Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Deep Space Nine

Brunt

Brunt

Brunt kan bortsett från Odo ses som Quarks största återkommande fiende, och där Odo lätt avskyr Quark, så formligen hatar Brunt honom. Brunts titel var "likvidator", en form av skattmas eller utmätningsman vid Ferengiska Handelsmyndigheten (Ferengi Commerce Authority). Han blev bland annat tilldelad uppgiften att ta hand om efterspelet kring affären med Quarks mamma, Ishka, när hon illegalt hade idkat vinstdrivande företag. (Family Business) Han fick även uppdraget att undersöka den strejk som arbetarna på Quarks bar hade utlyst. (Bar Association)

 

År 2372 inträffade en händelse som Brunt hade väntat länge och väl på; han hade manipulerat Quark in i en situation som möjliggjorde att Brunt kunde återkalla Quarks företagslicens. Detta på grund av att Quark hade gjort misstaget att bryta ett kontrakt med honom, som innebar att Quark hade sålt sina vakuumtorkade kvarlevor till Brunt. När Quark sedan fick veta att han egentligen inte hade en dödlig sjukdom, så vägrade han - av uppenbara skäl - till Brunts stora förtjusning att sälja sina döda kvarlevor. Brunt tog, i sin roll som likvidator, alla Quarks tillgångar i beslag, och uteslöt honom ur den Ferengiska finansiella världen för all framtid. Denna triumf fick dock en bitter eftersmak för Brunt, då invånarna på Deep Space 9 generöst donerade diverse barinventarier så att Quark kunde fortsätta driva baren utan stöd från Ferenginar. (Body Parts)

 

Senare försökte Brunt - år 2373 - att avsätta Grand Nagus Zek på grund av hans tilltagande demens och själv inta tronen, men hans plan stoppades av Quark som hjälpte Zek att återförenas med hans mor, Ishka, som blev en enastående affärsrådgivare till honom. Zek avskedade även Brunt från Ferengiska Handelsmyndigheten som hämnd för vad han försökt göra. (Ferengi Love Songs)

 

Brunt hoppades senare att åter komma på Zeks goda sida genom att deltaga i en räddningsaktion som Zek bett Quark att genomföra, för att rädda Ishka som hölls fången av Dominion. Quark hade från början inte en tanke på att låta Brunt följa med på detta uppdrag, men när det visade sig att Brunt var den enda som faktiskt ägde ett rymdskepp - något som var nödvändigt för räddningsaktionen - så tvingades Quark att ändra sig och ta med Brunt. (The Magnificent Ferengi)

 

År 2374 lyckades Brunt att ta över tronen som tillförordnad Grand Nagus efter att Zek hade blivit avsatt på grund av det reformpaket han hade försökt driva igenom, som skulle ge Ferengiska kvinnor jämställdhet. Zek lyckades dock, med hjälp av Quark, att övertyga tillräckligt många nämndemän på Ferengiska Handelsmyndigheten att han kunde återta sin plats på tronen. Brunt fick dock tillbaka sitt jobb som likvidator. (Profit and Lace)

 

Brunt var övertygad att Zek skulle utnämna Quark till ny Grand Nagus, när Zek år 2375 ankom till Deep Space 9 för att utse sin arvinge. Brunt bönade och bad inför Quark om att få bli hans finansiella rådgivare. Zek däremot hade aldrig tänk att göra Quark till Grand Nagus, utan gav titeln till Quarks bror Rom. (The Dogs of War)

Text markerad med denna färg är ej kanon

Spelas av: Jeffrey Combs

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter