Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Cardassiska unionens befälsgrader och gradbeteckningar

Cardassiska unionens militärgrader liknade dem som användes av Federationen. Några viktiga skillnader fanns dock. En Legat motsvarade t.ex. nivåmässigt en amiral, men hade en mer politisk inriktning.

 

Cardassiska centralkommandot använde ett system av hierarkiskt ordnade befälsgrader, där alla försvarsgrenarna använde samma benämningar. En gorr var den lägst rankade soldaten, den grad varifrån alla rekryter började. Garresherna, som var på nivån närmast över, utgjorde stommen inom militären. Den lägsta officersgraden var gil, följd av glinn, dalin, dal och gul.

 

Officerare måste åtminstone ha uppnått graden glinn för att kunna leda en avdelning på ett rymdskepp eller en rymdstation. För att föra befäl över ett mindre rymdskepp krävdes åtminstone graden dalin eller dal. Gulerna motsvarade ungefär Stjärnflottans kommendörer och kommenderade större rymdskepp eller förde befälet över en rymdstation. Jagulerna och legaterna kunde likställas med respektive Stjärnflottans viceamiraler och amiraler. De kunde leda större avdelningar inom armen eller flottan, eller ordnar.

 

 

Det Cardassiska centralkommandot var den högsta militära myndigheten inom Cardassiska unionen. Officiellt rapporterade Centralkommandot till det civila Detaparådet, men i verkligheten styrde Centralkommandot imperiet tillsammans med Obsidianordern.

 

Gul-Tar (ungefär "flaggamiral "inom Stjärnflottan) var den högsta militära graden och förbehållet ordföranden i Centralkommandot. På grund av den makt som militären hade före 2372 sågs Gul-Taren som den faktiske ledaren av imperiet.

 

Den Cardassiska unionens regering leddes av en Kastellan (eng. Castellan) som även var den som officiellt styrde imperiet.

 

 

Flaggofficersgrader

 

Gul-Tar

Dal-Tar

Legat

Jagul

 

 

(Legate)

 

 

 

Övriga officersgrader

 

Gul

Dal

Dalin

Glinn

Gil

 

 

Inskriven personal

 

Garresh

Gorr


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter