Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Romulanska stjärnimperiets befälsgrader och gradbeteckningar

De romulanska militärgraderna härstammade från det forntida vulcanska rankningssystemet som även användes av den vulcanska militären till mitten av 2100-talet. Det hade vissa likheter med olika rankningssystem på jorden. Tal Shiar, den romulanska underrättelsetjänsten, använde ett annat system, vilket även förekom hos de romulanska vaktstyrkorna.

 

Det romulanska rankningssystemet var mindre uppdelat än Stjärnflottans system, dvs. det hade färre grader. Varje officer som uppnådde amirals grad ansvarade militärt för ett större område inom imperiet. Centurierna utgjorde ryggraden i den romulanska flottan och kunde befordras till kommendörlöjtnanter om de uppvisat prov på exemplariska och utpräglade ledar- och befälsegenskaper.

 

Ledaren för det Romulanska stjärnimperiet benämndes pretor. Pretorn var den som verkställde politiska och militära beslut. Han var också den romulanska senatens ordförande.

 

 

 

2300-talet

 

Gradbeteckningen bars på den högra sidan av kragen.

 

Flaggofficersgrader

 

Även om inte alla flaggofficerare var senatormedlemmar, bestod flaggofficerarna oftast av familjemedlemmar som hade kopplingar till den romulanska senaten.

 

Storprimus

Amiral av flottan* [Primus]

Amiral

(Grand Primus)

(Fleet Admiral* [Primus])

(Admiral)

 

 

Övriga officersgrader

 

Romulaner som examinerats vid den romulanska flottakademin innehade alltid någon av dessa officersgrader. Graderna hade endast några få gånger givits till icke-romulaner.

 

Kommendörkapten

Kommendörlöjtnant

Centurion

Kapten

Löjtnant

(Commander)

(Subcommander)

(Centurion)

(Lieutenant)

(Sublieutenant)

 

 

Inskriven personal

 

Ulanen beskrevs som en "låg" medlem av vaktstyrkan.

 

Ulan

(Uhlan)

 

*= Även general (politisk inriktning).

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter