Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

The Next Generation

Data

Data är en android, skapad av Dr Noonien Soong. Han hittades efter att kolonin Omicron Theta förstörts år 2338, då han aktiverades av en stjärnflotteofficer (Datalore). Han har programmerats med alla kolonisternas minnen, brev och dagböcker. Han har två bröder, Lore, också skapad av Dr Soong, men som är en betydligt mer problematisk android, samt B-4 som är en icke helt utvecklad android.

 

Familj

Data har träffat sin skapare Dr Soong (Brothers) samt mött dennes fru, henne kallade han för mor. Dock upptäcktes senare att hon var en android som Dr Soong gjort som en kopia av sin älskade när denna dog. Det betyder att Data inte längre var ensam som android. (Inheritance)

 

Tekniska funktioner

Han har en dold på/avknapp som sitter på höger sida; det är dock bara ett fåtal av de högre befälen som vet om detta. Han är programmerad att inte ljuga, han minns allt som han blir utsatt för, han har övermänskliga krafter, kan utföra undersökningar på sig själv och härma mänskliga röster. Han kan inte använda sig av språkliga sammandragningar - istället för "I can't" så säger han "I cannot", något som skiljer honom från hans bror Lore. Han kan vid behov kopplas direkt till huvuddatorn på skeppet, vilket gör att han kan utföra kommandon mycket snabbare än vad som annars skulle vara möjligt.

 

Vid ett uppdrag blir Data skjuten i huvudet av en S'ona och hans försvarsprogram aktiverades vid detta tillfälle men som tur var hann Worf och Picard deaktivera det innan han gjorde mer skada. (Star Trek: Insurrection)

 

Mänsklig strävan

Data strävar ständigt efter att bli mera mänsklig och förstå sig på mänskligheten. Trots att han är en sofistikerad android så har han svårt att förstå såna grundläggande koncept som humor (The Outrageous Okona). Han saknar också känslor, men får så småningom ett känslochip som Dr Soong har skapat som han dock inte använder på en gång (Brothers). Trots detta så får han många vänner ombord Enterprise, bla La Forge och det är han som sammanför O'Brien och Keiko och får även vara "brudens far" på deras bröllop (Data's Day). Han studerar mänskligt beteende flitigt och skapar nya program och subrutiner när situationen kräver; när han har ett förhållande med Jenna D'Sora skapar han ett romantikprogram avsett för att hjälpa honom med situationen (In Theory).

 

Han har uppvisat ett starkt behov av att reproducera sig, och skapade år 2366 en android såsom han själv, hans dotter Lal. Tyvärr var hennes matris instabil och hon dog kort därefter (The Offspring). 

 

Data var även erkänd som en konstnär och bland annat år 2369 gjorde han två i princip identiska tavlor som han gav namnet Dotter. Den kvinna han avtecknade på dessa tavlor kom 30 år senare till Jean-Luc Picard i ett försök att få hjälp undan romulanska attentatsmän. Hennes namn var Dahj och när det visade sig att även Dahj var en tänkande android gav detta Picard många tankar kring om huruvida hon och hennes syster var Datas döttrar. (PIC Remembrance)

 

År 2371 så bestämmer Data att La Forge ska sätta in hans känslochip i hans huvud för första gången, men då han har gjort det börjar han skratta och känna känslor som han inte har gjort förut (Star Trek: Generations). Han blev också, med stöd av känslochippet, beroende av borgdrottningen vid ett möte med henne (Star Trek: First Contact).

 

Fritid och hobby

På fritiden ägnar han sig åt konstnärliga aktiviteter; spelar fiol, målar tavlor och agerar. Han är väldigt fascinerad av Sherlock Holmes. (Elementary, Dear Data)

 

Juridisk status

Datas rättigheter som tänkande varelse fastställdes vid en rättegång på stjärnbas 173, stjärndatum 42523. Han hade blivit beordrad att inställa sig under Bruce Maddox för forskning - Maddox ville plocka isär Data för att kunna skapa flera som han. Detta kunde potentiellt vara farligt för honom och han vägrade att inställa sig. Maddox kontrade då med att han inte kunde vägra eftersom han var stjärnflottans egendom, men efter en rättegång fastställdes det att Data har samma rättigheter som vilken federationsmedlem som helst. (The Measure of a Man)

 

År 2379

Han dör år 2379 när han går ombord på Scimitar för att förstöra Shinzons farliga talaronvapen. Worf blir då den som får ta hand om Datas katt Spot. Innan han dog överförde han sin essens till B-4, som inte lyckades att helt hantera den stora mängd av avancerad data som krävdes. (Star Trek: Nemesis)

 

År 2385

När syntetiska livsformer (androider) förbjöds i Federationen rymde Bruce Maddox, den forskare som vid Daystrom Institute i Okinawa på Jorden var huvudansvarig för att forska kring androider, från institutet och tog med sig en enda neuron från B-4s döda kropp. Hans syfte var att försöka få fram ytterligare androider som var lika avancerade som Data. (Et in Arcadia Ego, del 2)

 

År 2399

20 år efter Datas död lever han fortfarande kvar i den neuron som Maddox lyckades gömma undan från Federationen. Efter att ha lyckats kontakta Picard bad han om att få dö och uppleva det som alla humanoider får göra - ett slut. Picard hedrar Datas sista önskan och dör slutligen. (Et in Arcadia Ego, del 2)

 

Kelvin-tidslinjen, 2380-talet

Data lyckades, genom att impränta sin essens på B-4, återställas som en funktionell individ (med största sannolikhet innebar detta att B-4 förstördes) och fortsatte sin karriär inom stjärnflottan genom att överta kaptensskapet över USS Enterprise efter det att Jean-Luc Picard avancerat till ambassadör. År 2387 var han aktiv i att, tyvärr utan framgång, försöka hjälpa Romulus och det romulanska stjärnimperiet undan den förstörelse som hotade genom att stjärnan i Hobussystemet blev till en supernova. (Star Trek: Countdown)

Informationen om denna karaktär kommer från två eller flera serier och/eller filmer.
Text markerad med denna färg är ej kanon

Rank: Fänrik, Kapten, Örlogskapten (2360)

Befattning: Andreofficer och vetenskapsofficer

Byggort: Omicron Theta

Född: ca 2336

Död: 2379 (2399)

Föräldrar: Noonien Soong och Juliana Soong

Syskon: bröderna Lore och B-4

Husdjur: katten Spot

 

Spelas av: Brent Spiner

 

Diskutera: Data, "varelse" eller maskin?

 

Viktigare avsnitt: Encounter at Farpoint, Datalore, The Measure of a Man, Deja Q, The Offspring, Brothers, Data's Day, Clues, In Theory, Birthright del 1-2, Phantasms, Thine Own Self, Star Trek: Generations, Star Trek: NemesisRemembrance

 

Bilder på Data

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter