Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

USS Enterprise NCC-1701-D

Enterprise-D var färdigbyggd år 2363 och var byggt av Utopia Planitia Fleet Yards. Skeppets första och enda befälhavare hette kommendör Jean-Luc Picard. Hans första uppdrag på det nya skeppet var att undersöka mysteriet med Farpoint stationen (Encounter at Farpoint). Mer avancerade uppdrag följde på varandra och med tiden blev skeppet ett av de mest kända i federationen. Det var också ett av de mer fruktade bland federationens fiender vilket mycket berodde på dess kommendörs och dess besättnings utomordentliga skicklighet i alla olika typer av uppdrag som federationen gav dem. Skeppet medverkade i utforskning och gjorde åtskilliga första kontakter genom åren. Flera av dessa raser kom senare att bli medlemmar i federationen. Skeppet förstördes senare när det blev tvunget att göra en nödlandning. Besättningen klarade sig dock även om skeppet fick skrotas. (Star Trek: Generations)

 

Skeppet är av Galaxy-klass och karakteriseras av en stor cirkulärt formad tefatsdel som kan separeras från resterande del av skeppet. Rymdskeppet var ett av de större rymdskeppen i Stjärnflottan även om senare rymdskepp har gjorts ännu större och kraftfullare.

 

USS Enterprise 1701-D har tidvis benämts som stjärnflottans befälsskepp (Eng: Command ship) och har som sådant fått tunga uppdrag vid bland annat krävande förhandlingar med raser fientligt inställda till federationen. Det har också vid ett flertal tillfällen skickats på olika diplomatiska uppdrag som att transportera delegater till fredsförhandlingar.

 

Bilder på USS Enterprise NCC-1701-D

Texten nedan är osynlig. Ta INTE bort den vid redigering!

 

Loggbok för alla resor med skeppet:

 • På sitt första uppdrag skickas skeppet till utposten Farpoint. På väg dit gör man en första kontakt med den märkliga varelsen Q och hans krafter. (Encounter at Farpoint del 1 och 2).
 • Därefter löser man mysteriet med vad som hände ombord på skeppet Tsiolkovsky när dennas besättning plötsligt och oförklarligt dödades. (The Naked Now).
 • Nästa uppgift blir att skaffa ett vaccin som behövs på på Styris IV och denna uppgift för skeppet till planeten Ligon II. Väl där tvingas Tascha Yar utkämpa en strid på liv och död innan man kan komma över vaccinet och transprotera det till Styris IV. (Code of Honor).
 • Efter denna resa hamnar skeppet och dess besättning i en första kontakt med det handelsinriktade ferengierna efter att dessa hade stulit utrustning som tillhörde federationen. Detta möte sker vid planeten Delfi Ardu IV. (The last Outpost)
 • Även om dessa resor var långa och besvärliga så är de ändå korta jämfört med vad nästa då rymdskeppet med Resenärens hjälp kastas 2 700 000 ljusår från alfakvadranten. (Where No one Has Gone Before).
 • Till slut lyckas man ta sig tillbaka till utgångsplatsen bara för att hamna mitt i en konflikt på väg till konferensplaneten Parlaiment. (Lonely Among Us)
 • När besättningen både har löst denna konflikt och räddat skeppet undan en katastrof så reser man till paradis planeten Rubicon III för lite välförtjänt landpermis. Alla paradis har dock sina ormar vilket Wesley Chrusler bittert får erfara när han plötsligt finner sig stå inför en dödsdom. (Justice)
 • Räddad från denna hamnar han och skeppet i nästa kris när ferengierna återkommer med en gåva till skeppets kommendör i form av ett av hans tidigare skepp. Denna gåva har dock en prislapp på sig som ingen på skeppet vill betala. (The Battle)
 • Nästa resa är ett viktigt räddningsuppdrag som störs av den mäktiga Q och hans infall. (Hide and Q)
 • Efter denna omtumlande resa besöker man den mystiska planeten Haven som hotas när en grupp smittande tareller närmar sig. (Haven)
 • Nästa resa bjuder på en närkontakt med jaraderna men dessa ställer till problem för skeppets kommendör då holodäcken får ett mystiskt fel (The Big Goodbye).
 • Sedan fortsätter skeppet till Omicron Theta där man gör en viktig upptäckt av en kopia av skeppets android men där man också jagas av en mystisk kristallvarelse. (Datalore)
 • Efter att ha undkommit denna undersöker man fraktskeppet Odin och dess mystiska försvinnande för sju år sedan. Ledtrådarna för skeppet till Angel I och dess matriakaliska samhälle. (Angel One)
 • Efter alla dessa resor behöver skeppet lite underhåll och reser därför till Stjärnbas 74 bara för att kidnappas av några skeppsbehövande bynarer. (11001001)
 • Efter att underhållsproblemen har klarats av reser man till Mordan IV med en av federationens bästa förhandlare, Mark Jameson ombord. Denna ställer dock till oväntade problem när han plötsligt föryngras. (Too Short a Season)
 • Efter denna pärs utforskar man den mystiska planeten Aldea som visar sig ha ett oväntat stort behov av skeppets barn och ungdomar vilket givetvis leder till diplomatiska förvecklingar i den högre skolan. (When the Bough Breaks)
 • Men problemen löses och man kan resa vidare till Velera III där en av planetens terraformare plötsligt dör vilket ställer till problem för skeppets android vilka dock klaras av. (Home Soil)
 • Som om inte detta vore nog leder ett besök på Relva VII till diverse frågor från en konspiratoriskt lagd amiral Quinn samtidigt som unge Wesley försöker att klara inträdesprovet till stjärnflottans akademi. Dessbättre (för skeppet) klarar han inte inträdesprovet denna gång utan tvingas fortsätta vara en del av besättningen. (Coming of Age)
 • Skeppet fortsätter med att hjälpa två klingoner som senare visar sig vara efterlysta av det klingonska imperiet vilket ställer till problem för flera ombord. (Heart of Glory)
 • Det mystiska försvinnandet av USS Drake leder skeppet till planeten Minos där det och dess besättning tvingas deltaga i en avancerad uppvisning av kraftfulla vapen. (The Arsenal of Freedom)
 • Skeppet överlever dock denna och reser något omskakat till Delossystemet där de hamnar mitt i en uppgörelse mellan knarklangare och deras ovetande kunder. (Symbiosis)
 • Med denna konflikt uppklarad reser man till nästa problem som visar sig vara en mycket ond varelse på planeten Vagra II som roar sig med att döda en viktig besättningsmedlem innan den låter skeppet och dess besättning fara. (Skin of Evil)
 • Efter dessa omskakande upplevelser behöver besättningen vila och reser till planeten Sarona VIII bara för att tvingas ändra sina planer när de får ett mystiskt nödanrop från en grupp vetenskapsmän på planeten Vandor IV vilka arbetar med olika tidsrelaterade experiment. En av dessa visar sig vara en av kommendörens tidigare kärlekar vilket ställer till diverse mentala problem för honom. (We'll Always Have Paris)
 • Nästa resa för skeppet tillbaka till jorden då en av kommendörens vänners skepp plötsligt sprängs och detta får kommendören att misstänka en konspiration med syfte att ta över jorden. (Conspiracy)
 • När denna är avklarad och jorden räddad räddar skeppets besättning tre besättningsmedlemmar från en jordisk 1900-tals satellit. Detta sätts i samband med försvinnandet av två utposter vilket leder skeppet till den romulanska neutrala zonen. (The Neutral Zone)
(slut på säsong 1).

 

(Säsong 2)

 

[*]Enterprise besöker Rachelisystemet bara för att upptäcka en främmande ras som ger Troi ett barn. (The Child)

 

[*]Nästa anhalt blir ett oväntat stopp på väg till Morgana kvadranten där besättningen får uppleva hur det är att vara försöksdjur. (Where Silence Has Lease)

 

[*]Därefter innebär en förtidig ankomst till ett möte med USS Victory en tids avkoppling för besättningen som tar tillfället i akt att besöka holodäcket. (Elementary, Dear Data)

 

[*] Nästa resa leder Enterprise till Omega Sagittasystemet och en förrymd brottsling som visar sig ha ett gott öga till den kvinnliga delen av besättningen. (The Outrageus Okona)

 

[*]På Solais V pågår en bitter konflikt som gör att Enterprise måste transportera dit en framgångsrik medlare och hans assistenter. Tyvärr dödas assisterna och detta hotar medlingarna som kan lösa konflikten. (Loud as a Whisper)

 

[*]Ett nödanrop från en döende vetenskapsman tvingar Enterprise ut på nästa resa vilken leder till att Data genomgår märkliga förändringar. (The schizoid Man)

 

[*]Märkliga dödsfall ombord på transportskeppet USS Lantree skickar Enterprise till dess senaste vistelse ort nämligen Darwins Genetiska Forskningsstation. Fler dödsfall inträffar vilket gör att Picard tvingas lösa problemet och rädda dagen. (Unnatural Selection)

 

Nästa resa låter delar av besättningen studera ett klingonskt skepp på nära håll vilket inte är hälsosamt eftersom en organism på klingonskeppets utsida riskerar att förstöra båda skeppen. (A Matter of Honor)

 

Kort efter ankomsten till stjärnbas 173 blir skeppets kapten beordrad att delta i ett experiment som kan leda till förlusten av en värdefull medlem i besättningen vilket han inte accepterar. Frågan om androider har mänskliga rättigheter ställs på sin spets. (The Measure of a Man)

 

Nästa resa för Enterprise mellan Klavdia III och Daled IV. Den leder också till oväntad och omstörtande kärlek. (The Dauphin)

 

Att Romulanska neutrala zonen kan vara direkt ohälsosam att vistas i upptäcker skeppets besättning när deras systerfartyg Yamato plötsligt exploderar efter att ha råkat ut för diverse tekniska problem. Tekniska problem som nu också drabbar Enterprise. (Contagion)

 

På en öde planet upptäcker man att hotell royale släpper in gäster men inte ut dem. Därinne utspelar sig en märklig historia tagen ur en amerikansk bok. Ska man kunna checka ut ur hotellet innan boken är slut? (The Royale)

 

När man plötsligt upptäcker en kopia av skeppets kapten insar man att något är fel och att detta fel kan riskera att förstöra skeppet i en okänd framtid. (Time Squared)

 

Riker blir erbjuden befäl på ett eget skepp vilket för skeppet till Montgomery stjärnbasen och ett möte med Rikers far. Samtidigt får Worf problem av ett helt annat slag. (The Icaros Factor)

 

Geologiska fenomen tvingar Enterprise till Drema IV och ett möte med en av dess invånare. Att hjälpa eller inte blir då frågan. (Pen Pals)

 

Ett möte med Q slungar iväg skeppet till andra sidan galaxen och ett första möte med de fruktade borgerna. (Q Who?)

 

Wesley och Picard lämnar Enterprise för att resa till stjärnbas 515. Under tiden kidnappar Paklederna skeppets chefsingenjör. (Samaritan Snare)

 

En nödsignal från Ficussektorn för skeppet till en grupp före detta irländare vars planet håller på att förstöras. (Up the Long Ladder)

Text markerad med denna färg är ej kanon

Rymdskeppet var det femte som bar namnet USS Enterprise, om man bortser från Enterprise NX-01. Det hade bara en kommendör under hela sin operativa tjänst i stjärnflottan, nämligen Jean-Luc Picard.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter