Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnflottans akademi

´

 

 

Stjärnflottans akademi (även kallad Rymdakademin) var den viktigaste militärakademin i Federationens stjärnflotta. Den grundades officiellt 2161 med mottot Ex Astris, Scientia (från stjärnorna, kunskap) för att fungera som en utbildningsenhet för Stjärnflottans officerare. Högkvarteret för Stjärnflottans akademi låg i Presidio, San Francisco, medan själva akademins utbildningsenhet fanns i Marin County i närheten av bron Golden Gate precis söder om Saulsalito i Kalifornien. Akademins utbildningsprogram sträckte sig normalt över fyra år, men vissa program varade i fem, sex eller ända upp till åtta år (t.ex. medicin).

 

 

Ansökan

 

Intagningen till Stjärnflottans akademi inleddes med ett godkännande av den sökandes ansökan. När väl ansökan hade godkänts genomgick den sökande inträdesprov som utifrån de bästa resultaten fastställde vilka sökande som skulle antas till en utbildning vid akademin. En sådan plats för dessa inträdesprov var år 2364 Stjärnflottans rymdstation vid Relva VII. Inträdesprovet tog bl.a. upp sådana ämnen som hyperrymdsfysik och dynamiska relationer. Utöver det ökända "psyktestet", där den blivande kadetten ställdes inför sina värsta fasor, kunde oannonserade prov äga rum när som helst under den tentamensperiod som tog vid efter de inledande inträdesproven.

 

Inte alla sökande antogs av Stjärnflottans akademi efter det första försöket. Om de sökandes resultat var tillräckligt bra var de emellertid kvalificerade att göra ett nytt försök påföljande år. Om provresultaten efter den nya ansökningen låg över gränsen för godkänt antogs de av akademin.

 

 

Trappan upp till huvudbyggnaden

 

Sökande som inte var medborgare i Federationen kunde antas av akademin om de kunde bli sponsrade och visa upp ett referensbrev med goda vitsord som skrivits för deras räkning av en högre officer i befälsposition. När detta var gjort var den sökande kvalificerad att genomföra inträdesproven.

 

 

James T Kirk, kadett

Lärare

 

Rekryt (TNG)

 

Efter att ha klarat av de hårda inträdesproven och den inledande tentamensperioden, upptogs rekryten bland de mest begåvade över hela Förenade planetfederationen, och började en krävande 4-årig utbildning (ibland var dock utbildningen längre). Endast ett fåtal fick möjlighet att inleda en karriär inom Stjärnflottan, och de skulle vara beredda att ge allt.

 

 

Campus (karta)

Campus

 

När rekryten väl inlett sitt första år vid akademin blev han eller hon förstaårskadett. Kadettens första år var ofta det svåraste.

 

 

Förstaårskadett (TNG)

 

Stjärnflottans akademi hade utformats med 2000-talets militära akademier som förebild, och nya kadetter kastades in i en akademisk miljö med en visserligen grundläggande men mycket krävande utbildning. Kadetterna utsattes för tuff fysisk träning, skulle följa en strikt militär disciplin och genomförde intensivkurser om Stjärnflottans uppförandekodex och protokoll.

 

Varje ny kadett tilldelades ett eget rum som blev dennes hem under hela utbildningsperioden.

 

 

En akademibyggnad invändigt

 

Under de avslutande åren i utbildningen specialiserade sig kadetten på en bestämd skolning eller ett specialfält, som t.ex. ingenjörsteknik eller astrofysik, men under det första året genomgick alla kadetter samma elementära kurser. Officerare inom Stjärnflottan skulle vara väl bevandrade inom flera vetenskapliga områden och kulturer, och helt känna till Federationens policy, så att de var fullt förberedda på vad de senare skulle kunna ställas inför. Det fanns standardkurser inom fysik och matematik som kunde täcka så vitt skilda saker som universums teoretiska uppbyggnad och olika navigeringsmetoder. Kadetterna genomgick också grundkurser av mer exotisk natur, som t.ex. vulcansk poesi eller hur man tillagade en klingonsk gagh.

 

 

Novaeskadern efter en livsfarlig examinationsflygning vid Saturnus (2368)

 

Många studenter gick med i Stjärnflottan för att bli piloter, ett av de mest spännande och utmanande yrkena i Federationen. För att tillgodose detta intresse ingick flygutbildningen som en del av förstaårskadettens kursplan. Inledningsvis skedde detta via simulerade situationer, ofta på bryggan på ett riktigt skepp, men därefter fortsatte utbildningen vid akademins flygfält nära planeten Saturnus.

 

En kadetts dag inleddes normalt med gruppdrill, antingen i gymnastiksalen eller utomhus på någon av campusets idrottsplaner. Detta följdes av en hälsosam frukost, och därefter tog lektionerna vid. Studieprogrammet omfattade seminarier, privatlektioner och interaktiva lektioner i grupp som bedrevs via dataterminaler. Sådana intensiva, fokuserade sessioner tog upp nödvändig kunskap för att den utexaminerade kadetten skulle kunna sköta ett rymdskepp eller kunna utföra sin plikt under de mest krävande situationer.

 

 

Kadett studerar vid sin terminal

 

Att lära ut kunskap var akademins huvudsyfte, speciellt under det första året, men fysisk träning och sjukvård stod också på programmet.

 

Under tentamensperioderna spelade holodäcksimuleringar en avgörande roll i bedömningen av en kadetts lämplighet för fortsatta studier vid akademin. Psykologiska bedömningar hade stor inverkan på hur kadetten skulle lyckas med sin utbildning. För att utvärderingarna av kadetterna skulle bli så exakta som möjligt försattes de i hypnos (där de intalades att holodäcket var den riktiga världen) av Stjärnflottans psykologer innan de genomförde testerna på holodäcket. Många kadetter misslyckades på grund av de strikta villkoren i simuleringen Kobayashi Maru eller i simuleringar som knöt an till huvuddirektivet.

 

Stjärnflottans officerare utvärderades oavbrutet med avseende på deras mentala hälsa, stabilitet och pålitlighet. De skulle kunna fungera klanderfritt under extrem stress och i kritiska situationer. Stjärnflottans officerare var Federationens ansikte utåt mot nya världar och civilisationer, och det var en fråga om stolthet för Stjärnflottan att alltid upprätthålla Federationens principer.

 

 

Kobayashi Maru-simuleringen (2258 - James T Kirk)

 

Kadetter som siktade på en karriär inom läkarkåren fortsatte efter det fjärde året på Stjärnflottans akademi med ytterligare fyra år på Stjärnflottans medicinska akademi för att kunna ta en läkarexamen.

 

 

Röda eskadern

 

Efter Dominionkriget utvecklades ett specialprogram för kadetter som uppnått lysande resultat under det tredje året. Kadetter som tillhörde de 5 % som rankades högst inom respektive kadetts specialområde fick äran att tjänstgöra i den Röda eskadern. Kadetterna i eskadern fick mest tid på fältet, fick delta i flest simuleringar, följde den mest avancerade kursplanen och hade tillgång till datakurser som inte ingick i den vanliga kursplanen.

 

 

Akademins hangar

 

 

 

Ett urval kurser i kursplanen

 

Akademisk påbyggnadskurs nr. 4077

Avancerad botanik

Avancerad man-mot-manstrid

Avancerad fonologi

Avancerad relativistisk mekanik

Avancerad subrymdsgeometri

Anatomi och rättspatologi

Antika filosofier

Antropologi

Arkeologi

Astroteori

Astrofysik

Rymdforskning

Grundläggande warpdesign

Biokemi

Kreativ skrivning

Stjärnflottans tidiga historia

Elementär temporal mekanik

Exo-/xenobiologi

Exokemi

Rättspsykologi

Jordens historia

Etik mellan arter

Protokoll mellan arter

Fredsbevarande interstellära procedurer

Klingonfysiologi

Medicin

Organisk kemi

Kvantkemi

Robotik

Statistisk mekanik

Stjärnkartografi

Överlevnadsstrategier

Taktisk analys

Temporal mekanik

2000-talets teknik

Transportörsteori

Xenolingvistik

 

 

Examinationsbevis

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter