Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Android

 

En android är en avancerad form av robot, eller syntetisk organism, som utrustats med ett självmedvetande via artificiell intelligens (AI), och som konstruerats så att den efterliknar människan både till utseendet och i handling. En del androider, som t.ex. Data, hade dessutom själva eftersträvat att bli så "mänskliga" som möjligt. Till skillnad från cyborgen (en cybernetisk organism), som består av såväl biologisk vävnad som mekaniska delar, är androiden helt mekanisk.

 

Androiderna började ersätta andra typer av robotar under slutet av 2100-talet, då det blev klart att robotarna måste göras mer människolika för att effektivt kunna fungera ihop med människan. Den största utmaningen för androiderna var att passa in och fungera väl i samhället.

 

Den kanske trista konsekvensen av att androiden var en artificiell varelse var att de ofta fick ta jobb som människorna fann för farliga eller tråkiga, som t.ex. att samla upp skräp eller vistas i utrymmen med farliga ämnen. Generellt var androiderna många gånger starkare och motståndskraftigare än människan, vilket innebar att de kunde överleva i hårda och farliga miljöer. Det gjorde dem visserligen mycket användbara men innebar också att de lättare kunde förstöras, ett förhållande som under lång tid debatterades bland Federationens etiker.

 

 

Den första verkligt framgångsrika androiden i Federationen var den av dr Noonian Soong konstruerade androiden DataUSS Enterprise-D. Data utvecklades långt bortom den ursprungliga programmeringen och skapade ett förnyat intresse för humanoid robotik.

 

 

Soong-androidernas enskilt viktigaste del var den positroniska hjärnan, robotens huvuddator, som gav den ett medvetande (positronisk ska inte förväxlas med något som är härlett ur positron, elektronens antipartikel, utan syftar på området positronik som radikalt skiljer sig från ämnet elektronik). Den positroniska hjärnans delar bestod huvudsakligen av en legering av platina och iridium.

 

Den positroniska hjärnan fick inte konstrueras utan att man byggde in De tre lagarna, viktiga rättesnören för androiden som i första hand var avsedda att göra det omöjligt för en android att skada en annan människa utom när det var absolut nödvändigt. De tre lagarna var inprogrammerade i en s.k. R phase discriminating amplifier (R-fasstyrd urskiljningsförstärkare).

 

Positroniska implantat kunde även sättas in i människohjärnan, vid t.ex. hjärnskador.

 

Flera typer av androider kunde drabbas av interna systemfel om de råkade ut för logiskt olösbara problem eller logiska paradoxer (s.k. inducerad självförstörelse). Detta användes ibland emot dem.

 

Typer av androider

 

Automatiserade personella enheter

 

 

2372 fann USS Voyager en deaktiverad android som efter reparation av B'Elanna Torres identifierade sig själv som Automated Personnel Unit 3947 (Automatiserad personell enhet 3947). Den använde Torres välvilja för att vinna hennes sympati för 3947s "folk" som var på gränsen till utrotning efter att deras skapare, pralorerna, utplånats i ett krig av motsvarande APU:er från pralorernas fiende, cravikerna. Till slut fanns bara APU:erna kvar som fortsatte kriget på egen hand. (VOY: Prototype)

 

APU:erna refererades till som "robotar" fastän de starkt liknade androider.

 

Exo III-androider

 

 

En vis art på planeten Exo III, av Federationen kallade De gamla, fann ut hur man konstruerade sofistikerade androider för tusentals år sedan. De utvecklades så långt att de till slut fick känslor. De gamlas största bedrift var kanske konstruktionen av en androidduplikator med vars hjälp de kunde kopiera en levande varelse, inklusive minnena.

 

De gamla byggde emellertid sina androider för väl, enligt den överlevande androiden Ruk. De gamla blev rädda för sina androider och började deaktivera dem. Då androidernas överlevnad stod på spel lyckades de övervinna programmeringen och döda sina skapare.

 

Alla androider av Exo III-typ förstördes 2266. (TOS: What Are Little Girls Made Of?)

 

Android av Flint-typ

 

 

Endast en android av denna typ var känd, Rayna Kapec, som konstruerades av Flint, en odödlig människa. När USS Enterprise träffade på Flint 2269 hade denne levt i över 6000 år.

 

Slitningen mellan Raynas vilja att vara med - och sina starka känslor för - Kirk och hennes skyldighet att tillhöra Flint ledde till slut till kortslutning i Raynas kretsar och hon slutade att fungera. (TOS: Requiem for Methuselah)

 

Ilia-sonden

 

 

Ilia-sonden var en android som konstruerades av V'Ger för att samla in information om kolbaserade enheter ombord på USS Enterprise. Det var en mycket komplex konstruktion byggd utifrån kroppen av deltanen och kaptenen Ilia. Som en sidoeffekt av att ha baserats på en levande humanoid hade Ilia kvar flera aspekter av sin personlighet, sina feromoner och även sina känslor. Androiden Ilia innehöll molekylstora mikroprocessorer och miljarder hopkopplade mekaniska anordningar. (Star Trek: The Motion Picture)

 

Mudds androider

 

 

År 2268 flydde den ökände brottslingen Harry Mudd till en klass-M-planet som befolkades av tusentals avancerade androider ursprungligen från Andromedagalaxen. Androidernas skapare hade etablerat utposter över hela deras egen galax och några få i Vintergatan. Androiderna i Vintergatan träffade på den första levande varelsen när Mudd kraschlandade på deras planet.

 

Androiderna kunde leva i upp till 500 000 år och hade tillgång till avancerad medicinteknik med vilken de kunde transplantera humanoidhjärnor till androidkroppar och få de f.d. humanoiderna att bli praktiskt taget odödliga.

 

När androiderna försökte föra bort besättningen på USS Enterprise lyckades besättningen fly genom att utsätta de programmerat starkt logiska androiderna för ologiskt agerande och ett oförutserbart beteende. De förvirrade androiderna överbelastades, vilket fick dem att stänga av. (TOS: I, Mudd)

 

Androider av Sargontyp

 

 

Androider av Sargontyp var humanoida androider som skapades för att innehålla Sargons, hans fru Thalassas och deras vän Henochs själar. De tre var de enda överlevande av sin art.

 

De hade placerat sina själar i sfärer och blivit varelser av ren energi. Androidkropparna skulle ge dem rörlighet och möjlighet att lämna sin planet. De lånade människokroppar för att bygga sina androider.

 

Planen misslyckades när Henoch, överväldigad av förmågan att åter få uppleva fysiska förnimmelser, försökte förstöra Sargon och ta besittning över sin värd Spock. Fastän Henochs plan gick om intet bestämde sig till slut Sargon och Thalassa för att inte använda androidkropparna, då de inte hade disciplinen att använda sina mentala krafter i den fysiska världen. (TOS: Return to Tomorrow)

 

Androider av Soongtyp

 

 

En android av Soongtyp var en typ av android som först skapades av cybernetikern dr Noonian Soong. Androiderna var utrustade med sofistikerade positroniska hjärnor. Totalt skapades sex androider av Soong, varav dock endast de tre sista hade fullt fungerande positroniska hjärnor. De första fem androiderna konstruerades som avbilder av dr Soong fastän med blek hy och gula ögon. Ingen annan har sedan dess lyckats upprepa Soongs bedrift, men Data kom nära när han skapade sin dotter Lal. (TNG: Inheritance)

 

B-4

 

 

B-4 var en androidprototyp konstruerad av dr Noonian SoongOmicron Theta under 2330-talet. Han var en av tre misslyckade prototyper före konstruktionen av Lore. B-4 såg visserligen ut som både Data och Lore men var inte utrustad med en lika sofistikerad positronisk hjärna som sina bröder. Följden blev att han ställde enkla frågor som "Varför har den långe mannen päls i ansiktet?" eller beskrev maskinavdelningen helt enkelt som "Ett rum... med lampor." (Star Trek: Nemesis)

 

Lore

 

 

Lore var en android av Soongtyp som konstruerades av dr Noonian Soong och Juliana Soong vid kolonin på Omicron Theta, och aktiverades den 9 september 2335. Lore som var en avbild av dr Soong var den fjärde androiden som konstruerades och den första androiden med en fullt fungerande positronisk hjärna. Lore var extremt avancerad och hade förmågan att uppleva känslor. Dessutom hade han överlägsen styrka och intelligens jämfört med människan. Den emotionella programmeringen slog dock fel så till vida att Lore började visa tecken på känslomässig instabilitet och illvilja, och såg sig med tiden som överlägsen människan. (TNG: Datalore)

 

Data

 

 

Örlogskapten Data var en android av Soongtyp, den första och enda av sitt slag som tjänstgjort inom Stjärnflottan. Data skapades någon gång under 2330-talet och förstördes 2379 då han offrade sig själv för att rädda åttahundra män och kvinnor ombord på USS Enterprise-E.

 

Lal

 

 

Lal var en android som konstruerades av Data 2366 med en nyutvecklad submikrometers matrisöverföringsteknik. Med hjälp av sin egen positroniska hjärna som mall skapade Data Lal av två anledningar - för att försöka återskapa sin "far", Noonian Soongs arbete, och att uppleva fortplantning och att ha en familj. Data valde namnet på sin avkomma från det hinduiska ordet för "älskad". (TNG: The Offspring)

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter