Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

The Next Generation

Reginald Barclay

År 2366 förflyttades Barclay till USS Enterprise-D från USS Zhukov. Trots att han till det yttre är en blyg, nervös person och har problem med sitt självförtroende så blev Reginald Barclay en briljant tekniker ombord på USS Enterprise. Han led av social fobi och tillbringade den mesta tiden på holodäcket tillsammans med fantasifigurer och modifierade holografiska representationer av besättningsmedlemmar från USS Enterprise. På holodäcket försvann hans dåliga självförtroende och han kunde vara den person han egentligen vill vara. Det var med hjälp av Deanna Troi som han till viss del kom över sina problem och kunde interagera bättre med riktiga människor. (Hollow Pursuits) På fritiden spelade han teater i Beverly Crushers teatergrupp för att därigenom förbättra sitt självförtroende ytterligare.

Han led också av transportörfobi och försökte till varje pris att undvika använda transportören, om han skulle någonstans föredrog han skytteln. Han kom med tiden över den värsta rädslan efter det att han blivit attackerad under en transport till USS Yosemite av varelser som levde i transportörstrålen. Det slutade med att Reginald tillsammans med besättning fann att dessa varelser var överlevande från en olycka ombord på USS Yosemite och som på något sätt hamnat i sub-rymden. Han överkom sin rädsla och lyckades därefter rädda dem ifrån det upplösta tillståndet i transportören. (Realm of Fear)

År 2367 blev Reginald utsatt av ett brett emissionsspektrum från en då okänd sond. Signalen ifrån sonden skapade en drastisk ökning av Reginald neurokemiska aktiviteter som resulterade i en extrem ökning av hans intelligens, till en IQ över 1200. Med denna nyvunna intelligens skapade han ett nytt innovativt datainterfacesystem och ett otroligt snabbt warpdriftsystem. Han blev mer självsäker än han i vanliga fall brukade vara och kopplade upp sig med skeppsdatorn för att effektivisera den. Barclay styrde instinktivt skeppet med den nya warpdriften mot en ny okänd destination mot besättningens vilja, där de mötte skaparna av sonden. Besättningen fick då reda på att sonden tillhörde cytherianer. Eftersom de själva inte ville utforska rymden lät de skapa tekniken som tillät andra att söka upp dem istället. Efter mötet med cytherianerna förlorade Reginald Barclay sin nyvunna intelligens och den nya avancerade warpdrift teknologin blev förlorad. (The Nth Degree)

Reginald var hypokondriker och slog gärna upp sjukdomar i det medicinska biblioteket för att diagnostisera sig själv. År 2370 led han av ett svagt illamående. Dr. Beverly Crusher berättade då om att han hade den s.k. Urodelaninfluensa och behandlade honom därefter. Behandlingen aktiverade en regressiv gen som orsakade att Reginald och resten av besättningen på USS Enterprise muterades till deras tidigare stadium i evolutionen av den luftburna smittan, där Reginald utvecklades till en till hälften spindelliknade varelse. Barclay och de andra hade snart ingen kontroll över sig själva. Jean-Luc Picard och Data som var borta i ett uppdrag när detta skedde lyckades till sist hitta ett motmedel när de återvände. Dr. Crusher namngav den hitintills okända sjukdomen Baclays Protomorphosis syndrom eftersom han var den första patienten. (Genesis)

År 2371 överfördes han till stationen Jupiter för att arbeta som hologramingenjör. Där kom han att arbeta tillsammans med skaparen av det första läkarhologrammet (EHM-1), Dr. Lewis Zimmerman och hans uppgift var att skapa programmets personfärdigheter. (Projections)

År 2373 kom Reginald Barclay att kort återförenas med sina gamla vänner ombord på USS Enterprise-E. Under denna tid kom USS Enterprise och dess besättning till undsättning när ett borgskepp attackerar sektor 001 och färdades rakt mot Jorden. I sina försök att stoppa borgskeppets attack mot Jorden följde de med borgskeppet bakåt i tiden till dagen innan den 4 april 2063 då Dr. Zefram Cochrane utförde den första rymdfärden med skeppet Phoenix som var försett med warpdrift. Borgskeppet attackerade genast basen där Zefram Cochrane hade sitt skepp innan USS Enterprise hann stoppa dem i deras försök att ändra tidslinjen till där federationen aldrig existerat. Besättningen upptäckte då vad som hade hänt och hjälpte till att reparera skeppet åt honom. Reginald Barclay träffa där sin idol och fick skaka hand med honom. (Star Trek: First Contact)

Reginald blev under sitt arbete på Jupiterstationen besatt av att återföra skeppet USS Voyager till alfakvadranten ifrån deltakvadranten. År 2376 ansökte han att fortsätta arbeta med Pathfinder-projektet vid Forskningscentret med kommunikation. Tack vare Barclays ambitioner lyckades de till sist att få kontakt med USS Voyager trots det stora avståndet.
Hans ide var att rikta en tachyonstråle mot en pulsar för att sända en signal genom ett artificiellt maskhål. Hans överordnad, kommendör Pete Harkins, tvivlade på att hans ide skulle fungera. I ren desperation mottsatte Barclay sig Harkins order och berättade om sin ide direkt till admiral Owen Paris under ett möte. Barclay blev tvingad att ta tillfällig permission. Harkins hade under den senaste tiden upptäckt att Barclay hade blivit besatt av Voyager. Barclay försök att övertala Harkins förvärrade saken eftersom då han ivrigt försökte förklara sin ide och när han yttrade sig verkade det istället som om han hade ett nervöst sammanbrott. Reginald Barclay hade under denna tid fått ett återfall av sitt tidigare hologramberoende. Han erkände senare för Deanna Troi under en permission att han saknade känslan att tillhöra en familj som han hade ombord på Enterprise. För att uppnå denna gemenskap hade han skapat ett nästan korrekt hologram av skeppet Voyager and dess besättning och låtsades vara en del av besättningen. Reginald återvände abrupt från sin permission till forskningscentret och återaktiverade hologramprogrammet av Voyager. Han använde programmet och dess karaktärer för att genom MIDAS Array upprätta en tvåsidig kommunikation med det verkliga Voyager. Hans djärva försök upptäcktes och Harkins försökte att avsluta programmet för att därmed stoppa Barvalys försök att förverkliga sina idéer för att kontakta Voyager. Men innan Harkins satte sina planer i verket anropade kommendören Kathryn Janeway centrat efter att ha mottagit Barclays meddelande. Därefter kom de att ha kontakt med USS Voyager under korta perioder varje månad. (Pathfinder)

Reginald Barclay fortsatte sitt arbete med Pathfinder. När Voyager sände deras EMH till alfakvadranten hjälpe han honom att behandla doktorns skapare, Dr Zimmerman. (Life Line)

Vid ett senare tillfälle försökte Barclay att sända en hologram av sig själv till Voyager. Hans försök misslyckades på grund av inblandning av några ferengi som fångade hans hologram. De ändrade hologrammet för att utnyttja situationen till sin fördel. Hologrammet kom fram till Voyager med den förhoppningen att det fanns ett nytt sätt att resa till alfakvadranten med en ny teknik. Det visade sig att den nya tekniken inte var säker för besättningen och resan kunde sluta i en säker död för besättningen. Försöket stoppades tack vare det att den riktiga Barclay lyckades stoppa dem när han insåg vad som hade hänt med hans hologram och vad Voyager var på väg att göra. Barclay-hologrammet förstod att hans uppdrag att återföra USS Voyager till ferengierna skulle misslyckas. Han rymde ifrån Voyager i en skyttel och lyckades samtidigt kidnappa Seven of Nine för att stjäla hennes nanoprober åt ferengiarna, men Seven of Nine räddades i sista sekund. Efter Barclays framgång med att upprätthålla tvåsidig kontakt med Voyager hade han blivit mer självsäker och inledde bland annat en vänskap med sin överordnads styvsyster Hope. Båda hade en förkärlek till katter. (Inside man)

I en alternativ tidslinje tog det ytterligare sexton år för att Voyager att återvända till Jorden. Reginald hade då kommit över sin blyghet och osäkerhet. Han blev en lärare vid Starfleetakademin och undervisade om borgerna. Kathryn Janeway hade under sin långa färd förlorat stora delar av sin besättning, däribland Seven of Nine, Chakotay och Tuvok som förlorat förståndet på grund en sjukdom som utvecklats under åren. Hon ville inte acceptera sina förluster utan bad Barclay om hjälp för att försöka resa tillbaka i tiden och föra USS Voyager och dess besättning hem tidigare. Under sin resa tillbaka till jorden hade USS Voyager fått reda på att det fanns ett system av transwarpkanaler byggt av borgerna i en nebulosa i närheten, där USS Voyager hade passerat vid ett tillfälle under deras resa. Hon visste att en av kanalerna kunde föra dem till alfakvadranten. Det var hennes plan att använda dessa kanaler för att föra hem Voyager tidigare.

År 2378 upptäckte avlägsna sensorer en transwarpkanals- öppning skapad av borgerna. Reginald Barclay som tjänstgjorde på forskningscentret för kommunikation informerade ett antal amiraler som var på besök, däribland amiral Paris, att han detekterade flertalet borgskepp flygandes i öppningen och att en borgattack var nära tillhands. Till deras förvåning observerade de plötsligt en stor explosion varav USS Voyager kom flygande ur vraken ifrån borgskeppen. Till deras lättnad och glädje kontaktade de Voyager och Reginald Barclay var en av de första som välkomnade besättning av USS Voyager hem igen. (Endgame, del I, Endgame, del II)
Informationen om denna karaktär kommer från två eller flera serier och/eller filmer.
Text markerad med denna färg är ej kanon
Rank: Kapten
Familj: Frank Barclay (kusin)
Senaste uppdrag: Forskningscenter för Kommunikation

Spelas av: Dwight Schultz
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter