Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

SS Botany BaySS Botany Bay var ett s.k sovarskepp (eng: sleeper ship) av DY-100 klass som utvecklades runt milleniumskiftet (år 2000 och framåt) för att transportera människor till interplanetära destinationer som Mars, större astroider, etc. Det speciella med den här typen av skepp var att besättningen placerades i kammare i ett nära medvetslöst tillstånd där livsprocesserna saktades ner. Vinsten var bl.a. att skeppet inte behövde ha med sig stora förråd av proviant, syre, eller använda sig av normala livsuppehållande system, och kunde färdas avsevärda sträckor med den tidens kärnreaktorer som gav relativt låga farter (högst runt 100000 km/t). Tillverkningen av sovarskepp upphörde då effektiva fusionsmotorer gjorde att stora avstånd kunde överbryggas betydligt snabbare än tidigare.

SS Botany Bay utmärkte sig genom att det stals av diktatorn Khan Noonien Singh och hans 84 genetiskt förstärkta följeslagare (eng: augments) på flykt undan det Eugenetiska kriget (eng: Eugenics War) på Jorden. (The Wrath of Khan)

Under 2100-talet troddes Botany Bay vara en myt, även av genetikern Arik Soong. Men 2267, över 200 år efter att skeppet lämnat Jorden, upptäcktes det av USS Enterprise. Hon drev då omkring i samma sektor som Rymdstation 12, en viktig kommandocentral för Federationens rymdskepp. Khan och hans följeslagare lyckades kapa USS Enterprise under en kortare tid, tills de övermannades av kommendör James T Kirk och hans besättning. (Space Seed)
Text markerad med denna färg är ej kanon
Specifikation

Typ: DY-100 Sovarskepp (transportskepp av allround-typ)
Besättning: c:a 100
Längd: 80 m
Bredd: 28 m
Höjd: 18 m
Vikt: c:a 20 0000 ton
Hastigheter: Normal gång 55000 km/t, maxfart 80000 km/t
Kraftkälla: 3 fissionsreaktorer
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter