Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Transportörer

En transportör (eng: transporter) är en maskin som används för teleportering av fysiska objekt. Transportörer omvandlar en människa eller ett föremål till ett energimönster (en process som kallas "avmaterialisering"), därefter "strålas" det till en destination. Vid destinationen omvandlas energimönstret tillbaka till materia ("återmaterialisering"). Termen "Transportörolycka" används allmänt när en person eller ett föremål inte har återmaterialiserats på rätt sätt.

Transportören uppfanns i början av 2100-talet av Dr. Emory Erickson, som också blev den första människa att transporteras framgångsrikt. (Daedulus) Fastän Enterprise NX-01 har en transportör, så används den sällan. Istället föredrar man andra sätt att förflyttas på, som exempelvis med rymdskyttlar. (Broken Bow, del I) Av besättningen ombord på 2200-talets USS Enterprise används den dock frekvent. Under 2300-talet betraktas transportörerna som mycket pålitliga och det säkraste sättet att resa på. (Realm of Fear)Transportören förklarad (generell)
Text markerad med denna färg är ej kanon
Nyheter: 070605

Nyheter: 090127En vetenskaplig kommentar

Generellt skulle en teleportering av en människa (eller något annat föremål) kräva följande steg:
  • Avsök personen vid sändarstationen för att extrahera all information om atomerna i dennes kropp.
  • Skicka instruktioner till en mottagarstation hur atomerna vid stationen skall sättas samman.
  • Återuppbygg kroppen (d.v.s. replikera det exakta mönstret genom att använda atomer av samma slag) vid den mottagande stationen, men förstör samtidigt den ursprungliga kroppen.

Fastän själva teleporteringen skulle vara ögonblicklig, innebär kravet att informera den mottagande stationen att en fullständig teleportering inte skulle kunna överskrida ljushastigheten.

Detta schema fungerar anmärkningsvärt nog för partiklar på kvantnivå, som fotoner och atomer. Och även om inga existerande lagar förhindrar att en teleportering också skulle kunna ske för människor, är det högst osannolikt att detta skulle kunna göras - åtminstone inom en överskådlig framtid. Den stora haken är att de unika kvantegenskaper som gör en teleportering möjlig, snabbt försvinner när objekt skalas upp till makroskopisk storlek.
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter