Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Klassifikation av markanläggningar

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

Klassifikation av markanläggningar

 

Markanläggningar skall tolkas löst, då dessa kan utgöras av allt från landmärken till kolonier. Till skillnad från de övriga klassifikationerna (för rymdskepp och rymdstationer) går det inte alltid att ordna markanläggningarna efter storlek. Exempelvis finns det inget som säger att en utpost nödvändigtvis är mindre eller större än en station. Dessutom kan markanläggningarna uppfylla flera klassifikationer (utposten kan t.ex. även vara en station). I första hand har benämningen på anläggningen varit avgörande för hur den skall placeras, i andra hand anläggningens mest dominerande egenskap/det mest karakteristiska för den. Kolonierna som tagits med har bedömts vara de mest framträdande i serierna/filmerna.

 

Skeppsvarv

 

Baser

 

Stationer

 

Utposter

 

Skolor

 

Kolonier

 

Landmärken

 

Planetoid

 

Framtida interplanetariska kolonier (supplement)

[Index]

Sid 1

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

Klassifikation av markanläggningar

 

Skeppsvarv

 

Bajkonur-kosmodromen (eng. Baikonur Cosmodrome)

 

Ett civilt skeppsvarv under Federationens regi placerat på Jorden i Kazachstan. År 2123 sändes koloniskeppet SS Mariposa (DY-500-klass) upp härifrån och 2363 forskningsskeppet SS Tsiolkovsky (Oberth-klass).

 

Riversides skeppsvarv (eng. Riverside Shipyard)

 

I den alternativa verkligheten var anläggningen konstruktionsplatsen för USS Enterprise (år 2250). Skeppsvarvet låg på Jorden i sektor 47 Riverside, Iowa. Härifrån tog sig även Stjärnflottans kadetter till omkretsande rymdstationer.

 

Stillhetens bas (eng. Tranquility Base)

 

En bas placerad i Stillhetens hav på Månen. År 1969 utgjorde havet platsen för den första månlandningen. Från 2200-talet fanns här ett skeppsvarv som bl.a. byggde USS Defiant.

 

Utopia Planitias varvskomplex (eng: Utopia Planitia Fleet Yards)

 

Ett varvskomplex som var uppdelat på en planetbaserad del (Mars) och en rymdbaserad del. Varvskomplexet var en nyckelanläggning för Federationen och hade konstruerat ett otal olika typer av rymdskepp.

 

Baser

 

Arkariabasen (eng: Arkaria Base)

 

En Federationsanläggning på planeten Arkaria som kontrollerade rymddockan Remmler Array. Dockan användes huvudsakligen för baryonavsökningar (baryoner ansamlades på skrovet som ett resultat av warpfärder). Arkariabasen administrerades av arkarier och Stjärnflottan gemensamt. Jean-Luc Picard passade ofta på att ta en ridtur på ridstigarna som omgav basen när USS Enterprise-D var på besök.

 

Darwinbasen, forskningsanläggning för genetik (eng. Darwin Genetic Research Base)

 

Forskningsanläggning som även enbart kallades Darwinbasen. Basen fanns på planeten Gagarin IV och bedrev genetiska forskningsprojekt, som t.ex. arbetet på att skapa ett aggressivt immunsystem kapabelt att angripa virus och bakterier innan de tagit sig in i den mänskliga kroppen. Andra projekt innefattade telepati, telekinesis och accelererat åldande (för att barnen fortare skulle bli vuxna). Darwinbasen hade samma utformning som Arkariabasen (se ovan).

[Index]

Sid 2

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Baser (forts..)

 

D'Drens medicinska anläggning (eng. D'Dren Medical Facility)

 

Ett cardassiskt sjukhus i ett bajoranskt interneringsläger inom Bajorsektorn. Vid sjukhuset utvecklades bl.a. ett vaccin mot Fostossaepidemin som härjade på Bajor under 2375.

 

Delta Vegabasen (eng. Delta Vega Base)

 

En obemannad bas för litiumbrytning på planeten Delta Vega som var helt automatiserad. Basen som drevs av Galaktiska gruvkompaniet besöktes bara en gång vart tjugonde år. USS Enterprise stannade till vid anläggningen 2265 efter att ha allvarligt skadats i den Galaktiska barriären. (Planeten är inte densamma som den som förekommer i Star Trek XI)

 

Gamla stadens bas (eng. Old City Base)

 

En ödsligt belägen bas som åtminstone var under drift under slutet av 2200-talet. Besöktes av USS Enterprise 2285.

 

Jordbasen Bobruisk (eng. Earth base Bobruisk)

 

En anläggning nära staden Bobruisk i Vitryssland. I staden Bobruisk bodde Worfs föräldrar.

 

Köpenhamnsbasen (eng. Copenhagen Base)

 

En anläggning som drevs av Federationen och levererade varor till bl.a. forskningsstationen Regula I (bild på del av packlåda).

 

Laktivias rekreationsanläggning (eng. Laktivia recreational facility)

 

Fritidsanläggning på planeten Akritiri som bombades med trilitiumgranater år 2373 av terroristgruppen Open Sky.

 

Unionsbasen (eng. Union Base)

 

Namn på en transporteringsanläggning på Jorden som hade ett stort flöde av ständigt ankommande och avgående rymdfärjor.

 

Warp fem-komplexet (eng. Warp Five Complex)

 

En forsknings- och utvecklingsanläggning i Bozeman, Montana på Jorden där bl.a. Henry Archer och Zefram Cochrane arbetade med konstruktionen av Warp 5-motorn. Här höll Cochrane sitt historiska tal år 2119 vid öppnandet av anläggningen, vilket åtskilliga år senare kom att återspeglas i delar av Stjärnflottans berömda motto som inleddes med: "Att djärvt färdas...".

 

Wiemers medicinska anläggning (eng. Wiemer Medical Facility)

 

Ett sjukhus som fanns på två olika planeter; Melina II och Velos III.

[Index]

Sid 3

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Stationer

 

Farpointstationen (eng. Farpoint Station)

 

En station som byggdes på försvinnande kort tid på Deneb IV. Bandi, som invånarna på planeten kallades, erbjöd stationen till Stjärnflottan. Besättningen på USS Enterprise som besökte stationen 2364 var emellertid frågande till hur en så förhållandevis enkel civilisation kunnat konstruera en så avancerad station. Det fick snart sin förklaring när det visade sig att stationen i själva verket var en tillfångaatagen rymdvarelse. Efter att besättningen lyckats befria varelsen hjälpte Jean-Luc Picard till med att göra upp ett program för återuppförande av stationen, då förstås utan någon rymdvarelse inplanerad.

 

Stationen Salem 1 (eng. Station Salem One)

 

En station som liknats vid Pearl Harbor då den sannolikt var en viktig del i den gnista som tände det Romulanska kriget år 2156. Stationen låg sannolikt i närheten av eller i den senare införda Romulanska neutralzonen.

 

Tychostationen (eng. Tycho Station)

 

Föregångaren till Tycho City och en av de tidigaste månstationerna (region NA-01 i solsektorn) som åtminstone existerade från 2153 (bilden visar tygmärket på de uniformer som bars av stationsbesättningen).

 

Velarastationen (eng. Velara Station)

 

En station för terraformningspersonal på planeten Velara III under mitten av 2300-talet. Stationen innehöll både bostadsmoduler och laboratorier för de åtminstone fyra ombordvarande.

[Index]

Sid 4

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Utposter

 

Federationens medicinska insamlingsstation (eng. Federation Medical Collection Station)

 

En utpost som specialiserat sig på medicin. På stationen förvarades mängder av prover med olika typer av smitta, inklusive de fruktade plasmafarsoterna. På grund av de stränga säkerhetsbestämmelserna på stationen övervakades arbetet av en medicinsk förtroendeman. När USS Enterprise-D år 2365 besökte stationen var denne dr Hester Dealt (bilden).

 

Jordens utpoststationer (eng. Earth Outpost Stations)

 

En serie på åtta (8) utposter uppförda på asteroider i sektor Z-6 längs Federationens sida av den Romulanska neutralzonen. Utposterna uppfördes strax efter slutet av det Romulanska kriget 2160 för att göra det möjligt för Federationen att övervaka neutralzonen. Vid år 2367:s ingång hade antalet utposter utökats till åtminstone tjugotre (23) stycken, däribland den framträdande Sierra VI.

 

Ohniaka III:s forskningsstation (eng. Ohniaka III Research Station)

 

En utpost specialiserad på vetenskaplig forskning upprättad på planeten Ohniaka III. Stationen bemannades av 274 personer ur Stjärnflottan tills den förstördes 2369 av fanatiska borger ledda av androiden Lore. Inga ombord på stationen överlevde anfallet.

 

Utpoststationen 004 (eng. Outpost Station 004)

 

En väderstation på Kelemans planet som åtminstone existerade vid mitten av 2300-talet.

 

Vetenskapsstationen delta-05 (eng. Science Station Delta-05)

 

En Federationsutpost i sektor 3-0 utplånad någon gång under 2360-talet av borgerna.

[Index]

Sid 5

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Skolor

 

Alfa Centauris universitet (eng. University of Alpha Centauri)

 

Ett universitet på planeten Alfa Centauri som bl.a. ledde utgrävningar på arkeologiska platser på planeten Tagus III.

 

Andorias akademi (eng. Andorian Academy)

 

En ansedd andorisk konstskola, av många betraktad som den förnämsta inom Federationen. Ezris yngre bror Norvo studerade bl.a. här (bilden visar en av hans målningar).

 

Bajors universitet (eng. University of Bajor)

 

En institution för högre studier på planeten Bajor. Professor Surmak Ren (bilden) tog sin examen i medicin vid universitetet. Surmak som sedermera kom att utveckla ett motgift mot afasiaviruset vilket vid stjärndatum 46302,8 härjade på Deep Space 9.

 

Betazeds universitet (eng. University of Betazed)

 

Ett universitet på planeten Betazed. Deanna Troi studerade psykologi vid universitetet under 2350-talet. Universitetet företog även utgrävningar på planeten Tagus III.

 

Cardassias militärakademi (eng. Cardassian Military Academy)

 

En militär skola på Cardassia Prime där blivande officerare utbildades.

 

Centraluniversitetet (eng. Central University)

 

Ett universitet på Cardassia Prime. Under 2300-talet var Tekeny Gemors fru inkvisitor vid universitetet.

 

Culats universitet (eng. University of Culat)

 

Ett viktigare institut för högre studier på Cardassia Prime. Dr Crell Moset var chef för universitetets exobiologiska fakultet. Under 2370-talet utvecklade Moset ett botemedel mot fostossaviruset som härjade på Bajor.

 

Daystrominstitutet (eng. Daystrom Institute)

 

Även känt som Daystroms forskningsinstitut, var ett berömt säte för forskning inom Federationen (placerat på Jorden) under 2300-talet. Till institutet hörde flera mindre universitet som t.ex. Daystroms tekniska högskola och Daystroms arkeologiska institut. En filial till institutet fanns på planeten Galor IV.

 

Denobulas vetenskapsakademi (eng. Denobulan Science Academy)

 

Ett universitet på Denobula bl.a. ansvarigt för koordinationen av denobulanska vetenskapsmän. Dr Phlox studerade vid akademin under 2140-talet.

 

Federationens medicinska akademi (eng. Federation Medical Academy)

 

En medicinsk institution på Jorden inom Federationen och ett centrum för medicinsk forskning.

[Index]

Sid 6

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Skolor (forts...)

 

Kejserliga krigshögskolan (eng. Imperial War College)

 

En romulansk militärskola där både blivande militära officerare och medlemmar i Tal Shiar utbildades.

 

Marseilles Stjärnflottebas (eng. Marseille Starfleet base)

 

En filial i Frankrike till Stjärnflottans akademi i San Francisko. I en alternativ tidslinje läste dåvarande kadetten Tom Paris kurser vid basen.

 

Orioninstitutet för kosmologi (eng. Orion Institute of Cosmology)

 

En ansedd akademi för kosmologi på planeten Orion I. Ett növändigt krav för att kunna antas vid akademin var minst ett års erfarenhet på fältet. Besättningsmannen Mortimer Harren (bilden) tjänstgjorde ombord på USS Voyager under år 2371 i hopp om att samla tillräckligt med erfarenhet för att kunna söka till akademin.

 

Regulus III:s vetenskapsakademi (eng. Regulus III Science Academy)

 

Ett universitet på planeten Regulus III med gott rykte inriktat på vetenskap. Jake Siskos flickvän Mardah lämnade 2371 Deep Space 9 för att kunna studera vid universitetet.

 

Romulus akademi för underrättelsetjänst (eng. Romulan Intelligence Academy)

 

En utbildnings- och träningsanläggning på Romulus för medlemmar i den romulanska underrättelsetjänsten, Tal Shiar. Under 2360-talet undervisade kommendörkapten Konsab eleverna i militärhistoria.

 

Stjärnflottans akademi (eng. Starfleet Academy)

 

Stjärnflottans viktigaste utbildningsskola för blivande officerare inom Stjärnflottan. Akademin grundades officiellt 2161 med mottot "Ex Astris, Scientia". Huvuddelen av akademin ligger i Presidio, San Francisko. Normal studietid är fyra år, men vissa utbildningslinjer kan kräva ända upp till åtta års studier.

 

Stjärnflottans ingenjörsakademi (eng. Starfleet Technical Services Academy)

 

En utbildningsanläggning för teknisk personal på planeten Mars. Den snillrike ingenjören Alfonse Pacelli (bilden) som tjänstgjorde ombord på USS Enterprise-D från år 2365 hade en examen från akademin.

 

Stjärnflottans kommandoskola (eng. Starfleet Command School)

 

En institution på Jorden där Stjärnflottans officerare utbildades och tränades inför möjliga framtida kommandoposter. Bl.a. ingick kurser i rymdskeppsmanövrering. Manövrerna innefattade: Cochranes inbromsningsmanöver, flyktmanöver 1-n, undanmanöver 1-n, Immelmannvändning, Kavis Tekes undanmanöver, Kumehmanöver, L-4 manöver, Picardmanöver, Rikermanöver (bilden) samt andra standardmanövrer.

 

Kommendör Kathryn Janeway lärde sig på skolan att manövreringen av ett rymdskepp är en väldigt delikat process, men ibland tvingas man i verkligheten att bara "slå sig igenom".

[Index]

Sid 7

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Skolor (forts..)

 

Stjärnflottans medicinska akademi (eng. Starfleet Medical Academy)

 

En skola på Jorden för utbildning i medicin tillhörande Stjärnflottans medicinska enhet och Stjärnflottans akademi. Studenter som önskade bli läkare måste söka till akademin.

 

Några av de som studerat vid akademin var Leonard McCoy och Julian Bashir.

 

Vulcans institut för försvarsteknik (eng. Vulcan Institute for Defensive Arts)

 

En utbildningsanläggning på Vulcan. Vid institutet tränades studenterna i bl.a. bågskytte. Tuvok var i många år professor vid institutet i bågskytteteknik.

 

Vulcans vetenskapsakademi (eng. Vulcan Science Academy)

 

Ett utbildningsinstitut på Vulcan. T'Les, T'Pols mor, var instruktör på akademin fram till år 2154. 2249 bestämde sig Spock för att söka till Stjärnflottan istället för akademin som hans far Sarek önskat. Skälet var främst att Spock på grund av att han var halvvulkan aldrig skulle komma att ses som en jämlike bland de övriga studenterna. Vetenskapsakademin företog en del arkeologiska utgrävningar på Tagus III. År 2387 konstruerade akademin rymdfarkosten Jellyfish.

 

Zefram Cochranes gymnasium (eng. Zefram Cochrane High School)

 

Ett gymnasium på Jorden namngett efter den berömde vetenskapsmannen Zefram Cochrane. Geordi La Forge studerade vid gymnasiet under sin tonårstid.

[Index]

Sid 8

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier

 

Ajilon Prime

 

En M-klassplanet innanför Federationens gränser och nära den klingonska gränsen. På planeten fanns kolonin Tananda Bay liksom tre andra kolonier. År 2373 anfölls planeten av klingonska trupper. USS Defiant lyckades emellertid få till stånd ett eld upphör två dagar efter anfallet.

 

Archer IV

 

En M-klassplanet nära solsystemet som besöktes första gången av rymdskeppet NX-01 Enterprise (2151). Planeten fick sitt namn efter skeppets kapten Jonathan Archer. Archer IV som hade ett frodigt landskap med sprudlande växt- och djurliv saknade intelligenta inhemska livsformer. Trots att planeten närmast kunde betraktas som ett paradis, kunde människor och andra humanoider till en början inte bosätta sig här på grund av ett giftigt pollen som spreds av fler olika växter och orsakade paranoia. I början av 2200-talet fann man dock på ett bot, och efter det blev det en formlig befolkningsexplosion på planeten. Vi ingången till år 2270 uppgick befolkningen till 700 miljoner humanoider (i första hand människor och vulcaner).

 

Bajor VIII

 

Den åttonde planeten i Bajors solsystem med åtminstone två månar. På planeten fanns sex bajorkolonier med en befolkning på ett par tusen.

 

Beta VI

 

En planet som låg 900 ljusår från Jorden i ett stjärntomt område (s.k. stjärnöken). I mitten av 2200-talet fanns på Beta VI en Federationskoloni. År 2267, när USS Enterprise levererade förnödenheter till kolonin, korsade skeppet trelanernas planet Gothos.

 

Cestus III

 

En M-klassplanet i Cestussystemet som låg på gränsen mellan Federationen och Gornhegemonin, nära Metronkonsortiumet. Under det sena 2200-talet var Cestus III en av de avlägsnaste Federationsägda planeterna. Gorn som betraktade Cestus III som ingående i deras imperium anföll kolonin 2267 och jämnade den med marken. Besättningen på USS Enterprise lyckades dock senare driva bort markstyrkorna från planeten. Under 2300-talet koloniserades Cestus III på nytt av Federationen. År 2371 bildade kolonins invånare en baseballiga med sex lag.

 

Delta Rana IV-kolonin

 

En Federationskoloni på planeten Delta Rana IV i Delta Ranasystemet. Kolonin som hade runt 11000 kolonister dödades av arten Husnock år 2366, förutom 1 person. Denne ende överlevande visade sig vara av en ytterst mäktig art som kallades douwder. Personen som tagit sig namnet Kevin Uxbridge hämnades genom att ensam helt utplåna alla husnocker.

 

Denevakolonin

 

En av Jordens äldsta kolonier, etablerad någon gång före 2150-talet på Deneva Prime. År 2153 transporterade fraktskeppet ECS Horizon (kommendör Paul Mayweather, Travis Mayweathers far) gods till Denevastationen. Under 2260-talet passerade invånarantalet enmiljonstrecket (bara i huvudstaden fanns över 100 000 invånare). 2267 anfölls kolonin av parasiter som dödade mängder av kolonister, däribland George S Kirk, James T Kirks bror.

[Index]

Sid 9

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier (forts...)

 

Dorvan V

 

En M-klassplanet vid gränsen mellan Federationen och Cardassiska unionen. Under år 2350 bosatte sig amerikanska indianer från Jorden på planeten för att kunna bevara sin uråldriga kultur, och fortsätta leva i stort sett som de alltid hade gjort. Kolonin var en del av Federationen fram till 2370 då den ockuperades av cardassierna. Samma år besökte USS Enterprise-D kolonin för att försöka förmå invånarna att flytta till en annan planet. Invånarna vägrade dock, främst för att de kände en andlig samhörighet med Dorvan V.

 

Gamma Hydra IV

 

En planet i Gamma Hydrasystemet med en experimentell vetenskapskoloni. Planeten utsattes för kraftig strålning från en komet år 2267, vilken dödade fyra av kolonins sex invånare. De två övriga (kolonins ledare Robert Johnson och hans hustru) var döende när USS Enterprise samma år besökte kolonin.

 

Genomekolonin

 

En självförsörjande koloni med kupolinnesluten biosfär som grundades 2168 på planeten Moab IV (bebodd av människor). Kolonin hade för avsikt att bli det perfekta samhället där varje kolonist hade sin bestämda uppgift utifrån hans eller hennes genetiska förutsättningar. 2368 var kolonin nära att förstöras av ett stjärnfragment. Men med hjälp av personal från USS Enterprise-D förstärktes kupolerna, och hotet avvärjdes.

 

Golana

 

En M-klassplanet koloniserad av bajoraner i början av 2300-talet. Planeten befolkades före 300-talet av en tekniskt avancerad civilisation (sedermera utdöd). Några få reliker fanns fortfarande kvar, bl.a. en aktiv tidsportal (bilden) som upptäcktes av en händelse i en grotta 2374.

 

Iadarakolonin

 

En Federationskoloni ansvarig för nya rymdskeppskonstruktioner under det sena 2300-talet.

 

Janus VI-kolonin

 

En gruvkoloni tillhörande Federationen på planeten Janus VI. Gruvkolonin etablerades 2210 för att utvinna det stora överskottet av pergium, uran, platina och guld som fanns i berggrunden. Janus VI innehöll även en medveten art, Horta, som man till en början var omedveten om. Horta upptäcktes först 2267 när gruvarbetarna öppnade en ny gruvgång.

 

Mantilles

 

Den mest avlägsna befolkade Federationskolonin under 2200-talet, nära Vintergatans gräns. Omkring 2260 fanns på planeten 82 miljoner människor som leddes av en pensionerad rymdskeppskapten, Robert Wesley. År 2269 hotades kolonin av en kosmisk molnvarelse (bilden). Besättningen på USS Enterprise lyckades dock stoppa varelsen innan den konsumerat kolonin.

[Index]

Sid 10

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier (forts...)

 

Marskolonierna

 

Kolonierna på Mars tillhörde de äldsta bosättningarna, näst Månens, utanför Jorden. Den första kolonin uppfördes sannolikt någon gång före 2070-talet (Utopiakolonin), medan andra snabbt följde efter fram till år 2103 då kolonierna skapade ett förbund och dokumentet "Marskoloniernas deklaration av grundläggande rättigheter", ett viktigt steg mot ökad frihet speciellt i förhållande till Jorden, skrevs. Några av de första kolonisterna var förfäder till Jean-Luc Picard.

 

Marva IV

 

En planet i den demilitariserade zonen och ett läger för Maquiserna. USS Defiant besökte planeten 2373 och hittade en avhoppad säkerhetsofficer från Stjärnflottan, Michael Eddington (bilden).

 

Melonakolonin

 

En koloni som hindrades att uppföras av en mäktig kristallinsk entitet. De första kolonisterna transporterades av USS Enterprise-D till planeten Melona IV år 2368, och en andra våg av kolonister var planerad ett halvår senare. Innan några byggnader hann konstrueras på planeten förstördes emellertid allt levande - växter, insekter, bakterier, osv - på planeten av den kristallinska entiteten. De flesta kolonister lyckades undkomma, men kolonisering av Melona IV blev omöjlig.

 

Månkolonierna

 

De första kolonierna på Månen upprättades under det sena 2000-talet. På 2100-talet var Lunar 1 den största av månkolonierna. En annan koloni under samma tidsepok var Orfeus gruvkoloni.

 

År 2373 uppgick befolkningen på Månen till omkring 50 miljoner. Några av de mest intressanta platserna på Månen var Kopernikusstaden, Månhamnen, Stillhetens bas, Tychostaden, Nya Berlin och Armstrongsjön. I Kopernikusstaden föddes bl.a. Beverly Crusher.

 

Narendra III

 

En M-klassvärld i Narendrasystemet och platsen för en Klingonkoloni på 2100-talet, såväl som en Klingonutpost på 2300-talet. År 2152 ställdes kommendör Jonathan Archer inför rätta på kolonin, misstänkt för att ha konspirerat mot det Klingonska imperiet. Han dömdes till livslång exil på straffplaneten Rura Penthe. 2344 anfölls kolonin av fyra romulanska stridsfåglar, ett anfall som kom att få benämningen "Slaget om Narendra III". Rymdskeppet USS Enterprise-C under kommendör Rachel Garret (högra bilden) kom till undsättning, men gick under efter tapper strid.

 

Nya Providencekolonin

 

En koloni tillhörande Federationen på planeten Jouret IV med över 900 invånare. År 2366 bröts plötsligt kontakten med kolonin. Det visade sig att hela Nya Providencekolonin utplånats av borgerna. Tillsammans med flera andra anfall under åren strax före 2366 var detta början till en större borginvasion som till slut kulminerade i det för Federationen förödande "Slaget om Wolf 359".

[Index]

Sid 11

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier (forts...)

 

Omicronkolonin

 

En Federationsägd jordbrukskoloni på planeten Omicron Ceti III, ledd av Elias Sandoval. Kolonin bestod av 150 män och kvinnor som lämnat Jorden år 2263 och anlänt år 2264 till Omicron Ceti III. Målet med kolonin var att återgå till ett mindre komplicerat levnadssätt med endast ett fåtal enkla tekniska hjälpmedel. Kolonin var under lång tid utsatt för dödlig bertholdstrålning som man till en början inte hade något bot för.

 

Orionkolonin

 

En ökänd handelskoloni tillhörande Orionsyndikatet som etablerades under 2200-talet. Kolonin var speciellt ett centrum för handel med orionska slavflickor.

 

Orfeus gruvkoloni

 

Ett gruvkomplex som uppfördes 2090 på Månen och fortfarande var i drift under 2100-talet. Komplexet transformerades så småningom till en mobil anläggning som 2155 lämnade Månen för Mars.

 

Parallaxkolonin

 

Ett samhälle med "fria själar" placerat på planeten Shiralea VI. Invånarna tog väldigt lätt på livet och underhöll sig själva med bl.a. poesi, dans, sång och de berömda gyttjebaden (bilden), som även besättningen på USS Enterprise-D prövade på (de flesta njöt av det, men Worf kunde inte förstå finessen med att sitta helt stilla i gyttja och inte göra ett dugg).

 

Penthara IV-kolonin

 

En planet i Pentharasystemet som var platsen för en Federationskoloni. I kolonin fanns år 2368 mer än 20 miljoner invånare. Samma år slog en typ-C-asteroid ned på en av de obefolkade kontinenterna. Det enorma stoftmolnet som bildades riskerade att åstadkomma en nukleär vinter med mycket sträng kyla. Beräkningarna visade på en förväntad genomsnittlig temperatursänkning på upp till 12 grader Celsius. Men med assistans från USS Enterprise-D lyckades man avlägsna molnet i planetens atmosfär.

 

Planet Q

 

En Federationsplanet som hade en koloni under 2200-talet. På planet Q levde den briljante vetenskapsmannen Thomas Leighton.

 

Qu'Vatkolonin

 

En klingonsk utpost aktiv under mitten av 2100-talet. Qu'Vat bestod av åtminstone två bosättningar, en på norra och en på södra halvklotet och hade totalt flera miljoner invånare. Vid kolonin hade man försökt skapa förstärkta klingonska individer, men resultatet blev att man i stället råkade sprida ett livsfarligt virus. Dr Phlox lyckades emellertid finna på ett botemedel 2154.

 

Quadra Sigma III

 

Den tredje planeten i Sigma III-systemet och platsen för en Federationskoloni med 504 invånare. 2364 sände kolonin ut ett nödanrop efter en metangasexplosion i en gruva, vilket uppmärksammades av USS Enterprise-D. Samtidigt passade Q (bilden) på att utsätta besättningen för ännu ett av sina "omöjliga" test.

[Index]

Sid 12

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier (forts...)

 

Skagarankolonin

 

En planet som valdes av skagaranerna under 1800-talet för kolonisering. För att förenkla koloniseringen kidnappade skagaranerna en bosättning från västra USA och transporterade dem till skagaranernas planet som slavar. Människorna gjorde dock med tiden uppror vilket fick dem att dominera på planeten som art och under 2150-talet uppgick befolkningen till ungefär 6000 människor och 1000 skagaraner. Människor och skagaraner levde huvudsakligen i skilda läger inom en radie av ett tiotal mil.

 

Solosos III

 

En planet med en Maquiskoloni inom den demilitariserade zonen. År 2373 beslöt kommendör Benjamin Sisko som en desperat sista utväg att beskjuta planetens atmosfär med torpeder fyllda med trilitiumkvarts för att göra planeten obeboelig för människor under de nästföljande femtio åren. Skälet var att han ville tvinga Maquisledaren Michael Eddington att ge upp och sluta använda biogena vapen mot cardassierna. Planeten övertogs efter beskjutningen av cardassier som evakuerats från Veloz Prime och Quatal Prime.

 

Talaxernas asteroidkoloni

 

En koloni som uppfördes av talaxerna på en asteroid i deltakvadranten i slutet av 2300-talet. USS Voyager besökte asteroiden 2378 efter att ha upptäckt talaxiska livstecken i närheten. Talaxerna vägrade emellertid svara på alla anrop då de var under anfall av en annan art som bedrev gruvdrift i asteroidfältet. De visste inte om de nya besökarna var vän eller fiende. När det väl visade sig att USS Voyagers besättningen ville undsätta talaxerna så hjälpte de till med att sätta upp ett skyddande sköldsystem runt området, vilket tvingade de främmande gruvarbetarna att lämna asteroidfältet.

 

Tantaluskolonin

 

En straffkoloni under Federationens kontroll placerad på planeten Tantalus V. Kolonin som åtminstonde användes under 2200-talet bestod av ett fåtal ytliggande byggnader och en stor underjordsdel. Under jord fanns fängelser, terapiavdelningar och vaktofficerare. Hela Tantaluskolonin skyddades av ett kraftfält. (Bilden visar ingången till hissen)

 

Tau Cygna V

 

En M-klassplanet i Tau Cygnasystemet inom de Laurebältet. Planeten annekterades av Sheliakkollektivet 2255 genom "Fördraget av Armens". Efter att jordskeppet SS Artemis kraschlandat på planeten 2274 byggde de överlevande - ovetande om fördraget - upp en koloni. År 2366 hade befolkningen nått 15 243 invånare. Kolonins invånare tvingades dock samma år lämna planeten på grund av Sheliakkollektivets avtal med Federationen. Det var väsentligt att människorna hunnit lämna planeten innan de första sheliakkolonisterna anlände.

[Index]

Sid 13

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Kolonier (forts...)

 

Telsius Primes gruvkoloni

 

En bolomitutvinningsanläggning på Telsius Prime i deltakvadranten (drygt 30 000 ljusår från Jorden). Telsius Prime var telsiernas hemvärld. År 2376 förklädde sig två utomjordingar (Dala och Mobar) som Janeway och Tuvok för att lura av gruvkolonin stora mängder bolomit. Janeway lyckades dock lura Dala i en fälla som även kom att avslöja var stöldgodset hölls gömt.

 

Terra Nova

 

En M-klassplanet mindre än 20 ljusår från Jorden och den första planet som koloniserades utanför solsystemet (tidigare fanns kolonier på Månen, Mars och en del asteroider). Resan avgick från Jorden med rymdskeppet SS Conestoga 2069 och tog 9 år med en genomsnittshastighet på strax över warp 1. Människorna som bosatte sig på Terra Nova kallade sig för novaner.

 

Turkana IV

 

En misslyckad Federationskoloni på planeten Turkana IV i Turkanasystemet. Huvudbosättningen var Turkana City (bilden). Under 2330-talet kollapsade regeringsmakten vilket fick till följd att ett dussintal olika fraktioner bildades. De två klart största fraktionerna, "Koalitionen" och "Turkana IV-alliansen", ville båda utropa planeten till "sin egen". Från "Koalitionen" och Turkana IV flydde 2352, bara 15 år gammal, Tasha Yar den blivande Stjärnflotteofficeren på USS Enterprise-D.

 

Valo II

 

En M-klassplanet i Valosystemet med läger uppförda av bajoranska flyktingar som tvingats lämna sin hemvärld på grund av cardassiernas annektering av Bajor. Flyktingarna (senare Stjärnflotteofficeren Ro Laren spenderade sin uppväxttid här) levde under ytterst knappa förhållanden, och varje dag var en kamp för överlevnad. Vid ett besök 2368 av USS Enterprise-D - när de fruktansvärda förhållandena uppdagades - bestämdes att Federationen skulle bistå med en väl tilltagen humanitär hjälp.

 

Volan III

 

En planet i Volansystemet på den cardassiska sidan av den demilitariserade zonen. På Volan III fanns en Federationskoloni där många diskuterade bildandet av Maquiserna under 2370 för att kunna göra ett mer aktivt motstånd mot cardassierna, t.ex. att förstöra deras fraktskepp.

 

Xindi-arborealkolonin

 

En M-klassplanet inom Delphic Expanse och platsen för en Xindi kemocitanläggning. Xindi-arborealkolonin låg nära Tarquins planet och hade ett hundratal invånare. Kolonin var mycket fredlig; inga försvarssystem, inga aktiva sensorer, inga konstgjorda satelliter eller omkretsande rymdskepp. Ingen export av kemocit var ämnad för militären. När det blev klart att kemocit år 2153 skulle användes till xindiernas nya supervapen, kom anläggningens chefsingenjör Gralik Durr att nära samarbeta med besättningen ombord på NX-01 Enterprise för att sabotera sändningen avsedd för vapnet.

[Index]

Sid 14

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Landmärken

 

Apollos tempel

 

En helgedom som liknade den grekiska förebilden. Templet fanns på planeten Pollux IV. 2268 var USS Enterprise på ett kartläggningsuppdrag i beta geminorumsystemet och träffade på Apollo i närheten av Pollux IV. Apollo fångade skeppet i ett mäktigt kraftfält som tvingade besättningen att ta sig till templet för att på något sätt lista ut hur de skulle ta skeppet därifrån. Templet var den enda byggnaden på planeten i ett övrigt mycket grönskande och frodigt landskap.

 

Ateneum

 

Den centrala regeringsbyggnaden på planeten Ventax II som innehöll samtliga dokument författade av olika ventaxiska regeringar, t.ex. det 1000-åriga "Ardrakontraktet" (en slags djävulsbibel). Utvalda dokument kunde göras tillgängliga för allmänheten efter speciell prövning.

 

Centret för flottoperationer (eng. the Fleet Operations Center)

 

En byggnad som var huvudsätet för Förenade Jordens Stjärnflottekommando under början och mitten av 2100-talet. Byggnaden togs naturligt över av Förenade planetfederationen när detta förbund bildades 2161. Centret låg i närheten av Stjärnflottans högkvarter i San Francisko, Kalifornien. Under 2150-talet var centret värd för ett otal konferenser som tog upp olika möjliga former av samarbete mellan världar. Ytterst önskade man, speciellt från Jordens sida, en "Koalition av planeter".

 

Handelstornet (eng. Tower of Commerce)

 

Den största och högsta byggnaden på Ferenginar, och Ferengialliansens viktigaste byggnad. Från tornets "Tillfällenas kammare" styrde stornagus över hela det finansiella ferengiimperiet och från "Petitionernas kammare" delade nagus ut finansiella råd till behövande så länge som de betalade för dem.

 

Imperiehuset (eng. Imperial Hall)

 

En fästning på planeten Ilari varifrån autarken (en envåldshärskare) regerade med sin familj och sina rådgivare. Den tidigare byggnaden brann ned efter att den föregående autarken Tieran gjort uppror. Med hjälp av USS Voyager år 2373 lyckades man slå ned upproret och autarken Demmas kunde åter inta sin rättmätiga plats och bli landets ledare.

 

Krigarnas sal (eng. Hall of Warriors)

 

En antik kyrklik kammare nära det klingonska försvarshögkvarteret på den starkt befästa asteroiden Ty'Gokor. I den runda salens uthuggna väggvalv stod flera statyer av berömda hjältar ur Klingonimperiets historia. Mitt på golvet på en upphöjd platta brann ett fyrfat med en evig eld.

[Index]

Sid 15

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Landmärken (forts...)

 

Mars kulturarvsplatser

 

Platser på Mars där betydelsefulla artefakter från planetens historia visades upp. En kulturarvsplats låg i närheten av verteronkanonuppställningen (eng. verteron array) och omgärdades av ett staket. Innanför staketet fanns både Carl Sagans minnesmonument och NASAs Marsbil Sojourner (från Marsbesöket 1997). År 2155 flög delar av besättningen på NX-01 Enterprise förbi platsen i en liten rymdskyttel på väg mot verteronkanonerna.

 

Nakansk minnesplats

 

Ett monument byggt på den obebodda planeten Tarakis i deltakvadranten. Monumentet restes av nakaner för att påminna om den massaker som utfördes av en militärtrupp på civila och för att hedra de omkomna. Inbyggt i monumentet fanns en neurotransmitter som sände ut bilder av massakern till alla medvetna varelser som besökte Tarakissystemet.

 

Romulanernas senatkammare

 

Ett stort cirkulärt rum inuti senatshuset i Romulus huvudstad. I senatkammaren sammanträdde imperiets ledare. Senatorerna satt i tre rader närmast ingången och pretorn och medlemmarna i kommittén för löpande verksamhet (eng. continuing committee) satt längs väggen mitt emot.

 

Stora salen (eng. the Great Hall)

 

En viktig byggnad i den Första staden på Qo'noS'. Klingonernas högsta råd hade sammanträtt här under hundratals år. Flera hade handlat om personlig heder men även många av adelshusens öden hade avgjorts i byggnaden.

 

T'Karaths helgedom (eng. T'Karath Sanctuary)

 

En historisk plats i en ökenravin på Vulcan, drygt 7 mil söder om det heliga berget Mt Seleya. Under 2150-talet använde syrraniterna (lärjungar till Suraks texter) den heliga platsen för att slippa dödsstraff. Helgedomen var insprängd i ett berg och naturligt skyddad från avsökning. I slutet av 2300-talet var platsen i ruiner och hade inte använts på århundraden.

 

Xanthans flytande basar

 

En jättelik marknadsplats som flöt omkring på havet på planeten Xanthan. Basaren myllrade av olika arter som sålde och köpte varor av varandra. Konstruktionen bestod bl.a. av ett otal sprötliknande bryggor, var och en med ett flertal tillagda pråmar. År 2153 besökte rymdskeppet NX-01 Enterprise basaren för att få tag i mineralet trellium-D som ansågs effektivt för att isolera skeppet mot rumsanomalierna i Delphic Expanse.

[Index]

Sid 16

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Landmärken (forts...)

 

Åhörarnas sal (eng. Hall of Audiences)

 

Ett stort omöblerat rum där superdatorn Landru talade med sina lagstiftare och präster. Åhörarnas sal fanns på planeten Beta III i C111-systemet. Datorn Landru var gömd bakom en igenmurad dörr. Härifrån styrde Landru hela planetens befolkning vilket lett till att alla mer eller mindre betedde sig som viljelösa zombier.

[Index]

Sid 17

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Planetoid

 

Minnesplaneten

 

En planetoid som enbart innehöll en installation med en väldig minnesbank med beteckningen alfa. Det fanns även minnesbankar med efterleden gamma och delta, men dessa var mer som traditionella biblioteksanläggningar (om än mycket stora) och placerade tillsammans med andra installationer. Minnesbank alfa innehöll all information som var nedtecknad överhuvudtaget om samtliga medlemsstater i Federationen. Informationen var öppen för alla i galaxen och skyddades inte av vare sig vapensystem eller sköldar.

[Index]

Sid 18

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Framtida interplanetariska kolonier (supplement)

 

Månkoloni

 

NASA annonserade i december 2006 planerna på att börja bygga en permanent bas på månen kring 2020. Besättningar och materiel ska skickas upp med Ares V-raketer och den bemannade resan till Månen ska ske med hjälp av ett rymdskepp av Orion-typ, materiel ska däremot skickas över med obemannade automatiska transportfarkoster.

 

Under 2007 fick projektet namnet Lunar Surface Systems Concept Study (LSSCS) och omfattar bosättningssystem, resursutvinning (ISRU), månbilar, energiproduktion, förvaring, kartläggningssystem, säkerhetssystem och system för att tillmötesgå vetenskapliga behov. Under 2010 - 2011 förväntas studien genomgå en ny granskning. Projektet är förenat med mycket stora kostnader och det återstår att se om de beräknade utvecklingskostnaderna godkänns av den amerikanska kongressen.

 

 

 

Marskoloni

 

Att gå från Marslandaren till en bemannad resa till Mars (med Marsbas) är ett enormt steg som kräver att flera system fungerar ihop; bostadsmoduler med datorer, belysning, egenproducerat syre, vatten som återvinns, Marsbilar som kan återuppladdas, m.m. Systemen måste vara extremt tillförlitliga men kunna repareras på plats om det blir nödvändigt. För att kunna uppnå alla dessa mål menar man att flera moment först måste ha klarats av: ISS måste vara färdig till 2014, rymdfärjan tagits ur tjänst till 2011, en ny servicemodul plus kapsel för besättning utvecklats till 2015 och en bemannad rymdfärd till Månen företagits under 2020-talet. För närvarande är planen att en bemannad resa till Mars kommer att ske vid mitten av 2030-talet.

 

[Index]

Sid 19

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Framtida interplanetariska kolonier (forts...)

 

Asteroidkoloni

 

De flesta asteroider i solsystemet lämpar sig utmärkt för gruvdrift. Råmaterial som järn, nickel, titan, koppar plus flera andra material förekommer i rikliga mängder. Men även syre, vatten och väte skulle kunna utvinnas, vilket är en förutsättning för att en bas ska kunna konstrueras på asteroiden. En av de asteroider man speciellt tittat på är Ceres, den största asteroiden i asteroidbältet (ligger mellan Mars och Jorden). Ceres innehåller stora mängder vatten bundet i is och skulle vara ett utmärkt val som nav och huvudbas för gruvdrift på andra asteroider i bältet.

 

 

 

Venuskoloni

 

Venus är en stor utmaning för en framtida kolonisering. Att upprätta en bas på ytan vore med dagens teknik omöjligt, temperaturerna ligger här i genomsnitt på runt 500°C.

 

Däremot menar bl.a. NASAs forskare Geoffrey A. Landis att en svävande bas på molnhöjd har idealiska förutsättningar. På 50 km:s höjd är förhållandena närmast jordlika, lufttrycket ligger på 1 bar (besättningen behöver inte bära tryckdräkter), gravitationen på 0,5 g, temperaturerna skiftar mellan 0°-50°C. Basen kan vara av typen aerostat, ett skepp som hålls svävande genom att en eller flera ballonger är fyllda med vanlig luft (luft har 60 % större lyftkraft i Venus atmosfär än helium har på Jorden). Eftersom ballongerna är fyllda med luft skulle besättningen kunna befinna sig inne i ballongerna. Även jättelika konstruktioner som flytande städer vore möjliga så länge luftens lyftkraft är större än konstruktionens vikt.

 

[Index]

Sid 20

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Framtida interplanetariska kolonier (forts...)

 

Merkuriuskoloni

 

Merkurius har föreslagits som ett möjligt mål för rymdkolonisering, tillsammans med Månen, Mars, asteroidbältet och Venus. Permanenta kolonier kommer knappast att kunna uppföras någon annanstans än vid polarregionerna på grund av de extrema temperaturerna på övriga ställen på planeten. Merkurius är en liten planet, men har dubbelt så stor gravitation som Månen, vilket förstås är en fördel. Den är extremt rik på metaller och andra mineraler, och med dess närhet till solen skulle man ha tillgång till väldiga mängder solenergi. Eftersom Merkurius utsätts för kraftig strålning från solen lär man tvingas bygga basen eller baserna under jord.

 

 

 

Jupiter (Europakoloni)

 

Månen Europa är ett populärt val vid spekulationer om framtida interplanetariska kolonier, både inom science-fiction och bland forskarna. Möjligheten att det finns en jättelik ocean under isen med eventuellt liv, fascinerar bägge sidor. Ett stort problem med Europa är att den utsätts för kraftig strålning från Jupiter, 10 gånger intensivare än på Jorden. Ett annat problem är den extremt låga temperaturen, runt -170°C. Om människan ska kunna bosätta sig på Europa måste hon bygga baserna under jord, och t.ex. låta robotar utforska planeten.

 

Om liv hittas under isen uppstår även etiska problem med kontaminering av miljön, eller att människan eventuellt kan komma att utsättas för skadliga främmande mikroorganismer.

 

[Index]

Sid 21

 

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

O

O

 

 

Framtida interplanetariska kolonier (forts...)

 

Saturnus (Titankoloni)

 

Saturnus måne Titan är en av flera kandidater för möjliga framtida koloniseringar av de yttre planeterna. Titan är rik på mineraler och kolväten och skulle lämpa sig utmärkt för gruvdrift (kolväten kan användas som lokal energikälla). Den amerikanske forskaren Robert Zubrin menar att Titan på sätt och vis är den mest gästvänliga planeten i solsystemet. Atmosfären innehåller stora mängder kväve (liksom Jorden) och metan, metan i vätskeform finns på ytan och med stor sannolikhet även vatten. Den tjocka atmosfären skyddar helt mot strålningen från Saturnus och lufttrycket är bara 50 % högre än på Jorden. Under marken finns ammoniak som förs upp till ytan genom vulkanisk aktivitet. Vattnet kan enkelt omvandlas till syre, och med tillsatsen av kvävet bli andningsbar luft. Kväve, metan och ammoniak är idealiskt för att framställa gödningsmedel, som i sin tur kan ge livsmedel.

 

Observationer från bl.a. rymdfarkosten Cassini tyder på att det kan finnas exotiska former av mikroorganismer i metansjöarna.

 

 

 

Utanför Neptunus (Biotoper)

 

Den brittisk-amerikanske fysikern Freeman Dyson anser att de kometlika himlakropparna bortom Neptunus (Kuiperbältet, det inre och yttre Oortmolnet) är betydligt mer lämpade för kolonisering än planeterna. Himlakropparna kan innehålla allt från vattenis, ammoniak till kolrika blandningar, deuterium och helium-3. Kolonisatörerna kunde bygga roterande biotoper (konstgjorda livsmiljöer) i närheten eller skapa beboeliga hålrum inuti himlakropparna.

 

[Index]

Sid 22

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Wikipedia)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter