Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Bajoranernas filosofi

 

Bajoranernas filosofi var fylld med andliga och religiösa övertoner. Bajor var en värld med en rik och stark kultur. För miljontals år sedan, när människorna gjorde sina första försök att gå upprätt, blomstrade den bajoranska kulturen. Under 1500-talet byggde de till och med rymdskepp som kunde färdas flera ljusår på relativt kort tid. Deras filosofi drev dem till att ta dessa stora kliv inom teknologi och kultur. De trodde på gudar som de kallade Profeterna. För människorna i Federationens stjärnflotta var Profeterna icke-kroppsliga utomjordingar som hade skapat det enda kända stabila maskhålet. För Profeterna var tiden inte linjär som för kroppsliga varelser. För tiotusentals år sedan lämnade de kvar stycken av sig själva i form av orber, av bajoranerna kallade Profeternas tårar, som placerades på planeten Bajor för att bajoranerna skulle söka rätt på dem. Orberna erbjöd vissa bajoraner visioner och resulterade i heliga skrifter och profetior. Det fanns olika typer av orber, som t.ex. Profetians och förändringens orb och Tidens orb.

 

 

 

Så anlände cardassierna och med detta inleddes en sextio år lång ockupation som tömde planeten helt på resurser. Under årens lopp ändrade detta gradvis det bajoranska samhället. Folket som hade varit relativt fredligt och framgångsrikt blev nu till utblottade och stridslystna gerillasoldater. De bråkade till en början sinsemellan, men förenades senare i ett försök att bli av med den cardassiska ockupationsmakten. Kärnan i bajoranernas tro och filosofi bestod dock, och det var detta som ytterst klarade dem igenom detta mörka kapitel i bajoranernas historia. När cardassierna slutligen var borta började de återigen bråka inbördes.

 

 

 

Som en följd av ockupationen blev bajoranerna mycket misstänksamma mot främmande arters kulturer. De insåg emellertid att de befann sig i en sårbar situation och bjöd in Federationen att upprätta en styrka i deras system för att driva bort blodtörstiga arter eller återvändande cardassier om det skulle bli aktuellt. Några mer konservativa sekter, ledda av vedeken Winn Adami 2370 på rymdstationen Deep Space 9, avfärdade högljutt flera vetenskapliga fakta enbart på grund av att de inte stämde överens med idealen i deras tro. Andra något mer liberala sekter, ledda av vedeken Bareil, var mer öppna för att idéer i vetenskapen och religionen kunde komplettera varandra.

 

 

 

De bajoranska gudarna tog inte slut med Profeterna. Det som förkroppsligade all ondska i bajoranernas samhälle var en främmande art som kallades Pah-wraiths, ibland även Kosst Amojan. Kommendör Benjamin Sisko blev Profeternas sändebud 2370, medan gul Dukat 2375 blev Pah-wraiths dito.

 

 

 

Kärnan i bajoranernas religiösa system utgjordes av den eviga tron på Profeterna och deras plan för Bajor och alla bajoraner. Detta tillsammans med medmänsklighet och ödmjukhet var de viktigaste elementen i bajoranernas upplysning.

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter