Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Turbohissar

Turbohissarna (Eng. turbolifts) används för persontransporter inuti federationens rymdskepp och rymdstationer, och för transporter mellan rymdskepp och rymdstation, när skeppet är dockat vid stationen. Hissarna rör sig i ett nätverk av lufttomma transportrör med hög hastighet, framdrivna av magnetfält. Transportrören går både lodrätt och vertikalt i slingor, och är dragna genom de bebodda delarna av skeppet eller rymdstationen, med transportrörens hissdörrar placerade vid nyckelsektioner.

Både accelerationen och inbromsningen av hissarna är mycket kraftig (runt 10 m/s²), och man har därför installerat tröghetsdämpare i botten på varje hiss.

Hissarna styrs till olika destinationer med hjälp av röstkommandon. Dessa tolkas av en dator, som räknar ut den optimala vägen till destinationen - med hänsyn tagen till hur andra hissar rör sig. Normalt befinner sig ett tiotal hissar igång samtidigt, men vid nödlägen kan det vara upp till det dubbla antalet.
Text markerad med denna färg är ej kanon
En vetenskaplig kommentar

Ultrasnabba hissar som i viss mån påminner om turbohissarna utvecklas av bl.a. Toshiba för att installeras i skyskrapor och andra högre byggnader. Hissarna kommer att använda en teknik som liknar den man t.ex. finner i de s.k. magnettågen. Hisskorgen hindras från att fysiskt komma i kontakt med styrskenorna genom användning av speciella hybridmagneter. Detta kommer att göra gången oerhört mjuk och tyst. Systemet är tänkt att klara hastigheter på upp till 60-70 km/t.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter