Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Nyheter

Axanar-fallet: Domaren nekar Axanar Productions avslagsyrkande

Av loghaD , skriven 11 maj 2016 kl. 12:54
Kategori(er): Filmer (av trekkers)

axanar_avslag_nekat_160511.jpg

Upphovsrättstvisten mot Axanar Productions fortsätter. Efter fyra månaders debatt har domaren Gary Klausner valt att neka Axanar-skaparnas yrkande om att avslå CBS' och Paramounts stämningsansökan. Rättegången är planerad till februari 2017, men det finns tecken på att parterna kan enas om en kompromiss innan dess.

 

Historik

Det var den 29 december 2015 som CBS' och Paramounts representanter Loeb & Loeb lämnade in en stämningsansökan mot Axanar Productions, där de anklagade fanfilmskaparna för brott mott amerikansk upphovsrättsskyddslagstiftning. Anledningen till detta var de så kallade Axanar-verken, som inkluderar kortfilmen Prelude to Axanar, den planerade långfilmen Axanar och tillhörande verk. Allt som allt har Axanar Productions dragit in mer än en miljon dollar till sina projekt, och CBS/Paramounts representanter anklagade dem för att dra direkt finansiell vinning av målsägandens intellektuella egendom, bland annat genom att betala ut lön till produktionslaget och genom att bygga en potentiellt vinstdrivande filmstudio med pengarna.

 

Axanar Productions rekryterade advokatfirman Winston & Strawn, som antog fallet som ett så kallat pro bono-fall, vilket innebär att de inte tar betalt för sitt arbete, utan gör det till nytta för allmänheten (pro bono publico). I ett svar daterat 22 februari yrkade de på att avslå tvisten. En av anledningarna till detta var att stämningen i deras mening var prematur, eftersom Axanar-verken inte ännu var färdigställda, och ett annat var att Axanar Productions inte var vinstdrivande. De hävdade även att anklagelserna inte var tillräckligt specifika för att de skulle kunna svara på dem.

 

Loeb & Loeb svarade på detta med ett 48-sidigt dokument med en lång lista på upphovsrättsskyddade inslag som figurerade i Axanar-verken. Här nämndes bland annat etablerade karaktärer (såsom Soval och Garth of Izar), kända platser (Qo'noS, Vulcan), det klingonska språket (vilket vi kommer att återvända till senare i artikeln) och mycket mer. De hävdade även att den redan släppta kortfilmen Prelude to Axanar räckte för att påvisa intrång i upphovsrätten, och använde även produktionslagets uttalanden i intervjuer och sociala medier för att påvisa att filmen var i ett avancerat skede och tydligt baserad på Star Trek-universumet.

 

 

Den 28 mars svarade Winston & Strawn med ett nytt avslagsyrkande, där de vidhöll att stämningen var prematur och att Axanar-verken täcktes av fair use. De menade även att många av de inslag som listades i den uppdaterade stämningsansökan inte täcktes av rådande upphovsrättsskyddslagstiftning. Loeb & Loeb i sin tur anklagade svaranden för att "inte se skogen för alla träd", och menade att även om de enskilda inslagen kanske inte var olagliga så är Axanar-verken som helhet det, och att de individuella inslagen är menade att tas som delar i en mer översiktlig likhetsanalys.

 

Domaren har ordet

I måndags, den 9 maj 2016, lämnade domaren Gary Klausner sin nekande dom till svarandens avslagsyrkande. Han menade att flera av deras representanters argument inte höll, bland annat deras påståenden om att stämningen var prematur. I domarens mening fanns det goda skäl bakom CBS' och Paramounts misstankar, och i vilket fall är utredningen av deras anklagelser en fråga för rättegången i sig, och inte för ett avslagsyrkande.

 

Han menar även att Axanar Productions inte behöver vara vinstdrivande för att göra intrång i upphovsrätten; det räcker att målsäganden kan påvisa att de har erhållit en direkt finansiell vinning av verken, vilket inte behöver vara i form av vinst.

 

Men det mest intressanta för många Star Trek-fans är kanske domarens bedömning om de upphovsrättsskyddade inslagen i sig. Här delar Klausner Loeb & Loebs åsikt om att inslagen ska betraktas i sin helhet:

 

Svaranden hävdar att domstolen måste "filtrera ut" icke-skyddade element från de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken. [...] Domstolen finner att svaranden beskriver vidden av målsägandens hävdade upphovsrätt.

 

Betraktade helt utan sammanhang är dessa inslag inte nödvändigtvis skyddade var för sig. Målsäganden ämnar dock inte hävda sin upphovsrätt för varje enstaka inslag. Snarare så är deras anklagelser baserade på de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken i sin helhet. Stämningsansökan identifierar de berörda verken på ett tydligt sätt, och inkluderar upphovsrättsregistreringsnummer för filmerna och för första avsnittet i varje TV-serie. Domstolen finner att det inte är nödvändigt att analysera huruvida de påstått oskyddbara inslagen täcks av upphovsrättsskyddlagstiftningen eller ej, eftersom målsäganden enbart beskriver dessa inslag för att demonstrera att Axanar-verken är avsevärt lika de upphovsrättsskyddade Star Trek-verken.

 

I sin sammanfattning förklarar domaren slutligen att avslagsyrkandet nekas, men påpekar samtidigt att tvisten i sig fortfarande inte är avgjord. För att göra detta valde han själv att låna en fras från Star Trek-universumet:

 

Domstolen kan inte ännu uttala sig om huruvida målsägandens anklagelser kommer att frodas, men finner ändå att de kommer att leva länge nog att överleva svarandens avslagsyrkan. Av föregående anledningar NEKAR domstolen svarandens avslagsyrkan.

 

Jaha. Nu då?

I måndags, redan samma dag som avslagsyrkandet avslogs, samlades parternas representanter för en schemaläggningskonferens, där de kom överens om en tidsplan för att utreda bevis och komma med vidare motioner. Själva juryrättegången är planerad att börja den 31 januari, och väntas ta 10-15 dagar.

 

Det finns dock tecken på att tvisten kan sluta i en kompromiss långt innan dess. Enligt 1701news.com och AxaMonitor har bägge parterna gått med på medling inför en domare för att förhandla om en alternativ upplösning, vilket kan sluta i förlikning. Både huvudmannen Alec Peters och regissören Robert Meyer Burnett har vid flera tillfällen sagt att de hoppas finna en lösning som kommer att tillåta dem att göra klart filmen och sedan ge den till CBS/Paramount, "på ett sätt som är till fördel både för CBS/Paramount och för de fler än tiotusen fans som har stöttat vårt projekt finansiellt". Frågan är om detta bör betraktas som deras öppningsbud, eller ett ultimatum.

 

 

toH. tlhIngan Hol SeH 'Iv?

Det är klingonska för "Så, vem styr över det klingonska språket?" och svaret är wej wuqlu'pu' ("Det har inte bestämts än").

 

För två veckor sedan lämnade Language Creation Society (LCS) in en så kallad amicus curiae-inlaga, vilket är en metod som sakkunniga kan använda för att tycka till om pågående rättstvister. I inlagan kommenterade LCS specifikt angående CBS' och Paramounts rubricering av det klingonska språket som ett upphovsrättsskyddat Star Trek-verk. I LCS' mening är klingonska ett levande språk och ett användbart system, och menar att det således vare sig är eller borde vara skyddat av upphovsrättsskyddslagstiftningen.

 

Inlagan har väckt stor uppståndelse, dels på grund av den mycket speciella sakfrågan i sig, men även det sätt LCS' advokat Marc Randazza valde att belysa den. Han kryddade nämligen inlagan med uttryck översatta till klingonska; allt från juridiska principer till filmcitat, och till och med ett antal hån. Klingonsktalare har kritiserat advokatens översättningar (som mestadels verkar ha producerats med hjälp av Bing Translator), men enligt Randazza själv är detta i sig bevis för att klingonska är ett användbart och levande språk; om det inte vore det skulle ju ingen kunna säga vad som är rätt eller fel.

 

lcs_amicus_curiae_2_160428.jpg

En rubrik från amicus curiae-inlagan. Den klingonska texten är tänkt att vara en översättning av rubriken, men betyder egentligen "Eftersom sinnesälsklingen är, den är ett stöd, språket skriver."

 

Bland dem som har uppmärksammat fallet är språkets skapare, Marc Okrand. I en intervju med podcasten Look At His Butt (Sa'HutDaj yIlegh på klingonska) säger han att frågan om huruvida någon kan "äga" ett språk är ouppklarad, men att om det är någon som äger klingonska så är det Paramount, som äger licensierade verk såsom The Klingon Dictionary och Klingon for the Galactic Traveler. Han menar dock att språket är en självständig entitet skild från dessa uppslagsverk, på samma sätt som Merriam-Webster kan äga en ordbok men inte de enskilda orden som dokumenteras däri.

 

I en senare intervju med den amerikanska public service-radiokanalen NPR är han dock lite djärvare:

 

Språk är någonting som man ska känna sig fri att använda och uppmuntras att använda, utan att oroa sig över någon som står och lutar sig över ens axel och säger vilket språk du får och inte får använda. Självklart får du använda det!

 

Frågan om vem som får göra vad med det klingonska språket lär dock inte lösas i den här rättstvisten. I samband med sin nekande dom till svarandens avslagsyrkan valde domaren nämligen även att stryka LCS' inlaga från handlingarna, och med ett liknande resonemang:

 

Vid analysen av svarandens avslagsyrkande berör domstolen aldrig frågan om huruvida språk, eller mer specifikt det klingonska språket, skyddas av upphovsrätten. Således är ingen av den information i amicus curiae-inlagan nödvändig för att besluta om avslagsyrkandet.

 

Domaren strök dock inlagan "without prejudice" (utan rättskraft), vilket innebär att frågan kan komma att lyftas igen i ett senare skede, vilket LCS och deras advokat har för avsikt att göra.

 

William Schallert är död

Av loghaD , skriven 11 maj 2016 kl. 07:27
Kategori(er): Övrigt: Personer

nilz_baris_small_160510.jpg

William Schallert har gått ur tiden. Star Trek-fans känner igen honom som undersekreterare Nilz Baris från det klassiska avsnittet The Trouble With Tribbles, men det var bara ett av hans uppemot 400 roller i film och TV under hans nästan 70 år långa karriär.

 

William Schallert föddes i Los Angeles den 6 juli 1922 och påbörjade sin skådespelarbana under studenttiden på University of Southern California. År 1946 blev han en av grundarna till skådespelartruppen Circle Theatre, där han bland annat spelade i gruppens första framträdande tillsammans med Sydney Chaplin (son till Charlie Chaplin).

 

År 1947 gjorde Schallert sin filmdebut som en namnlös bankir i den Oscars-nominerade filmen The Foxes of Harrow, och sin TV-debut år 1951 i ett avsnitt av dramaserien Family Theatre. Många av hans roller var väldigt små, men år 1964 fick han sin första återkommande biroll som pappan i The Patty Duke Show, som efter 104 avsnitt också blev en av hans mest kända roller.

 

År 1967 gjorde han sitt första framträdande i Star Trek som jordbruksundersekreterare Nilz Baris i avsnittet The Trouble With Tribbles. Det skulle dock inte bli hans sista, för år 1993 återvände han som den bajoranske artisten Varani i DS9-avsnittet Sanctuary.

 

Utöver själva skådespelandet var William Schallert även aktiv som aktivist och fackledare. Från 1979 till 1981 var han ordförande för Screen Actors Guild, där han bland annat var med och startade kommittéer för kvinnor, minoritetsgrupper, äldre skådespelare och skådespelare med funktionsvariationer.

 

william_schallert_aktivism_160511.jpg

William Schallert vid en demonstration år 1979 för mer mångfald i TV. (via BBC.com)

 

Schallert skulle själv få skörda det han sådde, i alla fall för sitt arbete till förmån av äldre skådespelare. Han förblev nämligen aktiv som skådespelare ända in på ålderns höst, med roller i moderna TV-serier såsom Desperate Housewives, True Blood och How I Met Your Mother. Hans sista roll var som en hissassistent i ett avsnitt av 2 Broke Girls från 2014, 92 år gammal och hela 67 år efter hans första kända filmroll. Samma år blev han dessvärre rullstolsbunden av en nervsystemsskada, så kallad perifer neuropati, som gjorde det mycket svårt för honom att fortsätta framträda i TV och film.

 

William Schallert gick bort i sitt hem den 8 maj 2016. Han blev 93 år gammal.

Star Trek-frimärken ges ut i USA och Kanada, bland andra länder

Av Pjotr'k , skriven 10 maj 2016 kl. 21:17
Kategori(er): Allmänt om Star Trek: Star Trek 50 år

USAs postservice USPS har sedan tidigare aviserat att de under 2016, oklart exakt när, kommer att ge ut 4 frimärken med Star Trek-tema. Gissningsvis kommer dessa ut runt 50-årsdagen i september, men datumet har som sagts inte offentliggjorts. Frimärkena är designade av konstgruppen The Heads of State under ledning av Antonio Alcala, och vi kan snabbt konstatera att frimärkena är mycket vackra att se på, riktiga konstverk i sig själva. 

 

 

 

Kanadas postservice (Canada Post - Postes Canada) vill nu inte vara sämre utan de har med start igår börjat att sälja frimärken med Star Trek-teman. Kanada nöjer sig dock inte med 4 frimärken, utan vi kan räkna oss till minst 10 olika. Skillnaden gentemot USAs frimärken är tydlig: Det är en större fokus på fotografiåtergivningar istället för separata och nya konstverk. Utöver frimärkena finns det många samlarobjekt för både frimärksentusiasten och för trekkers. Om ni vill köpa är det bra att tänka på att den kanadensiska dollarn idag går för lite under 7 kronor. En unik och inramad autograf av William Shatner, tillsammans med ett urval frimärken, kostar således runt 1700 kronor. Det billigaste i sortimentet är såklart enstaka frimärken. 

 

Några av frimärkena ser ni i vårt album där vi också samlar fler frimärken från detta års frimärksutgivning. Där finns bland annat frimärken från länder som normalt mest ger ut frimärken för just samlare, men där utgivningen inte är särskilt stor, länder som Palau, Granada och Liberia. 

 

Senaste gången vi såg Star Trek på frimärken i någon större mängd var i samband med 45-årsjubileet för 5 år sedan. Är ni intresserade av att köpa årets eller tidigare års frimärken finns det möjlighet att göra detta via IGPC - The Inter-Governmental Philatelic Corporation - för USAs och Kanadas del krävs att man handlar via andra kanaler. 

 

Undertecknad redaktör vill verkligen rekommendera Tuvalus serie med The women of Star Trek - både snyggt och passande!

TrekCore lottar ut biljetter till fan-eventet den 20 maj (resa ingår ej)

Av loghaD , skriven 10 maj 2016 kl. 14:53
Kategori(er): Filmer: 13 Beyond

enter_the_beyond_small_160510.jpg

Snart är det dags: Vi kommer att få en ny trailer för den kommande filmen Star Trek Beyond, och detta lär också bli startskottet för en mer intensiv marknadsföringskampanj!

 

Riktigt när trailern kommer att nå allmänheten är ännu oklart, men redan om tio dagar kommer den att visas på ett fan-event i Los Angeles. Deltagare kommer även att få se nya klipp från den kommande filmen, ställa sina frågor till skådespelare och produktionslaget, med mera.

 

Den senaste veckan har Paramount hållt en tävling där 50 fans har vunnit varsitt par biljetter till evenemanget, och en förstaprisvinnare har även vunnit ett resepaket med flygbiljetter till Los Angeles med två nätters hotellvistelse.

 

 

Det fanns dock en viktig skavank: Tävlingen var bara öppen för boende i USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Nu har dock fansidan TrekCore en egen tävling, där tio läsare kan vinna varsitt par biljetter till eventet. Allt man behöver göra är att lämna en kommentar på tävlingssidan med svaret på frågan "Vilken av de tolv redan släppta Star Trek-filmerna är din favorit?"

 

Den här gången finns ingen begränsning rörande nationalitet, men däremot måste vinnaren ta sig till Los Angeles och hem igen för egen maskin. Själv har jag tyvärr vare sig tid eller råd att delta, men om du själv har det så är det bara att klicka här och lämna en kommentar!

20 maj släpps nästa Beyondtrailer

Av Aike , skriven 8 maj 2016 kl. 19:00
Kategori(er): Filmer: 13 Beyond

I samband med ett stort event på Paramount Studios i Los Angeles för att fira att Star Trek fyller 50 år släpps nästa trailer för Star Trek Beyond. Eventet förväntas att starta marknadsföringen för filmen på riktigt, skriver Treknews.net.

 

Vanliga trekkers kan vinna biljetter till händelsen genom att spela in en femtio sekunder lång video där du berättar varför du är just den som skall få komma. Totalt 50 vinnare kommer att få biljetter, flygresa och hotell betalt. Tyvärr är tävlingen bara öppen för boende i USA, Kanada, Australien och Storbritannien. Så vill du vara med så får du snabbt flytta till något av de nämnda länderna...

 

I Europa har dock marknadsföringen för Beyond smygstartat. I Basel i Schweiz på Fantasy Basel-konventet fick besökarna ansiktsmåla sig som figuren Jaylah som spelas av Sofia Boutella, skriver Trekcore.com. Och på tal om Boutella så återvände hon i dagarna till Paramount för att spela in sin röst till några scener, skriver samma sida. Orsaken är att ljudet inte blev tillräckligt bra när de spelade in scenerna första gången. Regissören Justin Lin var även han på plats. 

Star Trek Online får ny expansion

Av loghaD , skriven 5 maj 2016 kl. 22:50
Kategori(er): Quarks: Spel: Star Trek Online

Sedan det släpptes för sex år sedan har online-spelet Star Trek Online tillåtit spelare att på egen hand utforska det ultimata gränslandet, från Eldgrottorna på Bajor till Eridon-nebulosan vid Klingonska Imperiets yttersta rand. Senare expansioner har öppnat upp både det Romulanska Stjärnimperiet och Deltakvadranten, och således gett fans allt fler möjligheter att leva ut sina Star Trek-fantasier.

 

Star Trek Online utspelar sig dock mer än 30 år efter händelserna i Star Trek: Nemesis, vilket å ena sidan tillåter spelare att utforska ett oskrivet kapitel i Star Treks historia, men samtidigt kanske inte riktigt tilltalar de som föredrar originalseriens handling och estetik. Lagom till den seriens 50-årsjubileumet kommer nu den nya expansionen Agents of Yesterday, som kommer att föra spelare tillbaka till 2200-talet. Expansionen kommer att öppna upp flera nya platser, såsom Edren och Taurus II, samt fem ny skeppsklasser.

 

Spelare kommer även att få träffa flera kända karaktärer från TOS-eran, bland annat Pavel Chekov och Montgomery Scott, med röster av Walter Koenig och Chris Doohan (son till James Doohan).

Nya TV-serien visas veckovis

Av loghaD , skriven 5 maj 2016 kl. 15:22
Kategori(er): Discovery (2017)

Den nya Star Trek-serien kommer att visas med ett nytt avsnitt varje vecka, avslöjade CBS' VD Les Moonves på en presskonferens i tisdags. Detta är kanske inte vidare överraskande, men samtidigt ingenting som kan tas för givet. Många nätsända TV-serier släpps som hela säsonger åt gången, till exempel Marvel-serien Daredevil, medan andra följer ett mer traditionellt sändningsschema, såsom Marvel-serien Agent Carter.

 

Genom att dela upp serien på det här sättet kan CBS bygga upp spänning och diskussion mellan avsnitt på samma sätt som Star Trek ofta har gjort förr. Dessutom innebär det att alla som vill se avsnitten så fort de kommer ut kommer att behöva prenumerera på CBS All Access utan avbrott under hela säsonger.

 

Den nya Star Trek-serien har premiär i januari 2017. I USA kommer det första avsnittet att sändas i TV på kanalen CBS, medan resten av TV-serien kommer att sändas via deras streaming-tjänst CBS All Access. Det är ännu okänt hur serien kommer att distribueras i Sverige.

Justin Lin regisserar Space Jam 2

Av Aike , skriven 4 maj 2016 kl. 00:14
Kategori(er): Filmer: 08 First Contact, Övrigt: Personer, Övrigt: SF

För nästan tjugo år sedan hade Star Trek: First Contact USA-premiär den 22 november 1996. Veckan dessförinnan hade Space Jam med Snurre Sprätt och Michael Jordan sin premiär. Nu kommer tvåan och regissören heter Justin Lin, skriver Expressen.se.

 

Michael Jordans roll får 2000-talets stora basketstjärna LeBron James. Filmen väntas ha premiär 2017.

Paramount registerar titeln Star Trek 4

Av Aike , skriven 1 maj 2016 kl. 13:27
Kategori(er): Allmänt om Star Trek

startrek_160501.png

Paramount har nu registerarat titeln Star Trek 4 hos the Motion Picture Association of America, skriver Trekmovie.com. Med andra ord är planerna för en uppföljare till den ännu inte släppta Star Trek Beyond tydliga.

 

Sedan tidigare har Chris Pine och Zachary Quinto skrivit kontrakt för en fjärde film. Vad som gäller för den övriga rollbesättningen är emellertid i dag okänt. Dessutom har Paramount just nu ekonomiska bekymmer efter en svag inledning på 2016. Således konstaterar Trekmovie att det fortfarande är osäkert om och när en fjärde film blir av. Mer säkra kan vi dock vara på att den fjortonde Star Trek-filmen inte kommer att heta just Star Trek 4, spår sidan.

Nya bilder från Star Trek Beyond

Av loghaD , skriven 30 april 2016 kl. 00:54
Kategori(er): Filmer: 13 Beyond

check_magazine_star_trek_beyond_160430.jpg

Det är fortsatt tyst på Star Trek Beyond-fronten, men vi hoppas att det ska bli ändring på det i maj när marknadsföringen för filmen drar igång på riktigt. Under tiden vi väntar har den kineiska tidsskriften Check Magazine kommit med sex nya bilder (från filmen (och ett par gamla). Se alla bilderna i all sin högupplösta härlighet genom att följa den här länken.

 

Uppdatering 2016-04-30: TrekCore har hittat ett till foto, som finns att se i deras artikel.

Language Creation Society om Axanar-fallet: "Språk är inte upphovsrättsskyddade."

Av loghaD , skriven 28 april 2016 kl. 21:02
Kategori(er): Filmer (av trekkers)

lcs_amicus_curiae_160428.jpg

När vi först mötte säkerhetsofficer Worf i TNG-avsnittet Encounter at Farpoint hade det varit svårt att förutspå hur populär karaktären skulle bli. Som Stjärnflottans första klingonske officer hade han en mycket unik roll att fylla, men han var också den enda huvudkaraktären förutom Wesley Crusher som inte hade en chefsposition ombord stjärnskeppet Enterprise-D. Medan lilla Wesley blev ökänd och allmänt föraktad blev dock Worf bara mer och mer populär, och med framträdanden i 266 TV-avsnitt och fyra långfilmer har han synts mer än någon annan karaktär i Star Treks 50-åriga historia.

 

Bakgrund

Här följer en genomgång av allt som har hänt sedan rättstvisten inleddes i december 2015 till det överklagande vi diskuterade i en artikel den 14 april. Om du redan är väl införstådd i situationen kan du med fördel hoppa vidare till sektionen Mothugg från språkskapare nedan.

 

På ett sätt liknar vår klingonske väns personliga resa i Star Trek den roll som det klingonska språket har haft i rättegången om fanfilmen Axanar, vars skapare blir stämda av CBS och Paramount för upphovsrättsbrott. I CBS/Paramounts ursprungliga stämningsansökan (daterad 29 december 2015) omnämndes språket bara indirekt och i förbifarten, då CBS/Paramounts representanter Loeb & Loeb anklagade Axanar Productions från att "inkräkta på målsägandens verk genom att använda ett oräkneligt antal upphovsrättsskyddade inslag från Star Trek," vilket bland annat innefattade "rekvisita, sminkning, kulisser, fiktivt språk, händelser och fiktiv historia." De anklagar även Axanar Productions för att ha utnyttjat Star Treks namn och kännetecken för egen ekonomisk vinning; till exempel så har flera medlemmar av produktionsledningen tagit ut lön, och det ska ha funnits planer på att omvandla Ares Studios till en vinstdrivande filmstudio när de var klara med inspelningen av Axanar.

 

I ett svar på stämningsansökan (daterat 22 februari 2016) och medföljande yrkande på nedläggning ifrågasatte Axanar Productions representanter Winston & Strawn klagomålets giltighet, vilket bland annat skulle grunda sig i att målsägandens anklagelser inte var tillräckligt detaljerade för att vara prövbara. Som svar på detta återkom Loeb & Loeb med ett 48-sidigt dokument med fler än 50 exempel på hur "Axanar-verken är avsevärt lika upphovsrättsskyddade Star Trek-verk". På listan förekom allt från fiktiva planetnamn och etablerade Star Trek-karaktärer till uniformer och logotyper, men någonting som verkligen stack ut för många var just det klingonska språket.

 

"Klingonska, eller klingon, som är urbefolkningsspråket på Qo'noS, användes för första gången i Star Trek: The Motion Picture, år 1979," lyder målsägandens motivering. "Den användes i flera kommande verk, såsom Star Trek III: The Search for Spock."

 

Just den här listpunkten blev fort en rejäl snackis, särskilt tack vare en uppmärksammad artikel i The Hollywood Reporter, där skribenten Eriq Gardner drar paralleller mellan det här rättsfallet och en pågående rättstvist mellan teknikjättarna Oracle och Google, där Oracle hävdade att deras programutvecklingsmiljö för mobiloperativsystemet Android utan tillstånd hade kopierat väsentliga delar av deras patenterade programmeringsgränssnitt Java API. Efter många vändor i olika domstolar är tvisten fortfarande obestämt, men en stor del av debatten kring fallet har att göra med huruvida struktur och metoder för att kodifiera och kommunicera idéer skyddas av amerikansk upphovsrättslagstiftning, vilket i sin tur leder till frågan om det som gäller för programmeringsspråk också ska gälla för konstruerade språk såsom klingonska.

 

Den 28 mars lämnade Axanar Productions representanter in ett nytt nedläggningsyrkande, där de hävdade att många av de inslag som svaranden anklagades för att inkräkta på inte täcktes av amerikansk upphovsrättslagstiftning. Till exempel hävdade de att gradbeteckningarna på karaktärernas uniformer inte var tillräckligt originella för att upphovsrättsskyddas till att börja med, och att användningen av andra inslag såsom stjärnskepp och warpdrift var ofrånkomliga given Axanar-verkens handling, och därför klassas som så kallade scènes à faire. Mest relevant för den här frågan är dock yrkandets argument rörande det klingonska språket:

 

Upphovsrätten skyddar inte det klingonska språket

Det klingonska språket i sig är en idé eller ett system, och ej skyddat av upphovsrätten. I frågan om bokföringssystem beslutade Högsta Domstolen att även om upphovsrätten skyddar en författares uttryck av ett system, så hindrar detta ej andra från att använda samma system. (Baker v. Selden, 101 U.S. 99, 101 (1879)) Blotta anklagelsen att svarandens användning av det klingonska språket, utan någon anklagelse om att svaranden kopierade målsägandens faktiska uttryck av det språket, är därför otillräcklig för att hävda upphovsrättsbrott mot något skyddat inslag.

 

I sin senaste bilaga (daterad 11 april 2016) bestrider Loeb & Loeb svarandens argumentation, som de menar "ej kan se skogen för alla träd". I deras mening ska de enskilda klagomålen betraktas som en helhet, och tillsammans väga in i en bedömning av huruvida Axanar-verken är avsevärt lika och baserade på CBS och Paramounts upphovsrättsskyddade Star Trek-verk.

 

Om det klingonska språket har de följande att säga:

 

"Språk är en del av dialog, vilket är en aspekt som kan tas in i en senare likhetsbedömning. [...] Utöver detta så är argumentationen absurd, eftersom ett språk enbart är användbart om det kan användas för att kommunicera, och det finns inga klingoner att kommunicera med. Det klingonska språket är helt och hållet fiktivt, originellt och skyddat av upphovsrätten, och [...] svarandens användning av det klingonska språket är ytterligare bevis på deras kränkning av målsägandens karaktärer, eftersom talandet av detta fiktiva språk är en aspekt av deras karaktär."

 

Mothugg från språkskapare

I måndags kom Winston & Strawn med ett försvar av sitt nedläggnignsyrkande, där de bland annat upprepar argumentet att även klingonska som språk ej täcks att amerikansk upphovsrättslagstiftning, även om enskilda uttryck av språket är det.

 

Även språkets skapare, Marc Okrand, har tyckt till om frågan. Han menar dock att han själv inte vet i vilken mån det går att äga ett språk, men att om det är någon som gör det så är det CBS och Paramount.

 

Det finns dock de som inte håller med honom om det. Igår lämnade Language Creation Society (LCS) in en amicus curiae-inlaga där de råder domstolen att avfärda målsägandens påståenden om ägarskap, dock utan att anmärka på några av de övriga anklagelserna.

 

 

Amicus curiae är latin för "vän till domstolen", och i USA:s rättssystem är amicus curiae-inlagor ett verktyg för sakkunniga att inflika i pågående rättsprocesser utan att påkallas av någon av parterna. I det här fallet har LCS valt att kommentera den här processen som en del i sitt uppdrag att främja språkskapande som yrke och konstform.

 

I sin inlaga för LCS argumentet att det klingonska språket har utvecklats och blivit någonting större än summan av alla CBS och Paramounts upphovsrättsskyddade uttryck av språket i TV, film och böcker. Klingonister använder inte bara språket för att diskutera Star Trek, utan för att uttrycka originella tankar och idéer till varandra. LCS påpekar även att USA:s författning beskriver att upphovsrättens syfte är "att främja framsteg inom vetenskap och konst", och citerar även domaren Sandra Day O'Connor, som under sin tid som domare för USA:s högsta domstol sade följande:

 

"Det huvudsakliga syftet med upphovsrätten är inte att belöna författare för deras arbete, utan att främja framsteg inom vetenskap och konst. I denna mån försäkrar upphovsrätten författares rätt till originella uttryck, men uppmuntrar andra att fritt bygga vidare på de idéer och den information som framhävs i andras verk. Detta resultat är varken orättvist eller beklagansvärt. Det är det sätt på vilket upphovsrätten bidrar till framsteg inom vetenskap och konst."

 

lcs_amicus_curiae_2_160428.jpg

 

Det finns en annan sak som särskiljer den här inlagan från de flesta andra juridiska dokument: Den innehåller nämligen avsevärda mängder text skriven på klingonska, både romaniserad sådan och skriven med det "inhemska" alfabetet pIqaD. Merparten av den klingonka texten är dock inte särskilt relevant för rättsprocessen, utan verkar mest vara avsedd för att håna målsäganden med yttranden såsom qoH vuvbe' SuS ("Vinden respekterar inte en dåre") och tugh qoH nachDaj je chevlu'ta' ("En dåre och hens huvud skiljs snart åt").

 

Målet med de klingonska fraserna tycks framför allt vara att visa att det klingonska språket kan vara användbart trots brist på faktiska klingoner att tala med: Om det inte tidigare fanns fall där kunskap om klingonska kunde hjälpa en att förstå en rättsprocess så finns det i alla fall ett nu. Så här svarade organisationens grundare till en klingonist som hörde av sig och informerade honom att merparten av den klingonska texten är felaktigt skriven:

 

 

Om poängen med den lite udda artikeln var att få medial uppmärksamhet så har LCS helt klart lyckats: Hollywood Reporter, VICE och Consumerist är bara några av de populära nyhetstjänsterna som har rapporterat om händelsen, och fler lär det bli innan dagen är över.

 

 

Frågan är dock hur mycket deras skämtlynne kommer att gynna Axanars chanser i rätten. Utöver gliringar i form av klingonska ordstäv och översatta filmcitat avråder de Loeb & Loeb från att beskriva det klingonska språket som artificiellt, eftersom Marc Okrand själv brukar säga att han inte uppfann språket, utan lärde det sig från en klingonsk fånge vid namn Maltz som reste tillbaka i tiden efter händelserna i Star Trek III: The Search for Spock. Det här är ett populärt skämt bland klingonister, men frågan är hur skämtsamt ett rättegångsdokument kan vara och fortfarande tas på allvar.

 

Kanske får vi veta svaret inom en snart framtid: Den 9 maj ska parterna mötas i rätten för att pröva frågan om nedläggning, och om fallet inte läggs ner så följer en schemaläggningskonferens senare samma dag för att planera nästa steg i processen.

Simon Pegg pratar om extrainspelningarna, redigeringsprocessen, m.m.

Av loghaD , skriven 27 april 2016 kl. 00:16
Kategori(er): Filmer: 13 Beyond

simon_pegg_jj_abrams_cinemacon_160426.jpg

Tidigare den här månaden samlades filmskapare och filmälskare från hela världen i Las Vegas för årets CinemaCon. Bland dem var Star Trek Beyonds manusförfattare (och Scotty) Simon Pegg, som i flera intervjuer berättade om filmens utveckling.

 

Simon Pegg beskriver chansen att skriva en Star Trek-film som ett oerhört privilegium, men samtidigt ett gigantiskt ansvar. I den nya filmen hoppas han skildra en berättelse som är djupt rotad i Star Treks anda, samtidigt som den utnyttjar moderna filmskapningstekniker för att bidra med någonting helt nytt till franchisen.

 

"Jag har sett två klippningar än så länge, och häromdagen gjorde vi lite ADR-koll, vilket är när man ser efter om det finns någonting som behöver förtydligas eller göras om eller vad som helst, och det ser riktigt bra ut. Det har varit en så stor grej för oss, att vi får skriva en Star Trek-film, och utmaningen som låg framför oss var skrämmande och väldigt stressig ibland, men det blev väldigt kul när vi träffade hela gänget igen och började filma och såg vad Justin Lin gjorde. Det har varit fantastiskt och jag ser fram emot att låta folk se slutresultatet."

 

"Det var väldigt viktigt för mig att vi gör Star Trek rättvisa. Jag vet att Star Trek betyder väldigt mycket för väldigt många personer, och enormt mycket för somliga. Samtidigt vill vi att alla ska kunna se filmen, så vi vill även att manuset ska vara som en inbjudan både till de som inte redan är med i Federationens fanklubb, och de som har följt serien i femtio år och vet allting om den. Sedan vill vi även dra nytta av alla nya tekniska möjligheter och hur filmkonsten har utvecklats, så vi kombinerar Star Trek-universumets filosofi och kärnvärderingar med större kulisser och där karaktärerna gör saker som vi aldrig har sett dem göra förr eftersom det inte har varit tekniskt möjligt, samtidigt som det inte får vara till nackdel för allt det andra; Star Trek är en väldigt genomtänkt berättelse, en väldigt intelligent och hoppfull bild av våran egen framtid och det måste vi ta vara på."

 

Han fick även en fråga om nyinspelningarna som gjordes i mars. Han förklarade att det framför allt rörde sig om så kallade pickup-scener, som är smärre sekvenser som används för att förbättra redan inspelat material.

 

"När vi väl hade en första klippning av filmen klar kunde vi göra en bedömning, och som tur är hade vi också friheten att gå in och göra små förbättringar här och var, vilket var väldigt givande. Det händer också ofta när man skriver ett manus att man underskattar hur lång filmen kommer att bli, och därför måste man oundvikligen klippa vissa scener, och då måste man ibland göra om vissa scener så att det går att följa handlingen. Så det var mest sådant; hela processen var väldigt rutinartad, väldigt kvick och väldigt rolig eftersom man fick träffa alla igen."

 

Intervjuerna finns att se på Collider.com, där Simon Pegg även pratar om Star Wars, Mission Impossible och samarbetet med Justin Lin.

Hur gick det för Alexander Siddig i Games of Thrones?

Av Aike , skriven 26 april 2016 kl. 13:33
Kategori(er): Övrigt: Fantasy, Övrigt: Personer

Att överleva som figur i Games of Thrones i flera säsonger är få förunnat. Igår återvände Alexander Siddig i rollen som prins Doran Martell i premiäravsnittet för den sjätte säsongen. Men överlevde han? Svaret får du förstås antingen på Hbo nu eller om ett bra tag på våra vanliga tevekanaler.

Alec Peters: CBS kommer att uppmana fler fanproduktioner att lägga ner

Av loghaD , skriven 24 april 2016 kl. 13:58
Kategori(er): Filmer (av trekkers)

I förrgår kunde vi rapportera att fanfilmen Star Trek: Federation Rising kommer att läggas ner efter en stark uppmaning från CBS jurister. Nu rapporterar Axanar-bloggen att CBS kommer att kontakta fler fanproduktioner och be dem att upphöra inom en snar framtid.

 

I en bloggartikel uppges att Federation Risings skapare Tommy Kraft hade hört av sig till Axanars huvudman Alec Peters på telefon, där han berättade om samtalen med CBS. Utöver att han skulle lägga ner sin egna fanfilm berättade Kraft att CBS verkar planera att kontakta andra fanproduktioner och uppmana dem att överge sin projekt, eller åtminstone lägga dem på is.

 

Vidare skriver de att "även om vi är besvikna att Tommys planer för Federation Rising måste avbrytas så är vi glada att höra att CBS var väldigt raka och professionella i sin kommunikation och inte kom med en stämningsansökan som potentiellt kan uppgå till miljontals dollar i skadestånd." Det bör dock påpekas att Axanar-gänget också verkar ha fått en varning flera månader innan stämningsansökan mot dem lämnades in.

 

Många har varit rädda att domstolstvisten mot Axanar skulle bli startskottet för en mer utbredd kampanj mot fanproduktioner, och det ser ut som att den farhågan är på väg att besannas. Nu är frågan om detta är en tillfällig åtgärd som kommer att släppas när den tvisten är över, eller om detta kommer att vara CBS och Paramounts inställning i många år framöver.

Senast i forumet

Aktuella träffar


Alla årets träffar »

RSS

Vi har lagt ut våra senaste nyheter och uppdateringar i RSS-format.
Vad är RSS?

Laddar... Laddar...
Facebook Google+ Twitter