Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnflottan

STO-klasser (utan specifikationer)

Rymdskeppsklasser som ingår i spelet Star Trek: Online men där specifikationerna är hemlighetsstämplade eller saknas. För övriga klasser, se enskilda länkar. På sidan för spelet finns även alla länkar samlade.

 

 

NOBLE

Trots att klassen Sovereign var en av de mest avancerade rymdskeppsklasserna under 2370-talet användes den sällan under Dominionkriget. Ombestyckningen och de smärre designförändringarna var avsedda att råda bot på det. Med detta såg efterföljaren Noble sitt ljus, som med sina utökade utrymmen för taktikofficerare och med storleken och slagkraften hos en tung kryssare var ett utmärkt val för kaptener som räknade med att stöta på borger eller andra svåra motståndare.

 

 

USHAAN

Namngiven efter en andorisk hederskodex, och efterföljare till klasserna Saber och Rapier. En liten, snabb och förhållandevis potent jagare som var utrustad med ingenjörskårernas (eng: Starfleet Corps of Engineers) nya kanoner. Kaptener som ville ha ett litet rörligt skepp med offensiva egenskaper valde ofta ett rymdskepp av Ushaan-klass.

 

 

HEPHAESTUS

Hephaestus var ett Prometheus för 2400-talet. En avancerad eskortkryssare med en del kosmetiska förändringar i förhållande till föregångaren.

 

 

AURORA

Efterföljare till klassen Nova och utformad för spaningsuppdrag och vetenskapliga uppdrag över kortare avstånd. Den kunde också fungera väl som supportfarkost under flottmanövrer. Den koniska främre delen av skeppet (tefatssektionen) var till för att förbättra det högfrekventa warpfältets form och effektivitet.

 

 

RAPIER

Ett lätt skepp för snabba attacker och skärmytslingar. Klassen Rapier konstruerades av personal från Ingenjörskårerna (eng: Starfleet Corps of Engineers) som tjänstgjort ombord på det äldre USS DaVinci. Skeppet hade flera strukturella och funktionella förbättringar som först provats på rymdskepp av Saber-klass under Dominionkriget.

 

 

QUASAR

Klassen var namngiven efter de avlägsna galaxer (kvasarer) som utgör de ljusstarkaste himmelsobjekten i universum. Klassen Quasar kunde stoltsera med en del av den mest avancerade teknik som fanns för små spaningsskepp och vetenskapliga farkoster. Rymdskepp av klassen Quasar var utrustade med deflektorsköldar för att förhindra att rymdskrot och andra föremål skadade skeppet.

 

 

IMPERIAL

En variant av klassen Sovereign speciellt anpassad för offensiva uppdrag, och därför benämnd attackkryssare.

 

 

TRIDENT

Klassen Trident var en typ av vetenskapsfarkost som utrustats med de resurser och den teknik som behövdes för att kartlägga avlägsna stjärnsystem. Klassen var idealisk vid utforskningsuppdrag som tog den långt bort från stjärnbaserna. Trident hade betydligt större utrymmen för ingenjörsteknisk utrustning än andra vetenskapsfarkoster. På grund av detta kunde den reparera sig själv eller agera som ett supportskepp i en flottstyrka.

 

 

ENVOY

Klassen Envoy hade rikligt med utrymmen för last eller passagerare, och utnyttjades ofta vid räddningsaktioner eller vid civil evakuering i krigszoner. Envoy-klassens stora warpkärna gav extra energi till alla subsystem, och dess stora besättning ökade snabbheten vid reparationer och innebar fördelar vid aktioner utanför rymdskeppet, som t.ex. vid bordning av andra skepp.

 

 

STARGAZER

En av de få farkosterna inom Stjärnflottan som hade fler än två motorgondoler. Klassen Stargazer var namngiven efter det berömda rymdskeppet USS Stargazer som opererade under mitten av 2300-talet med Jean-Luc Picard som befälhavare. Skeppsklassen var en av de första som konstruerades av Stjärnflottan för att återuppbygga flottan efter Dominionkriget. De var väl anpassade för både utforskning på egen hand eller som del i en flottstyrka.

 

 

HOPE

Namngiven efter det berömda sjukvårdsfartyget från andra världskriget (Jorden). Klassen Hope var avsedd för flottsupport och vetenskapliga uppdrag. Många av de främsta officerarna inom Stjärnflottans medicinska enhet tjänstgjorde som befälhavare på rymdskepp av klassen Hope. Dess unika konstruktion, liknande Olympic-klassens, erbjöd extra utrymme för transport av flyktingar och under operationer vid medicinska nödlägen.

 

 

NIMBUS

Typ av vetenskapsfarkost inom Federationen avsedd för djuprymdsuppdrag. Ett relativt stort rymdskepp med en besättning på 500.

 

 

MAELSTRÖM

En klass avsedd i första hand för flotteskort.

 

 

COMET

Ett Luna-skepp för 2400-talet. Luna som klassen Comet bygger på representerar 20 års utveckling inom Federationen för kombinerade spanings- och vetenskapsskepp.

 

 

DREADNOUGHT

Federationens dreadnoughtkryssare är unik. Den bygger på utforskarklassen Galaxy och kunde först ses i det sista TNG-avsnittet All Good Things (som en framtida version av skeppsklassen med bl.a. tre motorgondoler). Dreadnoughtkryssaren är utrustad med en framåtriktad massivt förstörande faserlans (Spinal Phaser Lance) som sträcker sig under hela tefatsdelen. Det är också den enda kryssaren inom Federationen som kan utrustas med dubbla högenergetiska stativmonterade plasmakanoner (ovanpå tefatet). Dreadnoughtkryssaren har som standard en bemantlingsenhet.

 

 

ENTERPRISE-F

Ett rymdskepp ca. 25 % längre än USS Enterprise-E och med dubbel "hals". Den nya klassen Odyssey representerar en ny typ av stjärnkryssare inom Stjärnflottan, med betoning på stabilitet och eldkraft samtidigt som den behåller sin mångsidighet vid utforskning av rymden. Byggd vid San Franciscos varvskomplex av Stjärnflottans ingenjörskårer och utifrån en design av Adam Ilhe är USS Enterprise-F avsedd att bli Stjärnflottans och Federationens nya flaggskepp i en tid av krig och visa styrkan som är grundvalen för Federationens existens. (Bilden nedan är en modifiering av STOs grafiska designer)

 

 

Följande info är hämtad ur trilogin Star Trek: Deep Space Nine - Millennium: I den alternativa verkligheten förstördes USS Enterprise-E och ersattes med USS Enterprise-F. Skeppet var under befäl av Jean-Luc Picard men överläts till William T Riker, som tidigare haft befälet över rymdskeppet USS Titan, efter att Picard befordrats till amiral. Bland besättningen märktes Geordi La Forge, Deanna Troi, Tom Paris och B'Elanna Torres. I boken beskrevs Enterprise-F (av Riker) som 10 gånger kraftfullare än USS Defiant.

 

 

THUNDERCHILD

Det första USS Thunderchild var ett rymdskepp av den tunga eskortklassen Akira som stred mot borgerna vid Slaget om sektor 001 2373. Thunderchild-klassen hyllar de modiga män och kvinnor som tjänstgjorde ombord på detta skepp. Thunderchild-klassens rymdskepp är utrustat med ett punktförsvarssystem (fasertorn) som försvarar skeppet mot mindre farkoster och torpeder, men målsöker även större farkoster.

 

 

GLADIUS

En variant på klassen Saber som användes flitigt under Dominionkriget. Gladius har ett uppdaterat utseende och teknik för 2400-talet. Klassen är utrustad med en impulskapacitanscell som skapar en explosivliknande impuls som avsevärt ökar skeppets hastighet och kraftigt förbättrar försvaret under en kort period.

 

 

BELLEROPHON

En variant på klassen Intrepid, en vetenskapsfarkost med lång räckvidd: Klassen Bellerophon har fått sitt namn av skeppet USS Bellerophon, ett Intrepid-skepp som var under befäl av amiral William Ross under Dominionkriget. Klassen Bellerophon är utrustad med en Nadeon detonationsmodul. Fotontorpederna på klassen kan modifieras så att de sänder ut en fotonisk chockvåg vid anslag.

 

 

ATROX

Rymdskeppsklassen Atrox är Federationens första hangarskeppsklass, och skeppen med sina dryga en kilometers längd är också de största rymdskepp som någonsin ingått i Stjärnflottan. Skeppskonstruktionen kom till efter att Federationen märkt att klingonernas hangarskepp gav dem avsevärda fördelar i strid. Som svar lät man en av Federationens medlemsvärldar, tillhörande caitierna, bygga ett hangarskepp som skulle förbättra oddsen i strider där klingonernas hangarskepp ingick. I strid fungerar Atrox som ett moderskepp med ett otal caitiska stalker-stridsskepp, utrustade med tetryon pulskanoner och en thoronenhet. Några av hangarerna innehåller Stjärnflottans egna stridsskepp. Befälhavaren ombord har lägst viceamirals grad och har flera tusen besättningsmedlemmar under sig.

 

 

VESTA

Vesta-klassen är en fleruppdragsutforskare, där det mest kända skeppet är USS Aventine under kommendör Ezri Dax. USS Aventine spelade en avgörande roll när borgerna besegrades i novellserien Destiny. Vesta-klassen var det mest tekniskt avancerade rymdskeppet från Stjärnflottan under 2380-talet, med kvantslipstream-motor, analysmodul med multidimensionell vågfunktion, kontrollenhet för kvantfältfokusering, kronitonintegrator och resonansfermionmottagare. Huvudvapnet på rymdskeppet är en Mark XII tung dubbel faserkanon. Befälhavaren måste ha lägst viceamirals grad.

 

Anm. Skepp av klassen Vesta är extremt dyra att köpa i STO.

 

 

CHIMERA

Stjärnflottans ingenjörskårer har under en längre tid arbetat på en speciell typ av tunga jagare, konstruerade för svåra stridssituationer. Skeppsklassen Chimera är av prototypkaraktär och ges bara till de mest erfarna kaptenerna. Den tunga jagarklassen Chimera liknar ett eskortskepp, men delar flera egenskaper med den lätta kryssaren och vetenskapsfarkosten. Skeppsklassen är utrustad med ett dynamiskt taktiskt system (DTS-konsol).

Text markerad med denna färg är ej kanon

Övrigt: STO

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter