Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Vad är kanon?

Med kanon (kanon = något som är sanktionerat och accepterat) menar vi på Star Trek Databas sådant som utspelar sig i serierna och filmerna tillsammans med officiella Star Trek-fakta. Även Star Trek-novellerna Mosaic och Pathways av Jeri Taylor, serietidningen Countdown av Robert Orci, manuskommentarer som inte motsäger det som skett i serierna eller filmerna samt parallella tidslinjer och universa anses vara kanon. Vad gäller främmande språk (t.ex. klingonska) godkänns uppgifter från serierna eller filmerna. Motsägelsefulla kanon är fortfarande kanon.

Med ej kanon avses licensierat material, såsom noveller (förutom Mosaic och Pathways av Jeri Taylor), tecknade serier, spel och äldre referensböcker. Det gäller också det ej licensierade materialet producerat av fans (fanfiction, fanspel och fanfilmer).

Det finns dessutom en grupp av apokryfiska, alltså tvivelaktiga, företeelser. Dessa är referensböcker (ex Star Fleet Technical Manual och Star Charts), bakom scen-information och extra scener utgivna på DVD. Uppgifter ur dessa är svårklassade men skall betraktas som kanon om de inte på ett övertygande sätt motsägs av annan kanon.
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter