Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Federationens marinkår

 

Federationens marinkår (eng. Federation Marine Corps) var en av fyra försvarsgrenar* i Federationens krigsmakt.

 

Kåren bildades som ett stridsförband och som svar på flera incidenter under åren före 2380. Trots sitt namn var den inte jämförbar med tidigare marinkårer på jorden, utan en speciell insatsstyrka som huvudsakligen sattes in för att försvara Federationen när Stjärnflottans marinkår (eng. Starfleet Marine Corps) inte räckte till. Efter det rekordstora antalet döda och sårade i Stjärnflottans krig mot Dominion bestämde sig Federationsrådet för att inrätta en elitbetonad specialstyrka som skulle sättas in i de mest akuta och kritiska situationerna.

 

Federationens marinkår var en självstyrande gren av militären som leddes av en 5-stjärning general (eng. General of the Marine Corps), en grad som var jämförlig med Stjärnflottans amiral av flottan. Ytterst var försvarsgrenen underställd försvarsstabschefen.

 

Marinkåren var avsedd att vara en elitstyrka i ständig beredskap för att snabbt kunna placeras ut, i första hand inom Federationsrymd och i andra hand utanför Federationens gränser.

 

Till skillnad från Stjärnflottans marinkår fanns inga avdelningar av kåren på rymdskepp eller rymdstationer, utan enbart på strategiskt viktiga planeter.

 

Marinkåren utförde amfibiska anfall (dvs. på marken, havet och i luften), detta skedde via infanteri, pansar, artilleri, krigsfartyg och stridsflyg.

 

 

Taktisk uniform

 

 

Den taktiska uniformens (också kallad pansardräkt) konstruktion var utformad så att den avsevärt förbättrade marinsoldatens situationsmedvetenhet och skyddet av soldaten. Marinkårens dräkt var ett av de mest tåliga och välkonstruerade personliga skyddsutrustningar som fanns inom alfakvadranten.

 

Pansaret bestod av överlappande lager av explosionståliga textiler innanför ett yttre lager av duranium. Dräkten var ett tillslutet system för aktiviteter i rymden eller i giftiga atmosfärer. Den var motståndskraftig mot EMP (elektromagnetiska pulser) och strålning och hade filter som skyddade luftvägarna från gifter och smittämnen.

 

Dräkten skyddades ytterst av speciella pansarplattor bestående av legeringar med anmärkningsvärd styrka. Pansarplattorna var belagda med ett skikt som kunde sprida begränsat med energi från t.ex. disruptorer och fasrar. Dräkten var fylld med en gel som reglerade temperaturen och som kunde ändra sin densitet.

 

Hjärnan var ansluten till ett gränssnitt som var länkat till olika givare. Avsikten med detta system var att snabbare och bättre kunna tolka och läsa av omgivningen.

 

Dräkten var försedd med hållare, bälten och magnetiska hölster för handeldvapen och ammunition. I hjälmen fanns en inspeglad och transparent informationspanel (HUD). Panelen visade handvapnet eller anordningen som soldaten höll i, mängden ammunition, ett hårkors, vägpunkter, kommunikationsradiodata, hälsoinformation och andra användbara uppgifter.

 

 

Marinkårens befälsgrader och gradbeteckningar

 

Gradbeteckningen bars på bägge sidor av kragen och på manschetten.

 

 

Generalspersoner

 

General av marinkåren

General

Generallöjtnant

Generalmajor

Brigadgeneral

(General of the

(General)

(Lieutenant General)

(Major General)

(Brigadier)

Marine Corps)

 

 

Övriga officerare

 

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Colonel)

(Lieutenant Colonel)

(Major)

(Captain)

(1st Lieutenant)

(2nd Lieutenant)

 

 

Inskrivna

 

Regementsförvaltare

Förvaltare

Fanjunkare

1:e sergeant

(Sergeant Major)

(1st Sergeant)

(Master Sergeant)

(Staff Sergeant)

 

Sergeant

Korpral

Vicekorpral

Menig

(Sergeant)

(Corporal)

(Private First Class)

(Private)

 

 

Kadetter

 

Fjärdeårskadett

Tredjeårskadett

Andraårskadett

Förstaårskadett

(Fourth-year Cadet)

(Third-year Cadet)

(Second-year Cadet)

(First-year Cadet)

 

 

*= De andra var Federationens stjärnflotta (Federation Starfleet), Federationens havspatrull (Federation Naval Patrol) och Federationens stridsskeppskår (Federation Starfighter Corps). Utöver dessa tillkom Federationens reservstyrkor (Federation Reserves).

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter