Använd: Betyder:
janeway borg Hittar text som innehåller ett av eller båda orden.
+janeway +borg Hittar text som innehåller båda orden.
+janeway -borg Hittar text som innehåller "janeway" men inte "borg".
borg* Hittar text som innehåller "borg" och/eller "borgskepp".
"Några ord" Hitta text med frasen 'Några ord att fundera på' och 'några ord' men inte 'några visa ord'