Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Övriga

Varro: Generationsskepp

 

Varro generationsskepp var ett gigantiskt rymdskepp tillhörande arten varro som upptäcktes av USS Voyager i deltakvadranten. Skeppet sändes iväg under 1970-talet - möjligen från en annan kvadrant - för att utforska andra stjärnsystem. Från början bestod det enbart av ett segment, men med tiden byggdes det på med flera segment, tills det blev ett av de största kända skeppen i galaxen. Varje segment utgjordes av tre flerbostadsmoduler placerade i bredd. Totalt 54 sådana moduler hyste flera generationer av varroaner.

 

Genom skeppets konstruktion utvecklades varrosamhället till ett kollektiv under en halvtyrannisk regim, där kontakt med andra arter undveks till varje pris, och den enskilda viljan var underordnad gruppens.

 

Under år 2375 drabbades generationsskeppet av ett virus som tvingade varroanerna att evakuera det. (The Disease)

 

FlerbostadsmodulUSS Voyager gör en förbiflygning av generationsskeppet
Text markerad med denna färg är ej kanon

Specifikation


Typ: Leviathan (generationsskepp)

 

Längd: 9000 m

Bredd: 800 m

Höjd: 500 m

Maximal hastighet: Warpkapabel, men hastigheten okänd

Ålder: 400+ år

Antal moduler: 54 flerbostadsmoduler i tre kolumner (längd: 390 m per modul), samt en kommandosektion i fören och en motorsektion i aktern

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter