Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Sköldar

(Eng: Shields)
Sköldar skyddar rymdskeppen vid anfall och när de färdas i miljöer som skulle förstöra dem om de inte hade sköldar tex planetatmosfärer. Sköldar generas från sköldgeneratorer som finns utspridda på olika delar av kroppen. Sköldarna skapas en bit ifrån rymdskeppet. Det är skölden som lyser svagt i gula/röda färger när rymdskeppet träffas. Sköldarna är indelade i olika sektorer vanligtvis främre, bakre, övre, nedre, babordssida och styrbordssida. När sköldarna är fullt laddade är dom på 100%. Vid träff eller annan skada minskar sköldarnas laddning neråt tills dom når 0%. Då träffas rymdskeppets skrov vid nästa träff/skada. När sköldarna inte används kan de regenereras så att de är fullt laddade vid nästa träff.


En fotontorped genomtränger Enterprise-Ds sköld
Text markerad med denna färg är ej kanon
I serien Enterprise så är sköldarna annorlunda konstruerade. Då är det skrovet som är joniserat för att skydda rymdskeppet. Men effekten att skyddsstyrkan försämras vid träff/ansträngning är den samma.
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter