Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Federationens stridsskeppskår

 

Federationens stridsskeppskår (eng. Federation Starfighter Corps) (ofta förkortat till stridsskeppskåren eller bara SFC) var en av fyra försvarsgrenar* i Federationens krigsmakt.

 

Stridsskeppskåren bildades 2379 när Federationsrådet insåg fördelen med att ha tillgång till stridsskepp med kort räckvidd, och såg behovet av en bättre utbildning för piloter och servicepersonal som skulle underhålla och reparera skeppen.

 

Huvuduppgiften för stridsskeppskåren var att komplementera Stjärnflottans styrkor och finnas till som en anfallsstyrka under krig. Då Stjärnflottan förlorat ett mycket stort antal stridsskepp av Peregrine-klass under kriget mot Dominion, bestämdes gemensamt med beslutet som skapade Federationens marinkår, att stridsskeppskåren skulle skapas som en separat gren i Federationens krigsmakt. Syftet med stridsskeppskåren var att bygga upp en slagkraftig styrka med mindre farkoster, som t.ex. jakt- och attackskepp, och som enbart flögs av piloter utbildade för dessa skepp. Den stridskeppstyp som dominerade inom stridskeppskåren var attackskepp av klassen Peregrine.

 

Liksom marinkåren var stridsskeppskåren en självstyrande gren inom krigsmakten som dock ytterst lydde under försvarsstabschefen. Stridsskeppskårens chef var en 5-stjärnig general, en grad jämförbar med Stjärnflottans amiralen av flottan.

 

Stridsskeppskåren använde en befälsordning som påminde om Förenade jordens flygvapen, som i sin tur hämtat sina befälsgrader från Förenta staternas flygvapen och det brittiska flygvapnet.

 

 

För att hålla fast vid traditionerna fick de som kvalificerat sig som piloter ceremoniella "vingar" som bars på uniformen och på motsatta sidan om kombrickan.

 

 

Stridsskepp

 

Peregrine

Fade

 

 

Flying Nebula

Hammerhead

 

 

Valkyrie

 

 

Stridsskeppskårens befälsgrader och gradbeteckningar

 

Gradbeteckningen bars på bägge sidor av kragen. För officerare fanns även gradbeteckningen på bägge manschetterna.

 

 

Generalspersoner

 

General av stridsskeppskåren

General

Generallöjtnant

Generalmajor

Brigadgeneral

(Chief flight marshal of

the Starfighter Corps

(Chief flight marshal)

(Vice chief flight marshal)

(Lieutenant flight marshal)

(Brigadier flight marshal)

 

 

Övriga officerare

 

Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

(Colonel)

(Lieutenant colonel)

(Major)

(Captain)

(1st lieutenant)

(2nd lieutenant)

 

 

Inskrivna

 

Flottiljförvaltare

Förvaltare

Fanjunkare

1:e sergeant

Sergeant

(Chief master sergeant)

(Senior master sergeant)

(Master sergeant)

(Technical sergeant)

(Staff sergeant)

 

Korpral

Vicekorpral

Menig 1:a klassen

Menig

(Senior airman)

(Airman 1st class)

(Airman)

(Airman basic)

 

 

Kadetter

 

Fjärdeårs flygkadett

Tredjeårs flygkadett

Andraårs flygkadett

Förstaårs flygkadett

(Fourth-year air cadet)

(Third-year air cadet)

(Second-year air cadet)

(First-year air cadet)

 

 

*= De andra var Federationens stjärnflotta (Federation Starfleet), Federationens havspatrull (Federation Naval Patrol) och Federationens marinkår (Federation Marine Corps). Utöver dessa tillkom Federationens reservstyrkor (Federation Reserves).

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter