Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Förenade jorden

 

Förenade jorden, eller mer formellt Republiken Förenade jorden (eng. United Earth Republic), var namnet på en planetär stat som skapades genom enandet av jordens länder i början av 2100-talet. Enligt romanen Articles of the Federation kom Förenade jorden till 2130 efter undertecknandet av dokumentet Traité d'UnificationPlace de la Concorde i Paris, Frankrike.

 

Förenade jorden fortsatte att existera som en politisk underenhet till Federationen efter att Förenade jordens regering hjälpt till att bilda denna interstellära stat 2161.

 

 

Förenade jorden hade representation - genom sin premiärminister - i den först bildade lösa försvarsalliansen Koalitionen av planeter (2155 - mellan ett fåtal stjärnsystem), som senare överfördes till Federationen (på initiativ av Förenade jorden och när antalet medlemmar stigit avsevärt). Förenade jorden dominerade politiskt inom den nybildade federala interstellära republiken, vilket ledde till att Federationens president fick sitt säte på jorden.

 

Förenade jorden var fortfarande indelat i politiska intresseområden men med nya benämningar jämfört med dagens: Europeiska alliansen (EA), Förenta staterna (USA), Östra koalitionen (ECON) och Afrikanska konfederationen (AC). Några länder och världsdelar var oberoende: Kanada, Ryssland, Mexico, Centralamerika, Sydamerika och Australien. Ett urval länder visas nedan.

 

Europeiska alliansen (EA)

Förenta staterna (USA)

Östra koalitionen (ECON)

Afrikanska konfederationen (AC)

Oberoende länder/världsdelar

 

 

Europeiska alliansen (EA)

 

Norden

 

Sverige

 

 

2050 sändes en expedition iväg för att konstruera en permanent utpost på Saturnus måne Titan. Skeppet med namnet SS Stockholm var framme vid månen drygt ett år senare (skeppet var ett s.k. kryoskepp, där besättningen hölls i konstgjord dvala större delen av tiden). På Titan grundades kolonin New Stockholm.

 

 

Fyra andra rymdskepp hade burit namnet USS Stockholm under 2200- och 2300-talet (i tur och ordning två fregatter, en spaningsfarkost och ett transportskepp).

 

 

I Stockholm fanns Centralbyrån för penologi som regelbundet skickade transporter och laster till olika straffkolonier inom Federationen under 2200-talet. Centralbyrån för penologi var en institution med syfte att behandla och placera ut kriminella. Den hade personal placerad på rehabiliteringskolonier, bl.a. på planeten Tantalus V, och genomförde forskning med avseende på återanpassningen av kriminella till ett normalt liv.

 

2200-talets främste vetenskapsman, Richard Daystrom (vinnare av både Nobelpriset och Zee-Magneespriset i fysik), föddes 2219 i Göteborg.

 

[Index]

 

Norge

 

 

Enligt Jonathan Archer fanns inga tropiska sjukdomar i Norge, vilket gjorde landet till ett bra ställe att semestra på för folk som ville undvika risken att drabbas av dessa sjukdomar. Han föreslog att Hoshi Sato skulle ta semester där efter att Xindi-krisen var över.

 

 

2327 föddes William Samuels, en jordbrukare i Federationens koloni på Volan II, i staden Bergen. Han blev senare medlem i the Maquis.

 

 

Erin Hansen, mor till Annika Hansen (som senare blev Seven of Nine), och Erins make Magnus Hansen bodde i Norge fram till 2354. Erin och Magnus var bägge exobiologer och de första som närmare studerade borgerna.

 

Rymdskepp av klassen Norway var en typ av Federationsskepp i tjänst under Stjärnflottan på 2370-talet. Det är okänt om klassen var av norsk konstruktion. Klassen vidareutvecklades för 2400-talet i spelet Star Trek: Online till Oslo-klassen.

 

[Index]

 

Danmark

 

 

Enligt Star Trek Fact Files var Danmark medlem av International Space Agency i början av 2000-talet.

 

 

En packbox från Copenhagen Base fanns i ett lagerutrymme i Genesis-grottan på planetoiden Regula. Det är oklart om Copenhagen Base var en markstation i Danmark.

 

USS Copenhagen var ett koloniskepp av Aerie-klass i tjänst under 2300-talet.

 

 

Från 2375 patrullerade rymdskeppet USS Denmark (av Saber-klass) djuprymd. Danmark hade från detta år tilldelats uppdraget att patrullera Federationens gräns.

 

[Index]

 

Island

 

 

I holoprogrammet Julian Bashir, hemlig agent föll Julian Bashir ut från ett luftskepp över Island. Lyckligtvis hade han på sig en fallskärm och kunde landa i närheten av en u-båt, vilken därefter plockade upp honom.

 

Anm. Under inspelningen av Star Trek XI övervägde man att filma på Island (för scenerna på de istäckta vidderna) men det blev aldrig så. Däremot filmade man på Island för efterföljaren Star Trek XII (för specialeffekternas skull).

 

[Index]

 

 

Övriga Europa

 

Storbritannien

 

 

Irland återförenades med Storbritannien 2024. År 2328 föddes Miles O'Brien i Dublin, Irland.

 

 

Kungliga akademin i England kartlade områden i rymden långt in på 2060-talet, bl.a. Shermans planet 2067.

 

 

Officerarna Malcolm Reed och John Kyle i Stjärnflottan härstammade från England.

 

Doktor Julian Bashir var av engelsk-arabisk härkomst.

 

 

I en okänd alternativ framtid var Data professor vid Cambridge University och bodde i sir Isaac Newtons hus.

 

Jessel Howard var en avlägsen förfader till dr Beverly Crusher. Hon levde i Skottland under 1600-talet.

 

 

Ronin (en medveten anafasisk livsform som behövde en kropp för att få fysisk form) föddes i Skottland 1647.

 

 

Montgomery Scott, chefsingenjör på USS Enterprise, var en framstående skotte som föddes 2222. År 2273 transporterades Montgomery Scott tillbaka till Skottland och år 1746 efter att ha träffat på varelsen WeylandCragon V. Scott talade sitt lands forntida språk, skotsk gäliska, flytande.

 

Caldoskolonin var en Federationskoloni (på Caldos II, 200 ljusår från jorden) som terraformades under 2200-talet och byggdes upp med Skottland som förebild. Grundstenarna från flera byggnader i olika skotska städer transporterades till Caldos II för att kolonin skulle kunna utformas i skotsk stil.

 

[Index]

 

Tyskland

 

 

År 2155 hade Vulcanska konfederationen ett konsulat i huvudstaden Berlin. Gornhegemonins ambassad fanns också här. Flera kolonier och skepp hade namngetts efter staden: kolonin Nya Berlin (med ett betydande invånarantal i slutet av 2300-talet), huvudkolonin Nya Berlinmånen (varifrån man bevittnade när NX-Beta uppnådde warp 2,5. Kolonin täckte en så stor yta på månen att den kunde ses från Jorden) och USS Berlin (Excelsior-klass. Patrullerade romulanska neutralzonen 2364). Rymdskeppet USS Emden (Constitution-klass) var namngiven efter staden Emden.

 

 

Enligt Star Trek Fact Files var Tyskland medlem av International Space Agency i början av 2000-talet.

 

 

Under 2260-talet tjänstgjorde kapten Karl Jaeger, som hade tyska föräldrar, som meteorolog och planetolog ombord på rymdskeppet USS Enterprise.

 

[Index]

 

Belgien

 

 

2325 föddes Devinoni Ral i Bryssel. Ral var empatisk genom att hans mor var halvbetazoid. Detta ledde till att han blev en skicklig förhandlare. 2366 representerade Ral krysalierna under förhandlingarna om Barzans maskhål ombord på USS Enterprise-D.

 

2372 var Antwerpen målet för en Dominion-attack. En infiltrerande formskiftare detonerade då en spränganordning i staden.

 

 

[Index]

 

Frankrike

 

 

Frankrike var medlem av International Space Agency i början av 2000-talet (Star Trek Fact Files).

 

2020 bildades en regering utifrån den ryske marxisten Leo Trotskijs ideal. Under 2024 års studentrevolter med en nytrotskistisk regering var inte Frankrike ett särskilt populärt turistmål.

 

2130 tecknades avtalet Traité d'Unification (Enandefördraget) i Paris (Place de la Concorde) om bildandet av Förenade jorden.

 

 

Med grundandet av Förenade planetfederationen 2161 blev Paris huvudstad i den nya interstellära sammanslutningen. I och med positionen som "Federationens hjärta" förlades många anläggningar tillhörande Federationen och Stjärnflottan i Frankrike. Stjärnflottans akademi hade en flygutbildningsbas i Marseille. Regeringsbyggnaden för Federationens president fanns från slutet av 2100-talet i Paris och i närheten av Place de la Concorde (presidentens huvudkontor låg på 15:e våningen i Palais de la Concorde).

 

Baren Club Ingénue från holoprogrammet Julian Bashir, Secret Agent fanns också i Paris.

 

 

Den 13 juli 2305 föddes Jean-Luc Picard i La Barre (en liten by i nordöstra Frankrike och i länet Haute-Saône. Se markeringen på kartan ovan).

 

[Index]

 

Grekland

 

 

På 500-talet f.Kr. levde den odödlige Flint (född 3834 f.Kr. i Mesopotamien) i Grekland, där han personligen kände den store grekiske filosofen Sokrates.

 

 

Under 400-talet f.Kr. anlände en grupp på 38 rymdfarare till jorden från Sahndarasystemet efter att systemets stjärna exploderat i en supernova. Gruppen som slog sig ner i Grekland kom att dyrka Platons läror. Efter den grekiska civilisationens fall lämnade de jorden och koloniserade en ny planet, Platonius, där de skapade ett samhälle med det antika Grekland som förebild. Invånarna kom att kalla sig för platonier.

 

 

Kapten David McAllan på USS da Vinci (av Saber-klass) delade en bostad i Grekland med fyra andra officerare i Stjärnflottan.

 

[Index]

 

 

Förenta staterna (USA)

 

 

2020 till 2024 - Fristäder

 

 

USA etablerade fristäder i ett försök att minska ökande arbetslöshet och fattigdom, vilket ledde till de s.k. Bellupploppen.

 

2026 till 2053 - Tredje världskriget

 

 

USA deltog i, och överlevde, det förödande tredje världskriget (över 600 miljoner människor dog) som kulminerade nära mitten av 2000-talet, och som del av den Västra alliansen (Nordamerika och Europa), i kriget mot den Östra koalitionen (Kina, flera andra asiatiska länder och Mellanöstern). År 2053 ledde fredsförhandlingar i San Francisco till ett slut på kriget.

 

2063 - Första kontakten

 

 

Vulcanerna tog för första gången kontakt med jorden via staden Bozeman i delstaten Montana. Det innebar också det första mötet med en främmande civilisation.

 

2153 - Xindiincidenten

 

 

Xindiernas första supervapen ödelade delstaten Florida.

 

2100-talet - Förenade jorden

 

 

USA var med vid upprättandet av Förenade jorden 2150 och Förenade planetfederationen 2161.

 

[Index]

 

Delstater

 

Alaska - William T Rikers hemstat.

 

Florida - Charles Tucker IIIs hemstat. Utsattes för xindiernas supervapen.

 

Georgia - Födelseplats för Leonard McCoy.

 

Indiana - Kathryn Janeways hemstat.

 

Iowa - Födelseplats för James T Kirk.

 

Kalifornien - Stjärnflottans högkvarter fanns i San Francisco och både kommendörerna Christopher Pike and Hikaru Sulu i Stjärnflottan var födda i delstaten.

 

Louisiana - Benjamin Siskos hemstat.

 

Montana - Platsen för första kontakten med utomjordingar (staden Bozeman).

 

New York - Födelseplats för Jonathan Archer.

 

Oklahoma - Första kontakten med klingonerna (nära staden Broken Bow) 2151.

 

South Carolina - Harry Kims hemstat.

 

[Index]

 

 

Östra koalitionen (ECON)

 

Östra koalitionen (ECON) var en fraktion som speciellt märktes under jordens tredje världskrig i mitten av 2000-talet. Fraktionen utsatte USA för en rad anfall.

 

Östra koalitionen bildades som en allians mellan supermakten Kina, de flesta asiatiska länder och Mellanöstern i början av 2000-talet. 2031 hjälpte Östra koalitionen till med att avleda flera asteroider som hotade att slå ner på jorden och utplåna allt liv.

 

Den Östra koalitionen var en betydande rival till Förenta staterna och den Europeiska alliansen. Under 2030- och 2040-talen urartade relationerna mellan de tre politiska aktörerna till den grad att ett världskrig till slut bröt ut.

 

Den tändande gnistan orsakades egentligen av en terroristorganisation, Optimum Movement, som fick USA att tro att den Östra koalitionen låg bakom atombombsprängningar i 25 amerikanska städer, vilket ledde till ett massivt kärnvapenanfall på den Östra koalitionen, som svarade med samma mynt. När terroristorganisationen, efter flera års stridande mellan den Västra alliansen (Nordamerika och Europa) och den Östra koalitionen, även angrep den Östra koalitionen (och då det också blev klart vilka som var skyldiga till att kriget uppstod) svarade koalitionen med en så massiv och våldsam vedergällningsattack att Optimum Movement praktiskt taget utplånades. Inte långt efteråt tecknades ett fredsavtal mellan den Västra alliansen och den Östra koalitionen.

 

Östra koalitionen drabbades hårdast av alla inblandade. Städer som Karachi i Pakistan och New Delhi i Indien ödelades när atombomber exploderade över dem. Så sent som 2079 var fortfarande många samhällen dåligt fungerande på grund av den laglöshet och det kaos som blev följden av de ohyggliga världstäckande kärnvapenanfallen under kriget.

 

2063, tio år efter kriget, trodde många i Bozeman, Montana, (vid Enterprise-Es besök) att borgsfärens (som rest tillbaka i tiden för att förhindra utvecklingen av warpmotorn) eldgivning mot staden berodde på ett nytt anfall från den Östra koalitionen.

 

[Index]

 

Kina

 

 

Kina upptågs i Förenade jorden i mitten av 2150-talet.

 

 

År 2151 hävdade kommendör Jonathan Archer att det äldsta munkkloster han någonsin besökt låg i Ngari, Tibet.

 

När dr Phlox besökte jorden i mitten av 2100-talet försökte han bekanta sig med flera av planetens religioner, bl.a. buddism. För att studera religionen spenderade han två veckor i ett tibetansk kloster, där han lärde sig sjunga i treklangsstämmor med höga laman.

 

 

År 1932 knivmördades sju kvinnor i Shanghai av Redjac-entiteten. Morden förblev ouppklarade fram till 2267.

 

 

I ett av dr Julian Bashirs holodäcksäventyr, Julian Bashir, Secret Agent, spelade han en brittisk spion som opererade i Hongkongs stadsdel Kowloon på 1960-talet.

 

 

Några rymdskepp gavs namn som hade anknytning till Kina: USS Tian An Men var ett rymdskepp av Miranda-klass som tjänstgjorde under senare hälften av 2300-talet (namnet Tian An Men hade sitt ursprung i Tiananmen Square (Himmelska fridens torg)).

 

USS Yangtzee Kiang var en tung skyttel av Danube-klass som var i tjänst under 2369 (Yangtzee Kiang var hämtat från namnet på Kinas största flod).

 

[Index]

 

Japan

 

 

Kommunikationsofficeren Hoshi SatoEnterprise NX-01 föddes 2129 i Kyoto, Japan.

 

 

När Hikaru SuluUSS Enterprise besökte planeten Neolithia 2267 jämförde han den med Kyotos nationalpark. Shimizu Hana, mor till Hikaru Sulu, var från ön Shikoku.

 

När Valsonden 2286 försökte kontakta knölvalarna i oceanerna, täcktes Tokyo som en konsekvens av detta helt av moln.

 

 

Kyle Riker, far till William T Riker, var under sin tid som civil rådgivare vid mitten av 2300-talet stationerad på Tokyobasen i närheten av Tokyo. På basen utarbetade han de s.k. Fuurinkazan krigsstrategierna.

 

 

Botanisten Keiko O'Brien, först ombord på USS Enterprise-D och senare på rymdstationen Deep Space 9, föddes i staden Kumamoto (med efternamnet Ishikawa) där hennes mor forfarande levde. År 2369 hotade Keiko med att flytta tillbaka till Kumamoto efter att ha sett hur inkvarteringarna såg ut på Deep Space 9.

 

 

Minst ett dussintal rymdskepp var döpta efter japanska städer, Japans öar eller historiska japanska fartyg. Det mest kända rymdskeppet var kanske USS Yamato, USS Enterprise-Ds systerskepp.

 

[Index]

 

 

Afrikanska konfederationen (AC)

 

 

Afrikanska konfederationen var en politisk sammanslutning, i vilken ingick flera länder på den afrikanska kontinenten.

 

I början av 2000-talet var Afrika starkt påverkat av sjukdomen aids.

 

 

Under Eugenetiska krigen utspelade sig många slag i Nordafrika. Kommendör Jonathan Archers gammelfarfar deltog i kampanjen i Nordafrika. Under konflikten kontaktade han fiendens styrkor och lyckades få över flera icke-stridande civila i säkerhet.

 

 

Jonathan Archer företog en resa till Östafrika, där han bl.a såg en gasell föda.

 

 

Nyota Uhura föddes 2239 i Östafrika och hade swahili som modersmål.

 

 

I huvudstaden Dakar i Senegal (Se) fanns under 2300-talet en produktionsanläggning för naniter.

 

 

Stjärnflottans officerare Geordi La Forge och Matrina Sedik föddes inom den Afrikanska konfederationen. Enligt romanen Losing the Peace av William Leisner föddes Geordi La Forge den 16 februari 2335 i huvudstaden Mogadishu (då en blomstrande och fredlig metropol) i Somalia (So).

 

 

År 2369 berättade holodäckskaraktären Regina Bartholomew för Reginald Barclay om sin resa till Afrika, där hon deltog i en safari och tilläts ha på sig långbyxor hela tiden. Barclay hade då aldrig varit i Afrika.

 

 

I Nairobi, Kenya (Ke), fanns ett framstående universitet, University of Nairobi, där dr April Wade arbetade med medicinsk forskning. År 2371 blev hon nominerad för det prestigefyllda medicinpriset Carrington Award.

 

 

Ett par rymdskepp med afrikanska namn hade utmärkt sig: SS Xhosa var en kryssare av Antares-klass som konstruerades vid månens skeppsvarv under 2200-talet, och var under befäl av kommendör Kassidy Yates. Namnet Xhosa var härlett ur namnet på en infödd folkstam i Sydafrika (SA).

 

USS Biko var ett spaningsskepp av Oberth-klass som var i tjänst under den senare delen av 2300-talet. USS Biko var namngiven efter den sydafrikanske antiapartheidaktivisten Stephen Biko.

 

[Index]

 

 

Oberoende länder/världsdelar

 

Kanada

 

 

År 2154 föreslog Jonathan Archer Kanada och Norge som bra platser för Hoshi Sato att vila upp sig på efter Xindiincidenten. På grund av sitt geografiska läge hyste Kanada inte några tropiska sjukdomar.

 

 

Clark Terrell var kommendör på USS Reliant (av Miranda-klass) och föddes 2233 i Vancouver.

 

 

Löjtnant Sam Lavelles (USS Enterprise-D) farfar var från Kanada (själv var han dock född i Tycho City på månen). Vid ett försök till kallprat påpekade Lavelle för den i Alaska födde William T Riker att både Kanada och Alaska "får väldigt mycket snö", vilket Riker höll med om.

 

 

Michael Eddington (från början säkerhetsofficer på DS9, men senare medlem i the Maquis) var från Kanada.

 

 

År 2365 framträdde Torontos stadshus i den Iconiska porten som man hade hittat på planeten Iconia.

 

 

Under 2300-talet var Calgary fortfarande ett populärt turistmål, speciellt för kadetter vid Stjärnflottans akademi som tyckte om att åka skidor här.

 

 

Översköterskan Alyssa Ogawa (USS Enterprise-D och senare USS Enterprise-E och USS Titan) föddes i Vancouver 2343.

 

Rymdskeppet Bluenose IV deltog i det Stora rymdskeppsracet och startade från Kanada 2269.

 

University of Pacifist Studies fanns i Vancouver.

 

Tellariten Kav glasch Vokrak, jordkorrespondent för Tellar News Service, hade sina kontor i Vancouver.

 

 

Anm. I staden Vulcan i Kanada finns massor av Star Trek-kläder och souvenirer på Vulcan Tourism & Trek Station. Dessutom pryds turistcentrumet av ett rymdskepp med en skylt på vulcanska.

 

[Index]

 

 

Ryssland

 

 

Pavel Chekov föddes i Ryssland 2245. Hans fästmö, Irina Galliulin, var en forskare från Ryssland.

 

 

Sankt Petersburg kände av effekterna av Valsonden 2286. Hela staden blev strömlös och drabbades av ett kraftigt molntäcke som blockerade ut allt solljus, vilket fick temperaturen att sjunka häftigt. Staden undsattes av James T Kirk ombord på HMS Bounty (en klingonsk Bird-of-Prey).

 

Örlogskapten Ivan Verov var en ryskfödd chefsforskare på USS Incursion (Defiant-klass).

 

 

Ryssarna Sergey och Helena Rozhenko adopterade WorfKhitomer efter att hans riktiga föräldrar dödats, och uppfostrade honom som sin egen son. En stor del av hans liv i ungdomen var förlagd till en stad vid Uralbergen i Ryssland.

 

I holoprogrammet Julian Bashir, Secret Agent drabbades staden Vladivostok av en jordbävning som skapats av underjordiska lasrar konstruerade av Hippocrates Noah. Julian blev kär i en spion hos fienden, Anastasia Komananov. Trots att de verkade för motsatta säkerhetstjänster blev de så småningom involverade i en kärleksaffär.

 

 

Flera rymdskepp var namngivna efter staden Moskva: koloniskeppet USS Moscow (Aerie-klass), kryssaren USS Moscow (Baton Rouge-klass), trupptransportskeppet USS Moscow (London-klass), fregatten USS Moscow (Loknar-klass), transwarpspaningsskeppet USS Moscow (prototyp av Moskow-klass) och eskortjagaren USS Moscow (Defiant-klass). Två rymdskepp efter Leningrad: transwarpspaningsskeppet USS Leningrad (Moskow-klass) och den tunga jagaren USS Leningrad (Constellation-klass). Ett rymdskepp efter Vladivostok: fregatten USS Vladivostok (Loknar-klass). Det fanns också ett antal skyttlar uppkallade efter ryska städer eller floder (t.ex. USS Samara och USS Volga)

 

[Index]

 

 

Mexico

 

 

Vid mitten av 2100-talet besökte Malcolm Reed en gång ett spa i Mexico och hävdade att det var en av de mest avkopplande platser han varit på.

 

 

Enligt Jeri Taylors roman Pathways bodde B'Elanna Torres far John Torres (make till Miral Torres) i Mexico.

 

[Index]

 

 

Centralamerika

 

 

Gummiträdets folk var en folkstam som tillhörde Amerikas ursprungsbefolkning och fanns i en isolerad del av Centralamerikas regnskogar. Runt 43 000 f.Kr. besökte utomjordingar, av Gummiträdets folk kallade Himmelsandar, från deltakvadranten folkstammen och skapade en genetisk länk till dem. Några av ättlingarna levde fortfarande kvar här under 2300-talet. En av dessa var Kolopak, Chakotays far, som år 2344 tog med den då femton år gamla sonen på en expedition för att finna de som fanns kvar av Gummiträdets folk. De fann folkstammen och Chakotay fick en tatuering som inspirerats av Himmelsandarna.

 

 

Tjugosex år senare upptäckte USS Voyager Himmelsandarnas hemvärld i deltakvadranten och Chakotay fick höra berättelsen om när Himmelsandarna besökte hans förfäder.

 

När USS Voyager oavsiktligt reste tillbaka i tiden, från 2373 till 1996, spekulerade Chakotay i att han kunde arbeta som arkeolog i Centralamerika om det inte gick att återvända till deras egen tid. Han trodde t.o.m. att han skulle kunna vinna ett Nobelpris eftersom många upptäckter fortfarande inte hade gjorts.

 

[Index]

 

 

Sydamerika

 

 

År 2153 drabbades kontinenten av en kraftigt förstörande energistråle genom ett anfall från xindierna, vilket bl.a. ledde till att miljontals människor dog i Venezuela (Ve).

 

 

I slutet av 2260-talet startade lurifaxen Harcourt Fenton Mudd en affärsverksamhet i Colombia (Co) som baserade sig på det klingonska kaffet Raktajino. Kaffet spreds över hela Federationen och var en populär dryck på rymdstationen Deep Space 9.

 

 

Flera lite märkliga etiketter förekom på raktajino-flaskorna, som t.ex. "100 % columbianskt", "Tillverkat på jordens Gröna kullar" (anspelar på en roman av science fiction-författaren Robert Heinlein) och "Importerat av Harcourt Mudd".

 

I holoprogrammet Julian Bashir, Secret Agent hade Hippocrates Noah en laseranläggning i Sydamerika.

 

 

År 2359 ingick Mark Johnson, som var förlovad med kommendör Kathryn Janeway, i ett filosofiskt sällskap som etablerat sig i Sydamerika under namnet the Questor Group. Under sin tid där besökte Johnson ofta en tennisklubb i Curitiba, Brasilien (Bra).

 

[Index]

 

 

Australien

 

 

Det var känt att Stjärnflottans officerare hade överlevnadsträning i Australiens obygder, där de lärde sig att överleva genom att bl.a. dricka återvunnen svett och äta ormkött. Charles Tucker III och Jonathan Archer tillbringade två överlevnadsveckor i Australien under 2140-talet.

 

 

A.G. Robinson (den förste som bröt igenom Warp-2-barriären) flög till Alice Springs för överlevnadsträning i Australien under slutet av 2150-talet.

 

 

I mitten av 2100-talet hade vulcanerna ett konsulat i Canberra. Det var ett av målen för Terra Primes (en xenofobisk terroristorganisation) Verteron pulskanoner 2155 när de krävde att alla som inte var människor skulle lämna solsystemet.

 

 

Sarah Sisko, mor till Benjamin Sisko, dödades i en svävfarkostolycka i Australien när hon arbetade som holofotograf.

 

 

Botany Bay var under 2100-talet en straffkoloni vid Australiens kust.

 

När kommendör James T Kirk upptäckte att namnet på förwarpfarkosten SS Botany Bay var hämtat från namnet på en straffkoloni antog han att farkosten kunde vara ämnad för fångtransporter till straffkolonier.

 

Under 2100-talet var landet känt som Oberoende republiken Australien. Det var den sista av de gamla nationalstaterna som gick med i Förenade jorden. År 2370 nämnde dr Beverly Crusher Australien som det land som längst höll stånd mot att ingå i Förenade jordens regering.

 

 

De två knölvalarna som hämtades av James T Kirk till 2200-talet, George och Gracie, gavs ett nytt hem på New Cetacean Institute vid det Stora barriärrevet.

 

Flera rymdskepp hade namn efter Australiens städer.

 

[Index]

 

 


 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter