Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Cardassiernas filosofi

Rom är en fiende till staten, och fiender till staten förtjänar inte något förbarmande.

- gul Dukat

Ett exemplariskt cardassiskt liv utgjordes av ett som visade fullständig lojalitet mot staten, och som även helt underordnade sig denna. Den cardassiska regeringsmakten antogs vara allvetande, allsmäktig och god. När cardassierna övergav sin andliga väg och började expandera över hela alfakvadranten för många sekler sedan, tillämpade de en skruvad form av religionen på den politiska filosofin.

 

 

 

Ett typexempel på cardassiernas förhållande till livet kunde ses i deras rättsfilosofi och brottmål, där juryns utslag alltid avgjordes i förväg (= skyldig). Syftet med förfarandet var inte att skapa rättvisa enligt människornas kriterier, utan att få lagbrytaren att erkänna statens makt och godhet. En rättegång var därför ett tillfälle för staten att visa hur någons skuld bevisades genom vad de betraktade som "det mest effektiva brottsutredningssystemet i kvadranten". Därför tillkännagavs anklagelserna mot den anklagade samtidigt som rättegången inleddes. Datumet för avrättningen bestämdes i förväg, och endast lagbrytarens maka eller make liksom den av domstolen utsedde nestorn och advokaten fick delta vid rättegången. När Benjamin Sisko en gång frågade gul Dukat om varför man besvärade sig med att hålla en rättegång överhuvudtaget, svarade Dukat att det var vad folket krävde eftersom de uppskattade att se "rättvisans triumf över ondskan". Anmärkningen att de kanske anklagade en oskyldig var främmande för dem eftersom de utgick ifrån att "cardassierna gör inga misstag".

 

 

 

Cardassierna såg sig ofta som överlägsna andra arter och kulturer. Denna tro sammanfattades av Dukat, när han meddelade om Cardassias medlemskap i Dominion, med orden: "Dominion erkänner oss för vad vi är... de sanna ledarna av alfakvadranten." Cardassierna var särskilt orubbliga i sin åsikt att bajorerna var en svag och underlägsen art. När Dukat och Sisko var strandsatta på en planet förklarade Dukat hur cardassierna såg på bajorerna. "Från det ögonblick vi anlände till Bajor var det uppenbart att vi var den överlägsna arten. Men de kunde inte acceptera detta. De ville bli behandlade som jämlikar, när de helt klart inte var det. Militärt, teknologiskt och kulturellt - vi var nästan ett sekel före dem i alla avseenden! Vi valde inte att vara den överlägsna arten, ödet hade bestämt detta för oss. Det hade blivit så mycket enklare för alla om de accepterat detta faktum." Denna självbelåtna, grymma och arroganta attityd, som var typisk för de flesta cardassier, var till och med tillräcklig för att få ferengin Quark att hjälpa major Kiras med motståndet på Terok Nor 2374.

 

 

 

Den cardassiska filosofin vidmakthöll idén om att ändamålen helgar medlen. Exempelvis, efter att cardassierna upptäckt sina förfäders gravvalv, vilka var fyllda med sällsynta artefakter, sålde de artefakterna till andra arter för att finansiera krigen de deltog i och ge mat åt den hungrande befolkningen på hemvärlden.

 

I efterdyningarna av Dominionkriget och den totala förödelse kriget skapat på Cardassia, var en av de viktigaste frågorna som alfakvadranten ställdes inför huruvida Cardassia skulle vara kvar i sitt inrotade ålderstigna, blodiga system, eller om det var möjligt att reformera systemet till en mer Federationslik demokrati.

 

 

 

De religiösa sederna hade ett stort inflytande i den antika cardassiska civilisationen, men hur ritualerna och den religiösa situationen såg ut var inte känd. Under denna tid, innan den moderna Cardassiska unionen bildats, härjade farsoter och svält över hela hemvärlden och dödade en stor del av befolkningen. Möjligen som en konsekvens av farsoterna skapades Cardassiska unionen som ett icke-teistiskt samhälle där lojaliteten till staten var viktigare än något annat.

 

Moderna cardassier verkade betrakta andra arters religioner som anakronistiska eller efterblivna, vilket blev tydligt genom deras handlingar under ockupationen av Bajor. Under den period som Cardassia var medlem i Dominion betraktades inte Grundarna som gudomar, utan i stället enbart som vad de bevisligen var; formskiftare. Cardassierna trodde inte på tur, utan det som skedde var alltid en följd av individens styrka eller vilja.

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter