gränsen mellan svarta och vita lika gärna som människor och vulcans. Där kommer man ju också in på frågan om vaqlakierna kan/bör hjälpa menkerna i sin utveckling, men det börjar närma sig lite OT nu...

Iaf kan man IMM konstatera att det finns inget svart eller vitt, utan allt är en enda stor gråzon, där rätt/fel beror på ur vilket perspektiv man ser saker.

Link to comment
Share on other sites

Iaf kan man IMM konstatera att det finns inget svart eller vitt, utan allt är en enda stor gråzon, där rätt/fel beror på ur vilket perspektiv man ser saker.

Håller med. Det finns inget sätt som man kan säga är definitivt det rätta. Men det är också roligt att se på etisk regel man går efter i star trek/starfeet. Prime directive f??ljs ju oftast blint och detta kan man ju säga vara pliktetik medan vulcanerna i högsta grad predikar konsekvensetik/utilitarismen, alltså att man ser till vad ens handlingar kommer leda till.

Ett exempel är t.ex :

För en pliktetiker (prime directive) så är det absolut ex. fel att döda men för en konsekkvensetiker så behöver det inte vara det: Skulle du välja att rädda 100000 människor om 100 fick dö? eller inte göra nåt eftersom din princip säger att det är fel att döda = (leder tilla att alla dör)

Edited by Captain Proton
Link to comment
Share on other sites

Den falska idén om att arter är dömda att dö ut har använts på riktigt för att försvara utrotandet av amerikas indianer och andra urbefolkningar världen runt.

Jo, men då handlar det ju snarare om att man lägger sig i dessa urbefolkningars liv och aktivt gör ngt för att utrota dem. Hade man ist låtit dem leva ifred hade de troligen klarat sig mkt bra.

Det tror jag också.

Men det trodde inte de europeiska kolonisatörerna.

Det var en vanlig tanke att det var europeernas öde att breda ut sig och urafrikanernas, uramerikanernas och uraustraliernas öde att dö ut. Att de skulle dött ut även om europeerna inte lyft ett finger. En del trodde till och med att det faktiskt var det de gjorde, dog ut utan att europeerna lyfte ett finger. Andra betraktade utrotandet som en human dödshjälp.

Tanken om rasers öden har funnits på riktigt, och Star trek blåser liv i den tanken igen.

Link to comment
Share on other sites

Men det trodde inte de europeiska kolonisatörerna.

Det var en vanlig tanke att det var europeernas öde att breda ut sig och urafrikanernas, uramerikanernas och uraustraliernas öde att dö ut. Att de skulle dött ut även om europeerna inte lyft ett finger. En del trodde till och med att det faktiskt var det de gjorde, dog ut utan att europeerna lyfte ett finger. Andra betraktade utrotandet som en human dödshjälp.

Tanken om rasers öden har funnits på riktigt, och Star trek blåser liv i den tanken igen.

Men det har ju aldrig bevisats att de inte har det heller, väl? Ingen vet väl om en art kommer att dö ut eller inte, därför skall man ju inte utöva aktiv "dödshjälp" på det viset. Det logiska vore att låta arter som inte kan klara sig själva, självdö. I och med att om de skall klara sig i det långa loppet behöver de kunna klara sig utan hjälp från andra planeter. Gör de inte det blir de ju tvungna att resa till andra planeter varje gång de behöver hjälp. När man tänker efter så kommer man ju fram till att det där med ingen pre-warp-kontakt är ganska smart. För om en pre-warpkultur skall resa till andra planeter tar det ju ofta lite tid. Alltså: När du uppnått warp-teknologi kan du ju aktivt be om hjälp från andra planeter, och borde därmed få den hjälpen.

Link to comment
Share on other sites

Tanken om rasers öden har funnits på riktigt, och Star trek blåser liv i den tanken igen.

Men det har ju aldrig bevisats att de inte har det heller, väl?

Det är kanske bara jag som sitter och letar efter paralleller där det egentligen inte finns några. Men jag kan inte låta bli att tro att författarna till Star Trek hämtar inspiration från människans historia. Att Jonathan Archer är en sorts motsvarighet till doktor Livingstone eller Christofer Columbus.

För mig, ur det perspektivet, blir avsnittet Dear Doctor nästan en form av historieförfalskning. Avsnittet berättar att folkgrupper dör ut därför att det är deras öde. Avsnittet underlåter att ta chansen att berätta om verklighetens orsaker till att folkgrupper dör ut.

Maria och Andre Jacquemetton har valt att skriva avsnittet utifrån en teori som liknar en teori som skapades av rasister för att rättfärdiga att urbefolkningar utrotades. Jag tycker det var synd att Maria och Andre gjorde så. Våra koloniala synder är fortfarande en ganska obearbetad del av vår historia. En chans att berätta något viktigt gick förlorad.

Hursomhelst.

Kapten Essray och kadetten Tångring verkar vara eniga om att de befolkningar som dog under europeisk kolonialism inte dog av ett "öde" utan för europeisk hand. Jag hoppas att Dear Doctor inte planterade den ödestanken hos någon annan tittare heller.

Angående "öde för arter".

Maria och Andre lämnar ett ofullständigt svar på frågan "ödet" egentligen betyder i detta sammanhang.

Det handlar förstås inte om att det är ödesgudar som styr. Eftersom detta är science fiction måste förklaringen låta vetenskaplig. Därför hittar Maria och Andre på det här med att valakiernas gener blir sämre för varje generation.

Men gener fungerar inte så. Det gäller rimligen gener också på andra planeter (skeppsläkaren tycks mycket riktigt hämta sin kunskap ur allmängiltiga modeller för evolution som han har tillgängliga). Och det förklarar heller inte varför menkerna råkar finnas på plats för att ta över.

Det händer att djurarter konkurrerar ut varandra. Men det sker inte genom att den ena artens gener plötsligt får för sig att börja bli sämre, för att liksom i all artighet ge den andra arten en chans att ta över. Det sker genom att arterna direkt konkurrerar om samma resurser, slåss om maten helt enkelt.

Men någon sådan konkurrens finns ju inte mellan menker och valakier. De lever till och med i en sorts symbios med varandra. Allt borde vara frid och fröjd.

Link to comment
Share on other sites

Det är kanske bara jag som sitter och letar efter paralleller där det egentligen inte finns några. Men jag kan inte låta bli att tro att författarna till Star Trek hämtar inspiration från människans historia. Att Jonathan Archer är en sorts motsvarighet till doktor Livingstone eller Christofer Columbus.

För mig, ur det perspektivet, blir avsnittet Dear Doctor nästan en form av historieförfalskning. Avsnittet berättar att folkgrupper dör ut därför att det är deras öde. Avsnittet underlåter att ta chansen att berätta om verklighetens orsaker till att folkgrupper dör ut.

Maria och Andre Jacquemetton har valt att skriva avsnittet utifrån en teori som liknar en teori som skapades av rasister för att rättfärdiga att urbefolkningar utrotades. Jag tycker det var synd att Maria och Andre gjorde så. Våra koloniala synder är fortfarande en ganska obearbetad del av vår historia. En chans att berätta något viktigt gick förlorad.

Hursomhelst.

Kapten Essray och kadetten Tångring verkar vara eniga om att de befolkningar som dog under europeisk kolonialism inte dog av ett "öde" utan för europeisk hand. Jag hoppas att Dear Doctor inte planterade den ödestanken hos någon annan tittare heller.

Angående "öde för arter".

Maria och Andre lämnar ett ofullständigt svar på frågan "ödet" egentligen betyder i detta sammanhang.

Det handlar förstås inte om att det är ödesgudar som styr. Eftersom detta är science fiction måste förklaringen låta vetenskaplig. Därför hittar Maria och Andre på det här med att valakiernas gener blir sämre för varje generation.

Men gener fungerar inte så. Det gäller rimligen gener också på andra planeter (skeppsläkaren tycks mycket riktigt hämta sin kunskap ur allmängiltiga modeller för evolution som han har tillgängliga). Och det förklarar heller inte varför menkerna råkar finnas på plats för att ta över.

Det händer att djurarter konkurrerar ut varandra. Men det sker inte genom att den ena artens gener plötsligt får för sig att börja bli sämre, för att liksom i all artighet ge den andra arten en chans att ta över. Det sker genom att arterna direkt konkurrerar om samma resurser, slåss om maten helt enkelt.

Men någon sådan konkurrens finns ju inte mellan menker och valakier. De lever till och med i en sorts symbios med varandra. Allt borde vara frid och fröjd.

För det första har ju Star Trek aldrig utgivit sig för att försöka återge den mänskliga historien i en ny miljö. Dock så har man ju använt avsnitt för att påvisa problem i vårat nuvarande samhälle, genom att göra det i rymden, och därmed göra det möjligt att mer avspänt tala om dem.

Huruvida det finns ett öde eller inte anser jag vara obesvarat. Att deras gener skulle förfalla är ju f ö fullt möjligt. Vi har ju om inte annat sett exempel på det på jorden, med alla ärftliga sjukdomar som finns. Sen om just generna som sådana skulle kunna förfalla eller ej är ju en mindre detalj. Själva huvudsaken är ju ändå att det är en sjukdom som förs vidare från generation till generation, den exakta teknsika förklaringen är ju för den filosofiska frågan helt ointressant. Dessutom så är det inte heller sagt att valakierna kommer att dö ut och att menkerna kommer att ta över. Det fanns ju fortfarande en chans att de upptäckte ett botemedel.

Och att säga att Menker och Valakier lever i symbios tycker jag verkar aningen förhastat. Vi fick ju faktisklt inte ngn särskilt dertaljerad insyn i hur denna fungerade. Jag tycker snarare att det verkade som om Valakierna i mångt och mycket parasiterade på menkerna. Det sades ju något om att de behöll den bästa odlingsmarken för sig själva. Så där borde man kunna spåra ett visst missnöje hos menkerna. På sätt och vis kan man ju även där dra paralleller till kolonisationen av delar av jorden. Valakierna utnyttjade ju menkerna som "slavar", även om de behandlade dem ngt mer solidariskt än vad europoéerna gjorde med afrikanerna. Det är ju inte helt omöjligt att tänka sig att menkerna en dag skulle besluta sig för att revoltera mot Valaki-styret och därmed bli dominerande på planeten. Huruvida detta är möjligt, samt vad som skulle hända med valakierna i menkernas våld, kan vi ju bara spekulera i. Och därmed har vi gått runt i en cirkel. Eftersom vi aldrig vet vilka konsekvenser våra handlaingar kan få, så bör vi inte ingripa i sådana här sammanhang (iofs kan man argumentera att inte göra något, också får konsekvenser, men sannolikheten att något går fel är ju förmodligen större om man ingriper).

Edited by Essray
Link to comment
Share on other sites

För det första har ju Star Trek aldrig utgivit sig för att försöka återge den mänskliga historien i en ny miljö. Dock så har man ju använt avsnitt för att påvisa problem i vårat nuvarande samhälle, genom att göra det i rymden, och därmed göra det möjligt att mer avspänt tala om dem.

Det tycker jag var väl formulerat, och jag menade själv inget mer än så heller.

Min invändning ligger inte mot avsnittets inre logik. Den har författarna Marie och Andre fullständig makt att styra och ställa hur de vill med. Enligt avsnittets egen logik handlar Archer rätt. Det skulle inte kunna vara på något annat sätt, Archer är god. Såvida det inte kommer ett senare avsnitt i serien där det avslöjas att Archer handlade fel. Men Marie och Andre bäddade inte alls för det, så det tror jag inte kommer att hända.

Min invändning är att avsnittet så att säga "gör reklam för" en idé som frodades under kolonialismen, idén att det finns "högre stående" och "lägre stående" raser. Och att det är de senares öde att dö ut.

Link to comment
Share on other sites

Och att säga att Menker och Valakier lever i symbios tycker jag verkar aningen förhastat. Vi fick ju faktisklt inte ngn särskilt dertaljerad insyn i hur denna fungerade. Jag tycker snarare att det verkade som om Valakierna i mångt och mycket parasiterade på menkerna. Det sades ju något om att de behöll den bästa odlingsmarken för sig själva.

Precis. :-)

Jag minns att jag reagerade likadant. Det såg ut som rena slavsamhället, men med lyckliga och nöjda slavar.

Och skeppsdoktorn försvarade det som en "naturlig" ordning! Jag tror inte jag gillar den där doktorn riktigt.

Men så vände det, och så blev det plötsligt valakierna, "slavägarna", som var de som var utsatta.

Det vore ju mycket intressant att höra vad Marie och Andre själva säger om hur de tänkte i sitt avsnitt. Jag har sökt intervjuer men inte hittat något.

Link to comment
Share on other sites

Min invändning är att avsnittet så att säga "gör reklam för" en idé som frodades under kolonialismen, idén att det finns "högre stående" och "lägre stående" raser. Och att det är de senares öde att dö ut.

Jag tycker aldrig att vi ser ngn sådan "reklam". Det som de vill påvisa är väl snarare att olika raser är olika väl lämpade för olika miljöer, och att de som har bäst förmåga att anpassa sig, även är de som kommer att klara sig bäst i det långa loppet. Det sägs ju som sagt aldrig att Valakierna kommer att dö ut.

Jag minns att jag reagerade likadant. Det såg ut som rena slavsamhället, men med lyckliga och nöjda slavar.

Och skeppsdoktorn försvarade det som en "naturlig" ordning! Jag tror inte jag gillar den där doktorn riktigt.

Men så vände det, och så blev det plötsligt valakierna, "slavägarna", som var de som var utsatta.

Det vore ju mycket intressant att höra vad Marie och Andre själva säger om hur de tänkte i sitt avsnitt. Jag har sökt intervjuer men inte hittat något.

Det där är ju faktiskt en mkt intressant filosofisk fråga. Om vi har ett samhälle där en ras är slavar och en annan slavdrivare, och alla slavar är lyckliga, skall man då hjälpa dem? (Liten paranetes:För att bara klargöra: Slavar kan vara lyckliga, om de aldrig tidigare upplevt det som vil kallar "frihet". *SPOILERVARNING* Detta behandlas väldigt bra i DS9-avsnittet Captive Pursuit, där en utomjording kommer till stationen, eftersom han är jagad. Det visar sig att han har fötts upp för att bli villebråd åt högre stående medborgare i det samhälle han kommer ifrån. Detta är en gammal tradition, och både villebråd och jägare är till fullo införstådda med den. Villebrådet erbjuds asyl hos federationen, men avböjer, för att ist. föras hem och avrättas. Om han lyckats undvika jägarna på ett tillräckligt skickligt sätt, så hedras han av samhället, som ett klart värdigt villebråd.*SLUT SPOILERVARNING* Även i 1984 tas detta upp lite grann. Iom att ingen (huvudkaraktären undantagen) känner till något annat liv än det inom partiet, har ingen någon anledning att klaga.)

Vad är det egentligen som säger att våra värderingar är mer riktiga än den planetens? Vad har vi för rätt att bestämma över rätt och fel? Om alla slavar och slavägare är nöjda med sin situation, och ingen far illa, har ju vi knappast ngn rätt att ändra på det. Även om det verkar finnas länder som tycker det *host*USA*host*...

Edited by Essray
Link to comment
Share on other sites

Min invändning är att avsnittet så att säga "gör reklam för" en idé som frodades under kolonialismen, idén att det finns "högre stående" och "lägre stående" raser. Och att det är de senares öde att dö ut.

Men i detta avsnitt var ju det egentligen den högre stående rasen som håll på att dör så att säga. Så jag tycker inte man kan gör den parallelen.

Tycket att du jantangring vänder själva meningen med avsnittet fel. Frågan var om Archer handlade rätt eller fel med att inte hjälpa valakierna. Det som kanske var dåligt var att författaren själv gav oss svaret: att det var rätt av honom, kanske skulle det vara bättre om tittarna själva kunde göra den bedömningen.

Men vi får också komma ihåg att det kommer komma en regel som säger att man inte ska hjälpa andra arter som inte har warp eller når sånt.

Men jag skulle återigen vilja se på själva etiken och moralen i detta. Är jag och du skyldiga att hjälpa någon som faller framför oss på trottoaren? Och är vi skyldiga att hjälpa någon som svälter i sydamerika eller afrika pga av den rika världens tullar och dumpade priser? Nu finns det ju inget sådan skyldighet utan från staten. Så är starfleet och Archer skyldiga att rädda alla de hittar med medicin och mat och var går linjen? Detta är frågan som jag tror Dear Doctor ville väcka.

En liten notis bara I USA så är begreppet ras helt accepterat och när vi hade amerikaner hemma hos oss så fattade de inte varför det skulle vara dåligt med rasbegrepp. Så vi europeer är mer känsliga för rasbegrepp och ser kanske annourlunda på Dear Doctor än amerikaner. I USA så måste man ju i olika formulär skriva vilken ras man tillhör. Vetenskapen och genitiken har ju nästan helt förkastat ras.

Edited by Captain Proton
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 1 year later...

Det är lite dubbelt i ST tycker jag. Bashir från DS9 """"SPOILER""""gör ju allt i ett avsnitt för att rädda en befolkning på en hel planet, som utsatts för virus. Denna diskussion om att en art håller på att dö ut är ju känslig, men samtidigt kan man ju fråga sig om det är rätt att medicinskt förändra en genetisk struktur för att rädda en utdöende befolkning?

Det jag finner konstigt i ENT är akutsjukvård är helt ok, även om det gäller ens fiende, men när det kommer till att finna ett botemedel för en hel planet då står en massa principer ivägen.

Idag t.ex görs ju allt för att finna ett AIDS-vaccin som skall komma hela planeten till nytta, men...öh...tänk om det är så att "naturen" vill ha sin gång för att ge plats åt en annan art? Tänker man så kan man ju inte göra någonting över huvud taget för att man kanske spelar naturen ett spratt. Jag tycker att kan man hjälpa till så skall man göra det...sen hade väl jag fått suttit i Starfleet fängelse.

Link to comment
Share on other sites

Det är lite dubbelt i ST tycker jag. Bashir från DS9 """"SPOILER""""gör ju allt i ett avsnitt för att rädda en befolkning på en hel planet, som utsatts för virus. Denna diskussion om att en art håller på att dö ut är ju känslig, men samtidigt kan man ju fråga sig om det är rätt att medicinskt förändra en genetisk struktur för att rädda en utdöende befolkning?

<{POST_SNAPBACK}>

Å andra sidan var ju inte det en sjukdom som uppstått på naturlig väg, utan det var något som Dominion var ansvariga för. Det är ju skillnaden, i Dear Doctor så har ju den genetiska mutationen uppstått på naturlig väg och man kan då möjligtvis argumentera för det naturliga urvalet etc.

Men för den skull vet jag inte om jag tycker att Archer gjorde rätt. Jag är ambivalent. Jag tycker att det både var rätt och fel.... :)

Link to comment
Share on other sites

Det är lite dubbelt i ST tycker jag. Bashir från DS9 """"SPOILER""""gör ju allt i ett avsnitt för att rädda en befolkning på en hel planet, som utsatts för virus. Denna diskussion om att en art håller på att dö ut är ju känslig, men samtidigt kan man ju fråga sig om det är rätt att medicinskt förändra en genetisk struktur för att rädda en utdöende befolkning?

<{POST_SNAPBACK}>

Å andra sidan var ju inte det en sjukdom som uppstått på naturlig väg, utan det var något som Dominion var ansvariga för. Det är ju skillnaden, i Dear Doctor så har ju den genetiska mutationen uppstått på naturlig väg och man kan då möjligtvis argumentera för det naturliga urvalet etc.

Men för den skull vet jag inte om jag tycker att Archer gjorde rätt. Jag är ambivalent. Jag tycker att det både var rätt och fel.... :)

<{POST_SNAPBACK}>

Ja just det, så var det. Det ena viruset var konstgjort och det andra naturligt, men fågan är då: Om det det står en grupp människor framför en där en del av gruppen lider att ett naturligt virus och en annan del lider av ett konstgjort, skall man då bara erbjuda hjälp till de som lider av ett konstgjord virus?

Jag tycker detta klingar lite falskt...

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...