Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Vulcanernas filosofi

"Du tänker påminna mig om att endast logiken dikterar dina handlingar?"

 

"Jag skulle inte påminna dig om något du känner till så väl."

- Kirk och Spock

 

Modern vulcansk filosofi kretsade kring begreppet logik. Det som alla traditionella vulcaner ytterst strävade efter var att antingen styra eller undertrycka alla sina känslor, och bli en varelse som var helt och hållet logisk. Detta svåra mål uppnåddes genom meditation och självdisciplin. När vulcanerna närmade sig, eller hade uppnått mogen ålder, var det en sedvänja att utbildas under en vulcansk mästares handledning i ritualen Kolinahr. Kolinahr skulle se till att vulcanen blev helt befriad från det som fanns kvar av känslomässig mottaglighet. Far till den vulcanska filosofin var Surak som hjälpte till att leda det vulcanska folket från en tid av grymheter och våldsamheter till en ny tid av fred. Hans introduktion till logiken och emotionell disciplin nedtecknades under Uppvaknandets tid, en stormig period i vulcanernas historia.

 

 

 

Fastän vulcanernas filosofi hängav sig åt logiken övergav den inte, efter Uppvaknandets tid, helt det som en gång varit. Vulcanerna fortsatte att utföra ceremonier tillägnade de gamla religiösa trosuppfattningarna, och ett uppövande av kroppen. Vulcanerna menade att en fullständig tillägnan till enbart logiken kunde göra dem svaga och karaktärssvaga, och utsätta dem för fara. Därför bevarades seder, som t.ex. överlevnadsprovet kahs-wan vid ingången till vuxen ålder, och många vulcaner fortsatte att på olika sätt dyrka de forntida gudarna och även att ge sig ut på pilgrimsfärder.

 

 

 

Dessa ideal glömdes bort av många vulcaner under 2100-talet, vilket ledde till ett korrupt statssystem. Regeringen infiltrerades, vulcanerna ovetandes, under denna tid på högsta nivå av romulanska agenter som vilseledde befolkningen med en förvanskad version av Suraks läror. En liten fraktion som kallade sig syrraniter grundade sin filosofi utifrån vad de trodde var Suraks sanna verk. Syrraniterna upptäckte Suraks ursprungliga texter och återupprättade det samhälle Surak en gång uppfört. Andra arbeten som hörde till filosofin var Kiri-kin-thas första lag inom metafysiken ("Inget som inte finns i verkligheten existerar") och T'Plana-Haths påstående att "Logiken är det förenande kitt i vår civilisation med vars hjälp vi stiger upp från kaoset."

 

 

 

Vulcanerna hyllade kulturell mångfald och rasolikheter, som framgick av deras grundtanke Infinite Diversity in Infinite Combinations (Oändlig mångfald i oändliga kombinationer). Vulcanerna tog även till sig en pacifistisk filosofi. De gick så långt att de följde strikta vegetariska dieter för att undvika att döda icke-kännande djur. Vulcanerna ansåg att den mycket stora gruppens behov skulle gå före den mycket lilla gruppens, eller den enskilde individens, behov*.

 

 

 

T'Pol gav kommendör Jonathan Archer en bok med titeln "Suraks läror" som T'Pol ville att Archer skulle läsa under sin semester på Risa.

 

 

 

Vulcansk filosofi var ett ämne som ingick i kadetternas utbildning vid Stjärnflottans akademi under 2300-talet. Eftersom kommendörkapten Data inte påverkades av känslor eller tog hänsyn till emotionella aspekter ansåg han sig stå närmare vulcanen än människan, men han tilltalades inte av vulcanernas filosofi. Han upplevde att fastän deras hängivenhet till logiken hade en viss lockelse i sin enkla renhet, så var deras filosofi stel och väl strikt, och saknade den skönhet och uppsluppenhet som t.ex. fanns i människornas filosofi.

 

 

*= Citatet De mångas behov går före behoven hos de få ur 1800-talsfilosofen John Stuart Mills verk om utilitarismen utgjorde en viktig devis i vulcanernas filosofi.

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter