Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Bioneurala gelpaketBioneurala gelpaket (eng: bioneural gel packs) var nästa steg i utvecklingen av effektivare datorarkitekturer. De bioneurala kretsarna ersatte undan för undan de äldre isolinjära optiska kretsarna för att processa och lagra information. Gelpaketen innehöll syntetiska neuroner sammankopplade i ett nätverk med hjälp av neurala fibrer. Detta gjorde att varje gelpaket i uppbyggnaden påminde om en hjärna och var ett exempel på artificiell intelligens (AI) framställd med hjälp av biologiska komponenter. De neurala fibrerna i ett gelpaket kunde utföra miljardtals kopplingar varje sekund och var en oerhört sofistikerad och effektiv arkitektur. De organiska kretsarna "tänkte" på liknande sätt som intelligenta varelser och kunde genom s.k. oskarp logik (eng: fuzzy logic; logik som saknar exakta värden) svara med de "mest sannolika" gissningarna på komplicerade frågor, ibland utifrån otillräckliga data.

USS Voyager var ett av de första rymdskeppen som utrustades med bioneurala gelpaket. På "state-of-the-art"skeppet USS Prometheus som i stor utsträckning förlitade sig på automatiska system var samtliga datorer ombord utrustade med en andra generationens bioneurala gelpaket, som utgick från tre parallellkörande processorkärnor (USS Voyager hade två processorkärnor).
Text markerad med denna färg är ej kanon
En vetenskaplig kommentar

Forskare vid bl.a. Harvard University och Princeton University har gjort viktiga framsteg när det gäller att konstruera s.k. biodatorer för medicinskt bruk. Små implanterbara enheter enbart bestående av DNA, RNA och proteiner kan övervaka aktiviteten i mänskliga celler och översätta komplexa cellsignaturer (som aktiviteten i flera gener) till observerbart utdata. De kan t.o.m. programmeras att utföra uppgifter som svar på utdatat. T.ex. märka en cell för behandling eller utföra behandlingen själva.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter