Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Vulcans befälsgrader och gradbeteckningar

 

Vulcans försvarsmakt (eng. Vulcan Defense Force) innehöll konfederationen Vulcans väpnade styrkor och ansvarade för försvaret av Vulcan och dess kolonier. Vulcans försvarsministerium hanterade den administrativa delen av försvarsmakten. Försvarsministeriet var känt för att arbeta nära samman med Stjärnflottan för att bibehålla maximal effektivitet hos militärstyrkorna, samt för att säkerställa koordinationen mellan de två. Den ordergivande myndigheten för militären var det Högsta kommandot.

 

 

Vulcans Högsta kommando var det mäktigaste regeringsorganet på planeten Vulcan under det tidiga 2100-talet. Det Högsta kommandot ansvarade för övervakningen av militären och alla civila organisationer, liksom av Vulcans rymdflotta, diplomatkår och det vetenskapliga forskningsarbetet.

 

 

Ledaren för det Högsta kommando hade titeln administratör (mitten ovan). Kommisionsmedlemmarna (eng. Commissioners) var närmast under administratören och utgjorde stommen i det Högsta kommandot.

 

Militären använde en befälsordning som påminde om Stjärnflottans. Gradbeteckningen satt på kragen.

 

 

Flaggofficerare

 

Ordföranden i det Högsta kommandot var administratören. En amiral av flottan (eng. fleet commander) rapporterade direkt till det Högsta kommandot. Dessa amiraler övervakade och gav order till Vulcans flottor och flottgrupper.

 

Administratör

Amiral av flottan

(Administrator)

(Fleet Commander)

 

 

Övriga officerare

 

Kommendör

Kommendörkapten

Kommendörlöjtnant

Major

(Captain)

(Commander)

(Subcommander)

(Major)

 

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Underfänrik

(Subaltern)

(Sublieutenant)

(Ensign)

(Subensign)

 

 

Inskrivna

 

Inskrivna

(Enlisted)

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Star Trek: Expanded Universe)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter